Andreas skrek i stugan ”fram med slagt skifvan nu skall här bli slaghtning af”

När Andreas hustru Christina Hansdotter Löf berättar för kronolänsman O.M. Mattsson om vad som hände den 31 augusti då Josef sköts och om familjens situation framkommer det att Christina och hennes mor Maria Svensdotter levde i ett skräckherravälde där Andreas kontinuerligt på fyllan misshandlade dom och visade “grymhet”. Andreas dotter …

Josef sköts och Andreas ropar ” jaså du dog ej din djefvul jag får väl ge dig ett skott till”

Att läsa de 48 sidor från domboken om Andreas synnerliga “grymhet” mot hans hustru och svärmoder och att han var “tyrannisk” mot familjen får mig bokstavligt att må illa. Det finns inget försvar mot denna mans handlingar. Att han slutligen skjuter sin egen svåger Josef som skyddade Andreas hustru Christina …

Tillbaka till toppen