Soldat 593 Pehr Nöjder och Anna Larsdotter i Slöta

Pehr Nöjder
Soldat 595 PEHR NÖJDER föddes i soldattorpet Holma tomten, Karleby 1768-09-28. Han döptes 1768-09-29 i Karleby. Han var det andra barnet av soldat 593 LARS PERSSON HOLM (1744-12-15) och CATARINA SVENSDOTTER (1738-02-12).

Han hade två systrar: Greta Larsdotter (1766-01-15), Sars Larsdotter (1771-09-18).

När han var 2 år gammal dog hans far soldat 593 LARS PERSSON HOLM (1771-09- 18). När han var 36 år gammal dog hans mor CATARINA SVENSDOTTER (1805-05- 18).

Familjen i Lilla Skarpås 1790-1801 (Bild från www.arkivdigital.se)

Livet som soldat
1791-09-15 blev han antagen och godkänd som soldat nummer 595 i Lilla Skarpås, Slöta på Skaraborgs regemente, Vartofta kompani. Per var 5 fot och 8 tum lång (170 cm) Han var då 22 år gammal.

Deltar i Pommerska kriget 1805-1807
Pehr stred i ”1:a Fält Compagniet för Wartofta Compagni” i den kommenderade bataljonen till Pommern. Pehr deltar vid generalmönstring 1 juni 1807 i Stralsund i Stralsund Han var då 36 år gammal. 1808-11-05 noteras Pehr som sjuk i Vänersborg enligt kassaktionsrullan 1808 och får avsked. Han var då 40 år gammal.

Livet som torpare
Från 1809 arbetade han som torpare i Vasslösa, Slöta. Han var då 40 år gammal. Från 1811 arbetade han som torpare under Mossagården i Slöta. Han var då 42 år gammal. Från 1827 är han inhyses under Mossagården i Slöta. Han var då 58 år gammal.

Han dog 1840-04-26 under Mossagården i Slöta när han var 71 år gammal av ålder- dom. Han begravdes 1840-05-03 i Slöta. Hans fru Mertha Pehrsdotter dog 1830-06- 09, 10 år före honom. Hans fru ANNA LARSDOTTER dog 1873-12-01, 34 år efter honom.

Vigsel mellan Pehr Nöjder och Anna Larsdotter 1833 (Bild från www.arkivdigital.se)

Anna Larsdotter (andra äktenskapet)
ANNA LARSDOTTER föddes i Yllestad 1800-06-10. Hon var det första barnet av LARS PERSSON och JOHANNA JANSDOTTER.

Familjen
1833-05-19 gifte hon sig med soldat 595 PEHR NÖJDER (1768-09-28) i Slöta. Hon var 32 år gammal när hon gifte sig med soldat 595 PEHR NÖJDER, som då var 64 år gammal. Hon hade en dotter med Soldat 595 PEHR NÖJDER: ANNA MARIA PERSDOTTER (1833-09-15).

Livet som änka
Efter makens död 1840 står hon som änka och inhyses under Mossagården, Slöta. Hon var då 40 år gammal.

Från 1861 står hon som inhyses under Rankorna i Slöta. Hon var då 61 år gammal. Från 1870 står hon som inhyses under Mossagården i Slöta. Hon var då 70 år gammal.

Hon dog 1873-12-01 i Mossagården, Slöta när hon var 73 år gammal. Hon begravdes 1873-12-07 i Slöta. Hennes man soldat 595 PEHR NÖJDER dog 1840-04-26, 34 år fö- re henne.

Mertha Pehrsdotter (första äktenskapet)
Mertha Pehrsdotter föddes i Karleby. 1762-10-21.

Familjen
1792-10-14 gifte hon sig med soldat 595 PEHR NÖJDER (1768-09-28) i Slöta. Hon var 29 år gammal när hon gifte sig med soldat 595 PEHR NÖJDER, som då var 24 år gam- mal. Hon hade fem barn med soldat 595 PEHR NÖJDER: Lars Persson (1793-09-04), Sven Persson (1796-01-23), Anders Persson (1798-01-03), Pehr Persson (1801-07-08), Maja Catharina Persdotter (1804-05-08).

Sonen Pehr dog 1808-07-21, 7 år gammal av koppor.

Hon dog 1830-06-09 i Slöta när hon var 67 år gammal av håll och bröstvärk. Hon begravdes 1830-06-29 i Slöta. Hennes man soldat 595 PEHR NÖJDER dog 1840-04-26, 10 år efter henne.

Familjen som inhyses under Mossagården 1827-1837 (Bild från www.arkivdigital.se)

Tillbaka till toppen