Sveriges infanteriregementen 1500-2000

Enligt 1634 års lag skulle Sverige ha 20 infanteriregementen var av sju av dessa skulle vara i Finland. Förutom dessa 20 regementen fanns värvade och tillfälliga regementen och det viktigaste av dess var Livgardet till fots. Efter 1634 tillkom en del nya regementen. 
Efter regementsdöden på 1990 talet så finns endast ett av våra infanteriregementen enl 1634 års lag kvar och det är Skaraborgs regemente! Livgardet finns också kvar idag men bestod mest av tyskar och värvade soldater. Av infanteriregementena som tillkom efter 1634 fram till år 2000 finns endast Södra skånska regementet kvar.
För att underlätta soldat och regementsforskningen har jag angett under respektive regemente vilka namn regementena har haft och under vilka år namnen och regementena har varit aktiva.
Hittar du några fel så hör gärna av dig.
 

Sveriges infanteriregementen enligt 1634 års lag

Regementena är i sorterade på de år de bildades. Äldst först.
Åbo regemente (Finska regementet) 1613-1809
Det första i Finland organiserade regemente var Finska regementet som bildades 1613 som 1623 delades upp i tre regementen. “Detta regemente deltog i alla krig under rikets stormaktstid och tillhörde under långa tider de baltiska garnisonstrupperna. Det gick under vid Poltava 1709 och uppsattes därefter på nytt efter stora ofreden, deltog i krigen i slutet av svenska tiden och upplöstes 1809.” Källa.
Österbottens regemente 1620-1809
Jönköpings regemente 1623- 1627 
Bildades 1623, blev 1928 Jönköping-Kalmar regemente, 1948 Norra Smålands regemente, 1994 Smålands regemente och lades ner  år 2000. Skulle bli en del i Smålands regemente med Jönköping och Kronobergs regementen slogs aldrig samman.
Kronobergs regemente 1623-1997
Skulle bli en del i Smålands regemente med Jönköping och Kronobergs regementen slogs aldrig samman.
Kalmar regemente 1623-1927
Andra Smålands regemente (Kalmar län och Öland).
Älvsborgs regemente 1624-1997
Västgöta-Dals regemente 1624-1902
Blev 1902 Hallands regemente som lades ner år 2000.
Västerbottens regemente 1624-2000
1624 bildades Västerbottens regemente som 1829 blev Västerbottens fältjägarregemente, 1841 delades regementet upp i Norrbottens fältjägarkår och till Västerbottens fältjägarkår. Norrbottens fältjägarkår blev 1892 Norrbottens regemente som fortfarande finns. Västerbottens fältjägarkår blev 1892 Västerbottens regemente och lades ner 1997.
Skaraborgs regemente 1624 – tillsv
Upplands regemente 1626-1957
Björneborgs regemente  1626-1809
Det andra finska regementet.

Tavastlands regemente 1626-1902
“Tavastlands första regemente grundades av Gustav II Adolf 1626 och deltog i alla svenska rikets krig (Tavastehus regemente). Under ryska tiden existerade förbandet som Tavastehus bataljon eller skarpskyttebataljon ända fram till finska militärens upplösning 1902.” Källa. Regementet sattes upp igen 1986-2014.
Savolax regemente 1626-1809
Det första Kareliska regementet
Södermanlands regemente 1627-2005
Västmanlands regemente 1628-1927
Hälsinge regemente 1630-1997

Östra Viborgs regemente, senare Viborgs regemente 1630-1791
Det andra Kareliska regementet
Nylands regemente 1633-1809
1696 slogs regementet samman med Östra Nylands regemente och bildade Nylands infanteriregemente. “1710 kom hela regementet att sättas upp på nytt på grund av att regementets två bataljoner hamnat i krigsfångenskap efter slaget vid Poltava 1709 och belägringen av Riga 1710. 1791 gjordes en namnändring till Nylandsbrigaden efter att Nylands lätta dragonkår samt Nylands jägarbataljon sammanförts med Nylands infanteriregemente. Efter att Sverige förlorat Finland, Åland samt delar av dåvarande Västerbotten och Lappland till Ryssland genom det Finska kriget kom regementet att upplösas helt i mars 1809. Idag förs regementets traditioner vidare genom den svenskspråkiga finländska brigaden Nylands brigad i Dragsvik i Finland”. Källa

