Soldat 440 Jonas Spak och Britta Olofsdotter i Od

Jonas Spak
Soldat 440 JONAS SPAK föddes år 1774 i Börstig. Han är det första barnet av BENGT, hans biologiska mor är okänd.

1795 inflyttade kan från Kungslena i Skaraborgs län. Han var då 21 år gammal. 1796 arbetade han som torpare i Lerholmen i Siene, Vårgårda. Han var då 22 år gammal. 

1797-09-11 antas Jonas som soldat 440 på Gäsene kompani, Älvsborgs regemente för Galtholmen Storegården i Od. Jonas var 180 cm lång. Han var då 23 år gammal. 1798-03-16 flyttar Jonas från Siene till soldattorpet i Galtholmen. Soldattorpet kallades Granelund. Han var då 23 år gammal. 

1805-1807 deltar han i Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon. Jonas ingår i den “Pommern Commenderade Bataillon, Gäseneds Compagnie”. Han var då 31 år gammal. Han deltar vid generalmönstringen i Stralsund 1807.

1808 deltar han i kriget mot Danmark. Han var då 34 år gammal.

Han dog 1808-09-27 i Göteborg när han var 34 år gammal under kriget mot Danmark.

Soldat Jonas Spak avlider i Göteborg 1808 i kriget mot Danmark
Soldat Jonas Spak avlider i Göteborg 1808 i kriget mot Danmark

Britta Olofsdotter
BRITTA OLOFSDOTTER föddes i Od 1774-12-21. Hon var det första barnet av OLOF ANDERSSONS och MARIA ANDERSDOTTER.

Familjen Jonas Spak i Soldattorpet i Galtholmen, Od 1808 (Bild från www.arkivdigital.se)
Familjen Jonas Spak i soldattorpet i Galtholmen, Od 1808 (Bild från www.arkivdigital.se)

1809 efter makens död flyttar hon till Vassgap där hon “på ägorna bo” under Holmåkra Tomasgården, Od. Britta anges som “urfattig”. Hon var då 34 år gammal.

Läs:
Älvsborgs regemente och soldat 440 Johan Spak från Od stred på kontinenten och hemma i Sverige
En vinterresa till Od

Tillbaka till toppen