Så här startade det stora nordiska kriget för soldat Broberg och Älvsborgs regemente

1697 i december klev Anders Larsson fram inför kompanichefen för Ås kompani  Capitein Nills Elfwencrona som noggrant besiktade drängen Larsson innan han gav order till mönsterskrivaren att skriva ner att Anders Larsson nu har approberats som soldat 532 och får soldatnamnet Broberg. Det var nog med skälvandes ben och rak rygg som …

360 år i Kinnarumma socken

Det är inte utan att man att man berörs när man försöker att sammanställa släktens liv. I det jag kallar Kinnarumma släkten som utgår från min farmor Berta Johanssons far Johan Algot Johansson har jag nu forskat fram till 1600-talet för Johans far Johannes Anderssons föräldrar. Från 1600-talet fram till …

Andreas skrek i stugan ”fram med slagt skifvan nu skall här bli slaghtning af”

När Andreas hustru Christina Hansdotter Löf berättar för kronolänsman O.M. Mattsson om vad som hände den 31 augusti då Josef sköts och om familjens situation framkommer det att Christina och hennes mor Maria Svensdotter levde i ett skräckherravälde där Andreas kontinuerligt på fyllan misshandlade dom och visade “grymhet”. Andreas dotter …