Soldat 593 Magnus Gör och Kerstin Pehrsdotter i Härna

Magnus Gör
Soldat 539 MAGNUS GÖR föddes i Åstorps soldattorp, Härna 1795-09-13. Han döptes 1795-09-14 i Härna. Han var det fjärde barnet av soldat 538 PETTER ÅHSBERG (1758-02-10) och MÄRTHA MÅNSDOTTER (1758). Han hade två bröder (Johannes (1797-02-22), Peter (1798-11-09)) och fyra systrar (Ingeborg (1789-09-15), Ellica (1791-10-10), Catharina (1793-09-02), Maria (1802-12-19)).

När han var 20 år gammal dog hans mor MÄRTHA MÅNSDOTTER (1816-01-13). När han var 51 år gammal dog hans far Soldat 538 PETTER ÅHSBERG (1847-07-05).

1815-08-28 antas Magnus som soldat 539 för Sassarps soldattorp under Laggaregår- den, Härna på Åhs kompani, Älvsborgs regemente. Han var då 19 år gammal. 1819- 05-06 får Magnus avsked som soldat då han “har fallandesot kan ej antagas” (epilepsi). Han var då 23 år gammal. 

Från 1820 står han som avskedad soldat i Bondarp på Nedregårdens ägor, Härna. Han var då 24 år gammal. Från 1821 arbetade han som torpare i torpet på Åstorps kulle, Härna. Han var då 25 år gammal. Från 1831 arbetade han som torpare på torp Björke- lund i Bondarp under Nedregården, Härna. Han var då 35 år gammal.

Han dog 1870-03-12 i torp Björkelund, Härna när han var 74 år gammal av bröstfeber. Han begravdes 1870-03-19 i Härna. Hans partner KERSTIN PEHRSDOTTER dog den 1865-09-08, 5 år före honom.


Kerstin Pehrsdotter
KERSTIN PEHRSDOTTER föddes i Wäddingsbacke soldattorp, Grovare 1786-12-18. Hon var det andra barnet av soldat 543 PEHR WENNBERG (1756-10-12) och ANNA JEANSDOTTER (1755-03-14). Hon hade en syster (Maria Pehrsdotter (1800-06-04)) och tre bröder: Lars Pehrsson (1780-10-20), Jean Pehrsson (1792-11-09), Johannes Pehrsson (1797-10-30).

När hon var 35 år gammal dog hennes far Soldat 543 PEHR WENNBERG (1822-05- 15). När hon var 48 år gammal dog hennes mor ANNA JEANSDOTTER (1835-11-01).

Hon dog 1865-09-08 i torp Björlekund, Härna när hon var 78 år gammal av ålder- dom. Hon begravdes 1865-09-14 i Härna. Hennes make soldat 539 MAGNUS GÖR dog 1870-03-12, 5 år efter henne.

Familjen
Hennes make var soldat 539 MAGNUS GÖR (1795-09-13). Hon hade sex barn med sol- dat 539 MAGNUS GÖR: MARIA MAGNUSDOTTER (1816-11-27), Ellika Magnusdot- ter (1819-03-11), Johanna Magnusdotter (1822-04-01), Annicka Magnusdotter (1825- 02-15), Petter Magnusson (1827-12-26), Inga Maria Magnusdotter (1831-03-02).

Övrigt
Dottern Inga Maria dog 1854-10-16, 23 år gammal av rödsot.

Familjen Magnus Gör i torp Björkelund, Härna 1831-1845 (Bild från www.arkivdigital.se)
Familjen Magnus Gör i torp Björkelund, Härna 1831-1845 (Bild från www.arkivdigital.se)
Tillbaka till toppen