Soldat 552 Måns Rydahl och Sara Håkansdotter i Kärråkra

Måns Rydahl
Soldat 552 MÅNS RYDAHL föddes år 1727.

1747-11-13 antas Måns som soldat 552 på Åhs kompani, Älvsborgs
regemente för Ryagärde i Kärråkra. Han var då 20 år gammal.

1757 -1762 deltar Måns i Pommerska kriget och Ingår i Capitaine Baron von Saltzas Compagnie vid de två första generalmönstringarna. Närvarar vid generalmönstringen i Denning 1758-12-08 och i Cantoner qvarterer i Rustow 1759-11-17. Vid generalmönst- ringen 1761-11-12 i Loits tillhör han fjärde kompaniet och är kommenderad till Stralsund.

1763-02-10 blir roten vacant då Måns är “ständigt siuklig, förmår ej kungen tjena, får på begjeran afsked”. Han var då 35 år gammal. 1764-03-16 har Måns frisknat till och är åter soldat på roten. Han var då 36 år gammal. 

Måns Rydahl slutar och börhar igen som soldat (Bild från www.arkivdigital.se)

Vid generalmönstringarna i Borås 1777 och 1780 står Måns som sjuklig. 1785 får Måns avsked med underhåll. “Tjent i Pomerska kriget; afskjedas ochn anmälas till lön underhåll”. Han var då 58 år gammal.

Måns Rydahl får avsked som soldat med underhåll (Bild från www.arkivdigital.se)

Sara Håkansdotter
Hennes man var soldat 552 MÅNS RYDAHL (1727). Hon hade en dotter med soldat 552 MÅNS RYDAHL: MÄRTHA MÅNSDOTTER (1758).

Tillbaka till toppen