Anders Nilsson och Ellika Svensdotter i Härna

Anders Nilsson
ANDERS NILSSON föddes i Härna 1701-03-01.

Han dog 1766-05-12 i Åstorp, Härna när han var 65 år gammal. Han begravdes 1766- 05-21 i Härna. Hans fru ELLIKA SVENSDOTTER dog 1789-03-28, 23 år efter honom.

Okänd (första äktenskapet)
Anders fru från första äktenskapet är okänd. Tillsammans fick de barnen: Britta Andersdotter, Maria Anderdotter, Catharina Anderdotter, Anders Andersson (1729).

Okänd (andra äktenskapet)
Anders fru från andra äktenskapet är okänd. Tillsammans fick de sonen: Magnus Andersson.

Ellika Svensdotter (tredje äktenskapet)
ELLIKA SVENSDOTTER föddes år 1729.


Ellika bor kvar i Åstorp, Härna efter maken Anders Nilssons död 1766. Hon bor kvar fram till sin död 1789. Sonen Nils och hans familj tar över torpet.


Hon dog 1789-03-28 i Åstorp, Härna när hon var 59 år gammal av bröstsjukdom. Hon begravdes 1789-04-10 i Härna. Hennes man ANDERS NILSSON dog 1766-05-12, 23 år före henne.

Familjen
Hennes man var ANDERS NILSSON (1701-03-01). Hon hade fyra barn med ANDERS NILSSON: Cathrina Andersdotter, Margareta Anderdotter (1750), Nils Andersson (1755), soldat 538 PETTER ÅHSBERG (1758-02-10).

Anders bouppteckning
“År 1766 den 22 maj, blef efter wederbörande anmodan upteckning förättad efter afledne danneman Anders Nilsson i Åstorp, hwilken under dess lefnad tid varit gift 3ne gånger och ägt efter sig med första giftet en son, Anders Andersson, 3ne döttrar Cathrina: Britta, och Maria Andersdöttrar; samt uti mellan kullen 1 Son benämnd Magnus och med sista giftet nuvarande änka Elina Svensdotter, 2ne söner Nils och Petter samt döttrarna Margareta och Cathrina; Till hwilkes rätts bewakande af sis- ta barnkullen föreslogs förmyndaren Nils Svensson i Lillegården hvarman sedan barnen af förra kullen alla myndiga, och förmantes ägendom upgifwa och skedde som följer.”

Danneman: duktlig, pålitlig, redbar man. Används företrädesvis om män av allmogen.Tillbaka till toppen