Släktens soldater i krig och fred 1682-1901

Släkten i krigstid 1700-1814

Stora nordiska kriget 1700-1721 (3)
Hattarnas ryska krig 1741-1743 (3)
Pommerska kriget 1757-1762 (7)
Gustav III:s ryska krig 1788-1790 (12)
Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon 1805-1810 (5)
Kriget mot Danmark 1808-1809 (5)
Karl Johans krig mot Napoleon 1813-1814 (5)
Kampanjen mot Norge 1814 (5)

Antal som deltagit i krig: 29
Antal som skadats i krig: 3
Antal som varit sjuka: 3
Antal som avlidit i krig: 5
Antal som varit fångar: 3
Antal som fått medalj: 2

Västgöta kavalleri regemente: 3
Livregementets husarer: 1
Älvsborgs regemente: 15
Skaraborgs regemente: 13
Jönköpings regemente: 3

Släkten i fredstid 1682-1901

Antal som tjänat i fredstid: 17

Släktens regementen

Regementen till häst
Västgöta Kavalleri regemente
Livregementets husarer (K3)
Smålands Husar regemente (K4)

Regementen till fots
Älvsborgs regemente
Skaraborgs regemente
Jönköpings regemente

Artilleri
Göta Artilleri regemente (A2)

 

Västgöta Kavalleri regemente

Wartofta kompani

Ryttare No 18 Lars Friberg 
Pommerska kriget 1757-1762
I Preussisk fångenskap 1760-09-22 till 1760-12-05.
”Illa blaserad (skadad), undergått trepanation (operation i hjärnan)
varit i fångenskap”.

 

Älvsborgs kompani

Ryttare No 66 Nils Frisk
Stora nordiska kriget 1713-1721
Hattarnas ryska krig 1741-1742

Ryttare No 60 Sven Winblad
Pommerska kriget 1757-1762

 

Livregementets husarer (K3)

Wadsbo skvadron

Husar & Kyrassiär No 63 Carl Kullin
Gustav den III:s ryska krig 1788-1790
Tapperhetsmedalj till sjöss

 

Älvsborgs regemente

Åhs kompani

Soldat 532 Anders Broberg
Stora nordiska kriget 1700-1712
Deltar som marinsoldat vid Retusari 1705 (landstigning från flottar) och vid slaget om Helsingborg 1710  (regementets största stridsinsats i ett slag).

Soldat 525 Bengt Klingberg
Hattarnas ryska krig 1741-1742
“död i Fredrikholm d: 26 November 1742″

Soldat 552 Måns Rydahl
Pommerska kriget 1757-1762

Soldat 541 Anders Urban
Pommerska kriget 1757-1762

Soldat 545 Abraham Sahlgrén
Pommerska kriget 1757-1762.
Sårad i högra benet 3e oktober 1763 i Pasewalk. Erhöll medalj med gravyr: “Sårad men inte öfvervunnen”.

Soldat 538 Petter Åhsberg
Gustav den III:s ryska krig 1788-1790

Soldat 543 Pehr Wennberg
Gustav den III:s ryska krig 1788-1790

Soldat 572 Lars Nylander
Gustav den III:s ryska krig 1788-1790
Kriget mot Danmark 1808-1809
Karl Johans krig mot Napoleon 1813-1814
Fälttåget mot Norge 1814

Soldat 539 Magnus Gör
Fredstid 1815-1819. ”Har fallandesot kan ej antagas”.

 

Gäsene kompani

Soldat 421 Anders Liljegren
Gustav den III:s ryska krig 1788-1790

Soldat 440 Jonas Spak
Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon 1805-1807
Kriget mot Danmark 1808-1809
Avlider under kriget i Göteborg 1808-09-27 troligtvis av sjukdom

Soldat 440 Johannes Ryd (Rud)
Fredstid 1819-1853, “tjänst utmärkt väl”

Soldat 423 Johan Gill
Fredstid 1867-1898

 

Södra Kinds kompani

Soldat 939 Jonas Dufva
Pommerska kriget 1757-1762 , “sjuk i Stralsund” 1761.

Soldat 1026 Johannes Cedergren
Gustav den III:s ryska krig 1788-1790

Soldat 1001 Johan Qvick
Kriget mot Danmark 1808-1809
Karl Johans krig mot Napoleon 1813-1814
Fälttåget mot Norge 1814

Soldat 1030 Sven Borg
Fredstid 1815-1843, “tjänt wäl”.

