Soldat 593 Lars Holm och Catarina Svensdotter i Karleby

Lars Persson Holm
Soldat 593 LARS PERSSON HOLM föddes i Åsaka Brogården, Vartofta-Åsaka 1744- 12-15. Han döptes 1744-12-16 i Vartofta-Åsaka. Han var det första barnet av bonde PÄHR PÄRSSON (1696) och SARA LARSDOTTER (1720).

Han hade en syster (Carin Pärsson (1762-05-27)) och fem bröder: Bonde Sven Pärsson (1748-09-23), Johannes Pärsson (1753-04-07), Karl Pärsson (1754-10-25), Johan Pärsson (1758-01-04), Isac Pärsson (1760-04-16).

Lars Persson Holms födelse 1755 i Brogården Åsaka (Bild från www.arkivdigital.se

Livet som soldat
Innan vigseln arbetar Lars som dräng. Efter vigseln de flyttar till Åsaka där de blir inneboende hos Lars föräldrar i Brogården. I Brogården föder Catharina deras första barn.

1767-07-08 antas Lars som soldat Holm med nummer 593 på Vartofta kompani, Skaraborgs regemente för Holma tomten, Karleby. Han var då 22 år gammal.

1771-09-18 “Jonas Holm död på roten den 20 sept 1771”. Han var då 26 år gammal.

Lars Persson Holm avlider 26 år gammal (Bild från www.arkivdigital.se)

Han dog 1771-09-18 i Holma tomten, Karleby när han var 26 år gammal av magplågor. Han begravdes 1771-09-22 i Karleby. Hans fru CATARINA SVENSDOTTER dog 1805-05-18, 34 år efter honom.

Om soldattorpet
Torpet kallades förr för Holmängen. Det gamla soldattorpet finns kvar och är en fin hästgård och kallas idag för Holma tomten.

Soldat 593 Lars Holm i Holma tomten, Karleby
Soldattorpet Holma tomten, Karleby 2013

Catarina Svensdotter
CATARINA SVENSDOTTER föddes i Påvelstorp, Daretorp 1738-02-12. Hon var det första barnet av SVEN och SIGRID.

Livet som soldathustru till tre soldater
1765-10-01 bildar familj med sin första make Lars Persson och flyttar in hos hans föräldrar i Brogården Åsaka. I Brogården föds familjens första barn. Hon var då 27 år gammal.

1767-07-08 flyttar familjen in i soldattorpet Holmängen (Holma tomten) och maken får namnet Lars Persson Holm. Hon var då 29 år gammal. I torpet föds deras andra och tredje barn.

1771-09-18 dör maken Lars Persson Holm i hemmet endast 26 år gammal. Lars dör samma dag som hans dotter Sara föds. Hon var då 33 år gammal.

1775 bildar hon familj med soldat 595 Sven Törnesson Nöjder efter första makens död. De bor tillsammans i soldattorpet i Lilla Skarpås, Slöta där hon föder deras dotter Stina. Hon var då 37 år gammal.

1790-12-06 dör Catarinas andra make i hemmet, Lilla Skarpås av hetsig feber 39 år gammal. Catharinas son Pehr blir soldat efter Catarinas avlidna make Sven och Pehr får efternamnet Nöjder. Hon var då 52 år gammal.

1792-11-29 efter andra makens död flyttar Catarina till Gerum, Hångsdala och bildar familj med soldat Anders Ferm som är 34 år yngre. Hon var då 54 år gammal.

Hon dog 1805-05-18 i Hångsdala när hon var 67 år gammal av giktsvikt. Hon begrav- des 1805-05-22 i Hångsdala.

Hennes första make soldat 593 LARS PERSSON HOLM dog 1771-09-18, 34 år före henne. Hennes andra make soldat 595 Sven Nöjder dog 1790-12-06, 14 år före henne. Hennes tredje make soldat 495 Anders Färm dog 1807-04-16, 2 år efter henne.

Familjen Lars Persson Holm (första äktenskapet)
Hennes man var soldat 595 Sven Nöjder (1751-09-12). 1765-09-29 gifte hon sig med soldat 593 LARS PERSSON HOLM (1744-12-15) i Karleby. Hon var 27 år gammal när hon gifte sig med Soldat 593 LARS PERSSON HOLM, som då var 20 år gammal.

Hon hade tre barn med soldat 593 LARS PERSSON HOLM: Greta Larsdotter (1766- 01-15), soldat 595 PEHR NÖJDER (1768-09-28), Sars Larsdotter (1771-09-18)

Familjen Sven Nöjder (andra äktenskapet)
Hon hade en son med Soldat 595 Sven Nöjder: Stina Svensdotter (1775-12-06).

Soldat 595 Sven Nöjder föddes i Flittarp, Tiarp 1751-09-12. Han döptes 1751-09-13 i Ti- arp. Han var det första barnet av soldat 117 Törne Segerman (1726) och Maria Carls- dotter.

1774-12-19 antas han som soldat 595 i Lilla Skarpås, Slöta för Vartofta kompani, Skaraborgs Regemente. Han var då 23 år gammal. Deltar i Gustav den III:s ryska krig 1788- 1790. Deltar vid generalmönstringen i Hirvikoski, Finland 1789-10-15. Han var då 36 år gammal.

Han dog 1790-12-06 i Lilla Skarpås, Slöta när han var 39 år gammal av hetsig feber. Han begravdes 1790-12-19. Hans fru CATARINA SVENSDOTTER dog 1805-05-18, 14 år efter honom.

Familjen Anders Ferm (tredje äktenskapet)
1792-10-09 gifte hon sig med soldat 495 Anders Färm (1772) i Karleby. Hon var 54 år gammal när hon gifte sig med soldat 495 Anders Färm, som då var 20 år gammal. De fick inga barn tillsammans

Soldat 495 Anders Färm föddes år 1772.
1792-05-15 antas som soldat 495 för Skatteverksgården Gerum på Vartofta kompani Skaraborgs regemente. Han var då 19 år gammal. 1805-1807 deltar i Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon. Han var då 33 år gammal. 1807-04-16 “Af Polleterad till Lasarettett i Aneland: 8 april, fången eller död-d: 16 April 1807”. Han var då 34 år gammal.

Tillbaka till toppen