Soldat 606 Lars Ehn och Beata Andersdotter i Timmele

Lars Ehn
Soldat 606 LARS EHN föddes i Öna Lillegården, Tärby 1791-01-15. Han döptes 1791- 01-16 i Tärby. Han var det första barnet av PETTER LARSSON (1749-09-23) och AN- NA HANSDOTTER (1761-04-12). Han hade två bröder (Per Pettersson (1795-05-20), Johannes Petterson (1801-08-13)) och två systrar (Anna Britta Pettersdotter (1793-01- 15), Inga Cajsa Pettersdotter (1798-01-06)).

När han var 18 år gammal dog hans far PETTER LARSSON (1809-02-10). När han var 20 år gammal dog hans mor ANNA HANSDOTTER (1811-01-24).


Från 1810-02-17 arbetade han som dräng i Getared, Södra Ving. Han var då 19 år gam- mal. Från 1812-03-04 var han förstärkningskarl på Älvsborgs regemente i 3 1/2 år. Bo- endes eventuellt i Timmele (böcker saknas). Han var då 21 år gammal. 


1813 -1814 deltar han i Karl Johans krig mot Napoleon. Han var då 22 år gammal. 1814 deltar han i kampanjen mot Norge. Han var då 23 år gammal. 

1816-04-08 antas han som soldat 606 på Redvägs kompani, Älvsborgs regemente. Han bor i Tjurekullens soldattorp under Botillegården, Vångs rote. Han var då 25 år gammal.

Lars Ehn antas som soldat 606 för Botillegården 1816-04-08 efter att ha deltagit i två krig som förstärkningskarl dvs. soldat. (Bild från www.arkivdigital.se)

1843-09-01 får han avsked då han är sjuklig. Han var då 52 år gammal.
Styrker med vittnen att han tjentstgjort som förstärkningskarl i 3 1/2 år. —som sjuklig och till krigstjenst oduglig afsked med anmälan till underhåll. Bevittnas 2an fälttåg och tjent väl”.

Lars Ehn får avsked då han är sjuklig 1843-09-01 med vitorden tjent väl. I genral-
mönstringsrullan från 1844 framkommer det att han deltagit i två krig som förstärkningskarl. (Bild från www.arkivdigital.se)

1844 lämnar familjen soldattorpet och flyttar till backstugan på Knöttlan under Botille- gården, Timmele. Han var då 53 år gammal.


Han dog 1853-01-12 i backstugan på Knöttlan, Timmele när han var 61 år gammal av ålderdom. Han begravdes 1853-01-16 i Timmele. Hans fru BEATA ANDERSDOTTER dog 1852-02-17, 1 år före honom. 


Beata Andersdotter
BEATA ANDERSDOTTER föddes i Övregården Annestorp, Timmele 1792-12-02. Hon döptes 1792-12-03 i Timmele. Hon var det första barnet av ANDERS GUNNARSSON (1747-10-24) och LISA SVENSDOTTER (1752). Hennes enda bror var Gabriel (1796- 06-17).

När hon var 4 år gammal dog hennes mor LISA SVENSDOTTER (1797-11-20). När hon var 36 år gammal dog hennes far ANDERS GUNNARSSON (1829-10-23). 

Hon dog 1852-02-17 i backstugan på Knöttlan, Timmele när hon var 59 år gammal av natten sot (blivit sjuk på natten). Hon begravdes 1852-02-22 i Timmele. Hennes man soldat 606 LARS EHN dog 1853-01-12, 1 år efter henne.

Familjen
1816-11-25 gifte hon sig med soldat 606 LARS EHN (1791-01-15) i Timmele. Hon var 23 år gammal när hon gifte sig med soldat 606 LARS EHN, som då var 25 år gammal. Hon hade sju barn med soldat 606 LARS EHN: Anna Lisa Larsdotter (1818-08-02), Ewa Larsdotter (1821-09-26), Petter Larsson (1824-09-18), Johannes Larsson (1825- 09-27), Johanna Larsdotter (1828-11-13), GUSTAVA LARSDOTTER (1834-06-05), Pehr Gustaf Larsson (1840-05-06).

Övrigt
Sonen Petter dog 1824-11-05 i soldattorpet endast 1 år och 18 dagar gammal.
Beata kan ha lidit av psykisk ohälsa. Det står noterat att hon led av ”upphöjt sinnelag”.

Familjen i Tjurekullen soldatboställe 1831-1841. (Bild från www.arkivdigital.se)
Tillbaka till toppen