Soldat 545 Abraham Sahlgrén och Ingrid Jonsdotter i Murum

Abraham Sahlgren
Soldat 545 ABRAHAM SAHLGRÉN föddes i ryttartorpet i Ulvsered, Kärråkra 1731-12- 12. Han var det fjärde barnet av ryttare 66 NILS FRISK (1691) och KERSTIN ANDER- DOTTER (1701-12-28). Han hade tre bröder (Anders Nilsson (1723-03-12), Sven Nils- son (1729-06-22), Isak Nilsson (1733)) och tre systrar (Karin Nilsdotter (1725-12-24 ), Sara Nilsdotter (1739-03-09), Maria Nilsdotter (1740-05-01)).


När han var 42 år gammal dog hans mor KERSTIN ANDERDOTTER (1774-01-12). När han var 44 år gammal dog hans far ryttare 66 NILS FRISK (1776-08-08).


1754 antas Abraham som soldat vid Åhs kompani, Älvsborgs regemente för Salarps ro- te. Abraham flyttade in i Salarsps soldattorp i Murum. Han var då 20 år gammal.

1757 -1762 deltar Abraham i Pommerska kriget. Han ingår i Capitaine Baron Von Saltzas Compagnie vid de två första generalmönstringarna. Han närvarar vid general- mönstringen i Denning 1758-12-08 och vid generalmönstringen i ”Cantoner qvarterer i Rustow” 1759-11-17. Vid generalmönstringen 1761-11-12 i Loits tillhör han tredje kom- paniet. Han blir “blasserad i högra benet i Passewalk den 3 october 1760”. Han var 23 år gammal när kriget började.

1760-10-03 blev Abraham skadad i högra benet: “Blasserad i högra benet i Passewalk den 3 october 1760”. Alla som sårades i denna strid tilldelades en minnesmedalj med texten: Å: FÄDERNSLAND F: DEN SÅRADE·MEN EJ·ÖFWERWUNDNE. Han var då 26 år gammal.

Soldat 545 Abraham Sahlgren blasserad i Passewalk 1760 (Bild från www.arkivdigital.se)

1774 blev Abraham kommenderad till Bohus fästning (enstaka soldater från Åhs kom- pani var kommenderade dit). Han var då 40 år gammal. 1774-07-07 tar Abraham av- sked som soldat och får ersättning från krigsmannakassan. ”Casserad vid commenderingen på Bohus”. Han var då 40 år gammal. 

1800 står Abraham skriven i Murums fattigstuga (oklart vilket år han flyttade in) Han var då 66 år gammal.

Han dog 1806-05-20 i Murums fattigstuga när han var 71 år gammal av ålderdoms- bräcklighet. Han begravdes 1806-05-25 i Murum. Hans fru Anna dog 1764, 42 år före honom. Hans fru INGRID JONSDOTTER dog 1799-01-26, 7 år före honom.

Reservsoldat
Enligt Mantalslängden antas Abraham Nilsson 1754 som reservsoldat i soldattorp Äl- mestad Andersgård i Hällstad. “Gift från Väby Storegård”.

Anna (första äktenskapet)
Hennes make var soldat 545 ABRAHAM SAHLGRÉN (1734).
Från 1753 arbetade hon som piga i Väby Storegård hos Benjamin Petersson enligt man- talslängden i Hällstad. Det är oklart om de fick några barn tillsammans. Hon dog år 1764 i Murum. Hennes make soldat 545 ABRAHAM SAHLGRÉN dog 1806-05-20, 42 år efter henne.

Ingrid Jonsdotter (andra äktenskapet)
INGRID JONSDOTTER föddes år 1722 i Härna. Hon var det första barnet av soldat 483 JON ENEROTH (1701) och ELIN SVENSDOTTER (1704). Hon hade tre bröder (reservsoldat Sven Jonsson (1724-12-17), soldat 525 Per Hallberg (1730-10-28 ), Lars Jonsson (1743-06-28)) och två systrar (Britta Jonsdotter (1729-11-06), Karin Jonsdot- ter (1740-03-12)).

När hon var 25 år gammal dog hennes mor ELIN SVENSDOTTER (1747-08-31 ).

Familjen
Hon gifte sig med soldat 545 ABRAHAM SAHLGRÉN (1731-12-12) år 1765. Hon var 43 år gammal när hon gifte sig med soldat 545 ABRAHAM SAHLGRÉN, som då var 33 år gammal. Hon hade en dotter med soldat 545 ABRAHAM SAHLGRÉN: SARA ABRAHANSDOTTER (1766-03-25).

Familjen i Salarps soldattorp, Murum 1766-1772 (Bild från www.arkivdigital.se)

1750 arbetade hon som piga hos Bengt Larsson i Stommen, Härna. Hon var då 28 år gammal. 1753 flyttade hon till drängen och reservryttaren Sven Jonsson på samma gård i Härna. Hon var då 31 år gammal. 1754 arbetade hon som piga hos Anders Andersson och Karin Olofsdotter i Östergården, Härna. Hon var då 32 år gammal. 1759 arbetade hon som piga på Älmestad Jonsgården, Härna. Hon var då 37 år gammal. 1762 arbetade hon som piga i Östergården i Härna. Hon var då 40 år gammal.

Hon dog 1799-01-26 i Salarps soldattorp, Murum när hon var 76 år gammal av lung- sot. Hon begravdes 1800-02-12 i Murum. Hennes man soldat 545 ABRAHAM SAHLGRÉN dog 1806-05-20, 7 år efter henne.

Läs: Sårad med inte övervunnen

Tillbaka till toppen