Soldat 483 Jon Eneroth och Elin Svensdotter i Gingri

Jon Eneroth
Soldat 483 JON ENEROTH föddes år 1701 i Västergötland.


1723 arbetade han som dräng hos fältskär Johan Wilhelm Duglitz i Habo, Härna. Han var då 22 år gammal. 1724 arbetade han som dräng i Gretlanda Skattegård i Rångeda- la. 


1726-03-26 antas som han som soldat 483 på Åhs kompani, Älvsborgs regemente för Kärra rote i Gingri. Han var då 24 år gammal. 1741-09-19 fick han avsked under Hat- tarnas ryska krig 1741-1742 under marschen till Stockholm Han var då 40 år gammal. 


1765 bor familjen på backstuga i Tå. “Borta från Härna Tå, Härna”. Han var då 64 år gammal.


Det är oklart när han dör.


Elin Svensdotter (första äktenskapet) ELIN SVENSDOTTER föddes år 1704.

Familjen
Hennes man var soldat 483 JON ENEROTH (1701). Hon hade sex barn med soldat 483 JON ENEROTH: INGRID JONSDOTTER (1722), reservsoldat Sven Jonsson (1724-12-17), Britta Jonsdotter (1729-11-06), soldat 525 Per Hallberg (1730-10-28 ), Karin Jonsdotter (1740-03-12), Lars Jonsson (1743-06-28). 

Hon dog 1747-08-31 i Stommen, Härna när hon var 43 år gammal.

Helena Henriksdotter (andra äktenskapet) 
Helena Henriksdotter föddes år 1725.

Kom från Ving, Södra Ving innan vigseln 
Var änka och kom från Töve Månsgård, Södra Ving.

Det är oklart när hon dör.

Familjen 
1754-02-17 gifte hon sig med soldat 483 JON ENEROTH (1701) i Härna. Hon var 28 år gammal när hon gifte sig med soldat 483 JON ENEROTH, som då var 52 år gam- mal. Hon hade tre barn med soldat 483 JON ENEROTH: Elin Jonsdotter (1755-09- 26), Olof Jonsson (1758-08-20), Henrik Jonsson (1763-01-12 ).

Tillbaka till toppen