Trafikreglemente för Borås stad 1925

I december 1925 var det dags att uppdatera ordningstadgan för rikets städer från 1868. Borås stad behövde ett eget trafikreglemente som möte det moderna 1920-talet. Genom resolution den 8 december 1925 har Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län funnit skäligt att med stöd av 20p i Ordningsstadgan för rikets städer …