Ett helt liv som statdräng i Falköping

En statare var en gift lantarbetare som fick en stor del av sin stat dvs lön i natura. Statare fanns mest på större gårdar i södra Sverige och var ofta anställde under ett år i taget. Byte av arbete skedde under den sista veckan i oktober. Då kunde man söka arbete på nya gårdar …