Torpare Lars Jacobsson och Anna Maria Samuelsdotter i Hangelösa

Lars Jacobsson
Torpare LARS JACOBSSON föddes i Flytorpet, Husaby 1793-05-12. Han döptes 1793- 05-14 i Husaby. Han var det första barnet av torpare JACOB LARSSON (1763) och MA- RIA PEHRSDOTTER (1764). Hans enda bror var Petter Larsson (1795-03-02).

Han dog 1835-12-09 i Stråtte under Öredahls rote, Hangelösa när han var 42 år gam- mal. Hans fru ANNA Maria SAMUELSDOTTER dog 1847-09-29, 12 år efter honom.

Livet som torpare
1819 blev han torpare i torp Lunnatorp “Lunnatorpet”, Sävare. Han var då 26 år gammal. Från 1824 arbetade han i Pottegrind i Hangelösa. Han var då 31 år gammal. Från 1826 arbetade han i Forshem. Han var då 33 år gammal. Från 1827 är han åter torpare i Lunnatorpet, Sävare. Han var då 34 år gammal. Från 1831 var han torpare i Pottegrind under Öredahls rote i Hangelösa. Han var då 38 år gammal.

Anna Maria Samuelsdotter
ANNA Maria SAMUELSDOTTER föddes i Rödjan, Medelplana 1792-09-20. Hon döp- tes 1792-09-23 i Medelplana. Hon var det andra barnet av torpare SAMUEL SAMUELSSON (1761-09-12) och CATHARINA LARSDOTTER (1766-10-17).

Hon hade fem bröder (Anders Samuelsson (1796-10-01), Anders Samuelsson (1796- 10-01), Samuel Samuelsson (1802-12-14), Lars Samuelsson (1806-08-25), Samuel Sa- muelsson (1806-08-25)) och två systrar (Cajsa Samuelsdotter (1790-06-28), Greta Sa- muelsdotter (1799-09-19)).

Efter makens död står hon som inhyses och försvarslös under Öredahl i Hangelösa. Hon var då 46 år gammal.

Hon dog 1847-09-29 i Synnerby när hon var 55 år gammal. Hon begravdes i Synnerby. Hennes man torpare LARS JACOBSSON dog 1835-12-09, 12 år före henne.

Familjen
Hennes man var torpare LARS JACOBSSON (1793-05-12). Hon hade två barn med torpare LARS JACOBSSON: Smidesarbetare JOHANNES LARSSON (1819-05-26), Maja Cathrina Larsdotter (1823-07-13).

Tillbaka till toppen