 

Vedens kompani

Jägarsoldat 1134 Petter Kind
Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon 1807-1809
Kriget mot Danmark 1808-1809
Karl Johans krig mot Napoleon 1813-1814
Fälttåget mot Norge 1814
Tjent Wäl, bevistat 4 fälttåg, anmäls nu vid avskeds fåndet till underhåll”

Soldat 1128 Andreas Hägg
Fredstid 1834-1842. “Har af en stor nedfallen sten blifvit skadad i högra knäet och knäled, hvarefter det förra har svällt och tillståndet funnit såsom oboteligt ger honom till krigs tjänst oduglig”

Soldat 1135 Pehr August Flod
Fredstid 1858-1887

 

Redvägs kompani

Soldat 606 Lars Ehn
Karl Johans krig mot Napoleon 1813-1814
Fälttåget mot Norge 1814
Förstärningskarl 1813-1815
Fredstid 1815-1843. “Er höll afsked på grund af sjuklighet. Tjent väl”

 

Norra Kinds kompani

Soldat 844 Andreas Sik
Fredstid 1791-1895. “Casseras för liderlighet”.

Soldat 831 Abraham Mod
Fredstid 1819-1827. “Enligt läkares attest, skadad i foten oförmögen att marschera begär och får avsked”.

Soldat 832 Peter Ryd
Fredstid 1828-1833. “Liderlig – Står på 1 års förbättring, casseras”.

Soldat 833 Magnus Rapp
Fredstid 1820-1830. ”Mindre gott uppförande, Begär och får avsked”.

 

Beredskapen

Korpral 811 Torsten Johansson
Tjänstgjorde på regementet under beredskapsåren som korpral 811Johansson och han var gruppchef för en gevärs och KG-grupp (kulsprutegevär). Han var stationerad på Västkusten, i Norrland, gränsen mot Norge och på Gotland.

 

Skaraborgs Regemente

Livkompaniet

Soldat 117 Törne Segerman
Fredstid 1747-1783. “Tjänt länge och väl”. Segerman var fattig och oförmögen”. 

Kåkinds kompani

Soldat 894 Jean Tiberg
Gustav den III:s ryska krig 1788-1790

Soldat 877 Lars Dunder
Gustav den III:s ryska krig 1788-1790
Död under fångenskapen i Pskov Ryssland 1790

Soldat 814 Carl Hurtig (ingift genom soldatänka)
Gustav den III:s ryska krig 1788-1790

Soldat 869 Johannes Blank
Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon 1805-1807
”Blaserad (skadad) vid Stienhagen” 1807-07-14.
Kriget mot Danmark 1808-1809

Soldat 895 Lars Fin
Karl Johans krig mot Napoleon 1813-1814
Fälttåget mot Norge 1814

 

Wartofta kompani

Soldat 595 Sven Nöjder (ingift genom soldatänka)
Gustav den III:s ryska krig 1788-1790.
Avlider efter hemkonsten i hetsig feber.

Soldat 595 Pehr Nöjder
Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon 1805-1810.
Fick avsked under kriget pga sjukdom 1808-11-05. ”Sjuklig i Vänersborg”.

Soldat 495 Anders Färm (ingift genom soldatänka)
Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon 1805-1810.
“Af Polleterad till Lasarettett i Aneland: 8 april, fången eller död-d: 16 April 1807”.

Soldat 593 Lars Holm
Fredstid

Soldat 468 Jonas Ask
Fredstid 1818-1855. “Tjent utmärkt väl”.

Soldat 469 Johannes Kron
Fredstid 1844-1859

Gevärshantverkssoldat 457 Anders Gustaf Bergqvist (ingift svärfar)
Fredstid 1870-1901. “Tjänt utmärkt väl”.

 

Jönköpings Regemente

Mo härads kompani

Grenadjären 222 Lars Göransson
Stora nordiska kriget, deltar 1717-1722.
Var med vid Sveriges andra norska fälttåg. Var med vid belägringen av Fredrikshall och stormningen av Gylenlöwe skans 1718. Den 30 november 1718 stupar kung Carl XII. Regementet tog sig till Uddevalla och förlorade under fälttåget 490 Karoliner genom brist på underhåll och det dåliga vädret. Han blev tillfångatagen under det stora nordiska kriget och kom hem 1722.

Soldat 263 Jöns Ingerman
Kommenderad till Stralsund 1739
Deltar i Hattarnas ryska krig 1741-1743.
Kommendering på galädereskadern 1741,
kommenderad på galären Ducker 1742.
Deltar i Pommerska kriget 1757-1759
Får avsked 1759 då han är “sjuk gammal och bräklig samt oförmögen till vidare tenst. får afshild med underhåld”.

Soldat 262 Håkan Gran
Gustav den III:s ryska krig 1788-1790

Soldat 271 Anders Nöjd
Gustav den III:s ryska krig 1788-1790.
Avlider i Finland 1789-12-01

Soldat 177 Petter Snygg
Fredstid 1790-1800.“Liten, oduglig, får afsked”.

 

Smålands Husar regemente (K4)

4e Skvadron

Husar & volontär No 68 Oskar Johansson
Fredstid 1910-1912. Befälsskola, betyg utmärkt väl.

 

Göta Artilleri regemente (A2)

2a Batteriet

Artillerist Anders Enoch Larsson
Fredstid 1889-1893

 

Tillbaka till toppen