Ryttare 60 Sven Winblad och Annica Andersdotter i Hällstad

Sven Winblad
Ryttare 60 SVEN WINBLAD föddes i Snugge soldattorp, Hällstad 1711-08-20. Han var det andra barnet av soldat 532 ANDERS BROBERG (1675) och ANNA SVENSDOT- TER. Han hade två systrar: Anna Andersdotter (1701-11-08), Kerstin Andersdotter (1716-03-21).

Svens födelse 1711. Far Anders Larsson (Broberg), mor Anna Svensdotter i Snugge.
(Bild från www.arkivdigital.se)

1736 antas som Sven som ryttare nummer 60 på Västgöta kavalleri regemente, Älvsborgs kompani för Skattegården i Hällstad. Han var då 24 år gammal.

1757-1762 deltar Sven som ryttare i Pommerska kriget. Han var då 45 år gammal.  Han ingick i “andra Esquadron af Kongl Wästgiöta Cavallerie, Elfsborgs compagnie.” Han deltog vid andra skvadrons mönstring i Stralsund 1759-01-31 och vid andra skvadrons mönstring i Buddenhagen 1760-11-14 samt vid andra skvadrons mönstring i Ludwigsburg 1761-11-11. 

Andra skvadron bestod av en del av Majorens kompani samt hela Älvsborgs och Gudhems kompanier. Vid mönstringen i Ludwigsburg var Sven Winblad kommenderad till Stralsund. Hästen vakant sedan 1759-08-10.

Han står bland de hemmavarande ryttarna under Hattarnas krig 1741-1742. 1763-02-22 har “ryttaren Swen Winblad fått afsked”. Han var då 51 år gammal. 

Från 1764 bor han i Åsen under Skattegården tillsammans med sin familj. Han anges som avskedad ryttare. Han var då 52 år gammal.

Han dog 1789-12-21 i Åsen under Skattegården, Hällstad när han var 78 år gammal av ålderdom och lungsot. Han begravdes 1790-01-01 i Hällstad. Hans fru ANNICA ANDERSDOTTER dog 1788-07-09, 1 år före honom.

Annica Andersdotter
ANNICA ANDERSDOTTER föddes år 1723. Hon var det första barnet av ANDER HÅ-KANSSON och KERSTIN ANDERSDOTTER.

Hon dog 1788-07-09 i Åsen under Skattegården, Hällstad när hon var 65 år gammal av håll och stygn. Hon begravdes 1788-07-20 i Hällstad.

Familjen
Hennes make var ryttare 60 SVEN WINBLAD (1711-08-20). Hon hade tio barn med ryttare 60 SVEN WINBLAD: Stina Svensdotter (1746-10-31), Andreas Svensson (1749-04-27), Catharina Svensdotter (1750-11-25), Jon Svensson (1752-04-20), Jon Svensson (1755-03-16 ), Anders Svensson (1757-01-09), Nybyggare PETER SVENS- SON (1764-11-28), Cathrina Svensdotter (1765), Johannes Svensson (1766-12-15), Hans Svensson (1768-04-09).

Övrigt
Yngsta barnet Hans dog 1 år gammal 1769-06-22 av tvinsjuka.

Svens bouppteckning
”År 1790 den 5 januari blev på anmodan bouppteckning förrättad på den lilla kvarlå- tenskap som fanns efter avlidna änkemannen och avskedade soldaten Sven Wing- blad, som med döden avled i slutet av sistlidna december månad, och efterlämnade sig 5 barn, av vilka 4 är myndiga och dottern Katarina omyndig till vilkens förmyn- dare föreslogs rusthållaren välförståndig Jon Hansson i Skattegården Hällstad”.

Egendomen uppgavs i närvarandes undertecknande i den ordning som följer:
 


Gäld och skuld:
Till Hans Svensson och Jon Hansson i Skattegården Hällstad 
Till den avlidnas son Anders Waken
Till dottern Katarina

Familjen Sven Winblad i Åsen, Hällstad 1766-1773. (Bild från www.arkivdigital.se)
Tillbaka till toppen