Trossdrängen Nils Herre blir ryttaren Frisk

1691 någonstans i Västergötland föddes gossebarnet Nils Andersson av föräldrarna Kerstin Svensdotter och Anders Nilsson. Livet som trossdräng1713 När Nils är 22 år gammal blir han trossdräng på Kungliga Västgöta kavalleri regemente, Älvsborgs kompani i 12e laget och fick namnet Nils Herre. 1713 återuppsattes regementet efter belägringen av Tönningen. Vid …

Så här startade det stora nordiska kriget för soldat Broberg och Älvsborgs regemente

1697 i december klev Anders Larsson fram inför kompanichefen för Ås kompani  Capitein Nills Elfwencrona som noggrant besiktade drängen Larsson innan han gav order till mönsterskrivaren att skriva ner att Anders Larsson nu har approberats som soldat 532 och får soldatnamnet Broberg. Det var nog med skälvandes ben och rak rygg som …

Minst fem generationer i Hällstad

I forskningen kring min farfars Torsten Johanssons rötter fann jag att hans pappa Karls sida bott i Hällstad i minst fem generationer, troligtvis mer. Låt oss följs spåren i Hällstad från början på 1900 talet till början på 1700 talet. Torstens farfar Johan Petter Johansson föddes i Hällstad 1842 närmare bestämt …