Vedermödorna fortsätter i Holsljunga

Efter att  Axel Lorentz Johansson och Anna Britta Svensdotter förlorat sina tre barn 1854 i rödsoten som tog 40 människor liv i Holsljunga så blev deras kommande tre barn föräldralösa 1869. Ja sorgen kom att bli kvar i det lilla torpet Bäckanäs under Hundhult som blivit backstuga. Anna Britta går …