Petter Larsson och Anna Hansdotter i Tärby

Petter Larsson
PETTER LARSSON föddes i Gärdet, Tärby 1749-09-23. Han döptes 1749-09-23 i Tär- by. Hans föräldrar var LARS HANSSON (1694) och BRITTA LARSDOTTER (1720). Han hade en syster (Christin Larsdotter (1743 42)) och tre bröder: Sven Larson, Hans Larsson, Anders Larsson (1754).

När han var 7 år gammal dog hans far LARS HANSSON (1756-11-07). När han var 40 år gammal dog hans mor BRITTA LARSDOTTER (1790).


1768 tar Petter över gården i Gärdet med sin första hustru Britta. Han var då 18 år gammal. Från 1783 arbetar han på Öna Lillegården i Tärby. Han var då 33 år gammal. Senare står han noterad som inhyses.

Han dog 1809-02-10 i Öna Lillegården, Tärby när han var 59 år gammal av bröstfe- ber. Han begravdes 1809-02-19 i Tärby. Hans fru Britta Olofsdotter dog 1784-04-04, 25 år före honom. Hans fru ANNA HANSDOTTER dog 1811-01-24, 2 år efter honom.
 


Britta Olofsdotter (första äktenskapet)
Britta Olofsdotter föddes år 1749 i Tärby. Hon var det första barnet av Oluf Pärsson och Catharina Jansdotter.


1775-07-09 gifte hon sig med PETTER LARSSON (1749-09-23) i Tärby. Hon var 26 år gammal när hon gifte sig med PETTER LARSSON, som då var 25 år gammal. Hon hade två barn med PETTER LARSSON: Catharina Pettersdotter (1778-10-27), Greta Pettersdotter (1783-10-05).

Hon dog 1784-04-04 i Öna Lillegården, Tärby när hon var 34 år gammal av huvudsju- ka. Hon begravdes 1784-04-10 i Tärby. Hennes man PETTER LARSSON dog 1809- 02-10, 25 år efter henne.

Anna Hansdotter (andra äktenskapet)
ANNA HANSDOTTER föddes i Hovaliden, Gingri 1761-04-12. Hon döptes 1761-04-12
i Gingri. Hon var det första barnet av bonde HANS PEHRSSON och MARTA ANDERS- DOTTER.

Han hade fem barn med ANNA HANSDOTTER: soldat 606 LARS EHN (1791-01-15), Anna Britta Pettersdotter (1793-01-15), Per Pettersson (1795-05-20), Inga Cajsa Pet- tersdotter (1798-01-06), Johannes Petterson (1801-08-13).


Hon dog 1811-01-24 i Öna Lillegården, Tärby när hon var 49 år gammal av bröstfeber. Hon begravdes den 1811-01-27 i Tärby. Hennes man PETTER LARSSON dog 1809- 02-10, 2 år före henne.

Övrigt
Petter och Annas dotter Anna Britta dog 1802-08-04 endast 9 1/2 år gammal.
Deras som Per dog 1811-06-20 cirka 5 månader efter sin mor av lungsot. Per står note- rad som ”fattig gosse på socknen”. 

Deras yngsta barn Johannes var endast 9 år gammal när modern dog. Efter moderns död flyttar Johannes till Bullra i Tärby och tas om hand av en annan familj. Han står noterad som sockengosse och fattighjon. När han fyller 12 år så står han på socknens slut och får klara sig själv genom dagsarbete. 1819 när han är 17 år blir han dräng i Smedgården, Segerstorp i Tärby. 1820-09-02 dog Johannes av lungsot 19 år gammal.

Familjen i Öna Lillagården, Tärby 1797-1799 (Bild från www.arkivdigital.se)
Tillbaka till toppen