Smidesarbetare Johannes Larsson och Stina Andersdotter i Eskilstuna

Johannes Larsson
Smidesarbetare JOHANNES LARSSON föddes i Lunnatorp, Sävare 1819-05-26. Han döptes 1819-05-27 i Sävare. Han var det första barnet av torpare LARS JACOBSSON (1793-05-12) och ANNA Maria SAMUELSDOTTER (1792-09-20). Hans enda syster var Maja Cathrina Larsdotter (1823-07-13).

När han var 16 år gammal dog hans far torpare LARS JACOBSSON (1835-12-09). När han var 28 år gammal dog hans mor ANNA Maria SAMUELSDOTTER (1847-09-29).

Han dog 1892-01-22 i Eskilstuna när han var 72 år gammal av lunginflammation. Han begravdes 1892-02-28 i Eskilstuna. Hans fru STINA ANDERSDOTTER dog 1881-02- 07, 11 år före honom.

Sysselsättning och boende
1836 lämnar han föräldrahemmet efter faderns död och blir dräng i Haga under Öredahls rote i Hangelösa, Götene, Han var då 17 år gammal. Han kom att arbeta som dräng i Sävare och i Skeby, Store Hangelsse Ulfegården där han träffar sin hustru och bildar familj. Han var då 20 år gammal. Han kom att bli dräng i stora Aspelund, Skeby och senare i Svenneby säteri i Hjälstad. Från 1844 arbetade han som dräng i Stora Kolltorp i Västra Gerum Han var då 25 år gammal. Från 1851 arbetade han i Lilla Kolltorp i Västra Gerum. Han var då 32 år gammal.

Från 1858 var han arrendator i Nyrud, Hallandsbergs rote i Trästena. Han var då 39 år gammal. Från 1860-10-23 arbetade han som statardräng i Segolsgården, Ulvångens rote i Locketorp. Han var då 41 år gammal. 1865 arbetade han sim arbetskarl och hyr- de i Stöpen under Brotorp i Ulvångs rote i Locketorp. Han var då 46 år gammal.

1873-11-07 flyttar han tillsammans med hustrun och sonen Gustaf (snickeriarbetare) efter sonens fängelsestraff i Eskilstuna Han var då 54 år gammal. I Eskilstuna arbetar han som smidesarbetare.

1880 står han och frun bland medlemmarna i Metodistkyrkan. Han var då 61 år gam- mal. Familjen blir några av församlingens första medlemmar.

Stina Andersdotter
STINA ANDERSDOTTER föddes i Väla, Lidköping 1815-09-14.

Hon dog 1881-02-07 i Eskilstuna när hon var 65 år gammal av lunginflammation. Hon begravdes 1881-02-13 i Eskilstuna. Hennes man smidesarbetare JOHANNES LARSSON dog 1892-01-22, 11 år efter henne.

Familjen
Hennes man var smidesarbetare JOHANNES LARSSON (1819-05-26). Hon hade sex barn med smidesarbetare JOHANNES LARSSON: Anna Britta Johansdotter (1840- 01-23), Stina Charlotta Johansdotter (1842-02-22), Carl August Johansson (1844-06- 01), WILHELMINA JOHANSDOTTER (1846-12-12), Lars Johan Johansson (1849-10- 21), Gustaf Johansson (1853-05-02).

Sonen Gustaf döms till fängelse
I Eskilstuna kronohäktes fångrulla kan man läsa om Gustaf.

pastedGraphic.pdf
Eskilstuna kronohäktes fångrulla (Bild från www.arkivdigital.se)

“19 år gammal född i Svenby och skrifven i Locketorps sn af Skaraborgs län. Dräng.

Anledning till häktning: Stöld, Stadsfiskal V Jansson.
Brottet: 1a resan stöld med inbrott och hustjufnad. 1 års straffarbete.

Dömd & straff: 1872 den 18 mars dömd af Rådhusrätten i Eskilstuna, i förmågs af 20 Cap. 4, 9 p18 Strafflagen. att första resan stöld med inbrott och hustjuvnad, hål- las till straffarbete i 1 år och i 8 år vara medborgerligt förtrående förlustig. Har för- klarats sig nöjd med utslaget nöjd.

Strafftid: Ett års straffarbete, som började den 21 mars 1872 och slutar den 14e Januari 1843″.

Gustafs namnteckning i fångrullan
Tillbaka till toppen