Dalregementet 1634-2000
Östgöta infanteriregemente 1634-1791
Bildades 1634 blev 1791 Livgrenadjärjägarregementets rothållsdivision, 1812 Första livgrenadjärregementet som 1928 blev Livgrenadjäregementet och lades ner år 2000.

Övriga regementen

De Finländska regementena fram till 1809 är inte med.
Livgardet 1521 – tillsv
1523 Gårdsfänikan, 1618 Drabantregementet, 1621 Hovregementet, 1649, Kungliga Majestäts Garde och livregemente, 1676 Livgardet tillhäst och fot, 1700 Livgardet till fot, 1791 Fösrta Livgardet, 1792 Svea Livgarde (1808-1809 Fleetwoodska regementet), 2000 Livgardet.
Jämtlands regemente 1643-2004
1646 bildades Ångermanlands, Medelpads och Jämtlands regemente som 1670 blev Jämtlands regemente till fots, 1689 Jämtlands dragonregemente, 1770 Jämtlands infanteriregemente, 1853 Jämtlands fältjägarkår, 1892 Jämtlands fältjägarregemente som lades ner 2004.
Bohusläns regemente 1661-1992
1661 Bohusläns dragonregemente, 1791 Bohusläns regemente.
Livregementet 1667-1991
1667 bildades Livregementet till häst, 1791 Livregementetsbrigadens lätta infanterikår, 1815 Livregementets grenadjärkår, 1893 Livregementet till fot, 1904 Livregementets grenadjärer som lades ner 1991.
Värmlands fältjägarregemente 1790-1811
1790 Värmlands fotjägarbataljon, 1812 Värmlands fältjägarregemente, 1876 Värmlands fältjägarkår, 1902 Vaxholms grenadjärregemente lades ner 1928.
Västgöta regemente 1806-1927
Västgöta regemente till häst 1628-1655, Västgöta kavalleriregemente 1655-1802,
Västgöta linjedragonregemente 1802-1806, Västgöta dragonregemente 1806-1811.
Västgöta regemente I6 1811-1927.
Norra skånska regementet 1811-1994
Södra skånska regementet 1811-tillsv
Gotlands regemente 1811-1963
1811 Gotlands nationalbeväring, 1877 Gotlands infanteriregemente, 1928 Gotlands infanterikår, 1937, Gotlands infanteriregemente , 1963 Gotlands regemente. Senare pansarregemente fram till 1994.
Smålands dragonregementes infanteribataljon 1816-1902
Smålands dragonregementes infanteribataljon 1812-1824,
Smålands grenadjärbataljon 1824-1888,  Smålands grenadjärer 1888-1902, Karlskronas grenadjärregemente 1902-1927.
Hallands infanteribatalajon 1813-1886
1813 Hallands infanteribataljon, 1887 Hallands bataljon, Vaxholms grenadjärregemente 1902-1927.
Västernorrlands regemente 1853-2000
Har sina rötter från 1660 och Norrlands båtsmanskompani, 1853 Västra Norrlands beväringsbataljon, 1887 Västernorrlands bataljon, 1893 Västernorrlands regemente. Lades ner år 2000.
Blekinge bataljon 1886-1903
1903 -1927 Vaxholms grenadjärregemente.
Lapplands jägarregemente 1945-2000
1945 Jägarskolan, 1975 Lapplands jägarregemente. Lades ner år 2000.
Källa: Svenska indelningsverkan av C Grill,  Soldatforska av L Wolke, Svenska arméns uniformer del 2 – infanteriet av C Brunstein.

Tillbaka till toppen