Nybyggare Peter Svensson och Sara Abrahamsdotter i Hällstad

Peter Svensson
Nybyggare PETER SVENSSON föddes i Åsen, Hällstad 1764-11-28. Han var det sjunde barnet av ryttare 60 SVEN WINBLAD (1711-08-20) och ANNICA ANDERSDOTTER (1723). Han hade sex bröder (Andreas Svensson (1749-04-27), Jon Svensson (1752- 04-20), Jon Svensson (1755-03-16 ), Anders Svensson (1757-01-09), Johannes Svens- son (1766-12-15), Hans Svensson (1768-04-09)) och tre systrar (Stina Svensdotter (1746-10-31), Catharina Svensdotter (1750-11-25), Cathrina Svensdotter (1765)).

När han var 23 år gammal dog hans mor ANNICA ANDERSDOTTER (1788-07-09). När han var 25 år gammal dog hans far ryttare 60 SVEN WINBLAD (1789-12-21).

1793 blev han nybyggare i Åsen som blev ett torp under Skattegården i Hällstad. Han var då 28 år gammal. 1811 står han noterad som urfattig och bräcklig. Familjen har bli- vit inhyses i backstugan i Åsen under Klockaregården. Han var då 46 år gammal.

Han dog 1836-10-08 i backstugan på Åsen, Hällstad när han var 71 år gammal av håll och stygn. Han begravdes 1836-10-16 i Hällstad. Hans fru Britta Persdotter dog 1843- 09-18, 7 år efter honom. Hans fru SARA ABRAHANSDOTTER dog 1807-02-22, 30 år före honom.


Sara Abrahamsdotter
SARA ABRAHANSDOTTER föddes i Salarps soldattorp, Murum 1766-03-25. Hon döp- tes 1766-03-26 i Murum. Hon var det första barnet av soldat 545 ABRAHAM SAHL- GRÉN (1734) och INGRID JONSDOTTER (1722).

När hon var 32 år gammal dog hennes mor INGRID JONSDOTTER (1799-01-26). När hon var 40 år gammal dog hennes far soldat 545 ABRAHAM SAHLGRÉN (1806-05- 20).

Hon dog 1807-02-22 i backstugan på Åsen i Hällstad när hon var 40 år gammal av en nervsjukdom. Hon låg förlamad 2 1/2 år innan hon dog. Innan sjukdomen var hon nor- mal. Hon begravdes 1807-03-08 i Hällstad. Hennes man nybyggare PETER SVENS- SON dog 1836-10-08, 30 år efter henne.


Familjen
1793-09-29 gifte hon sig med nybyggare PETER SVENSSON (1764-11-28) i Hällstad. Hon var 27 år gammal när hon gifte sig med nybyggare PETER SVENSSON, som då var 28 år gammal. Hon hade tre barn med nybyggare PETER SVENSSON: Sven Peters- son (1794-08-16), lantbrukare JOHANNES PETERSSON (1799-03-13), Annika Peters- dotter (1803-02-09).

Övrigt
Sara Abrahamsdotter dog endast 40 år gammal av en nervsjukdom. Innan sjukdomen var hon normal. Sara låg förlamad i 2 1/2 år innan hon dog. Peter blev änkeman 42 år gammal och gifte om sig med Britta Persdotter från Murum. Britta dog 1843-09-18 i Hällstad av ålderdomsbräcklighet. De fick inga barn tillsammans. Britta står noterad som fattighjon efter Peters död. Peter kom att bo hela sitt liv i Åsen, Hällstad.

Nybyggare Peter Svensson i Åsen, Hällstad 1805-1810 (Bild från www.arkivdigital.se)
Tillbaka till toppen