Oskar Johansson och Hildur Johansson i Slättäng Dalen, Utvängstorp

page8image19529152
Oskar Johansson och Hildur Johansson i Slättäng Dalen, Utvängstorp

Oskar Johansson
Småbruksägare OSKAR Einar Frithiof JOHANSSON föddes i Åryd Bengtsgård under storegården, Fivlered 1890-09-20. Han döptes 1890-09-22 i Fivlered. Han var det sjunde barnet av torpare CLAS Johan JOHANSSON (1846-06-05) och CLARA Charlot-ta ANDERSDOTTER (1853-10-01).

Han hade tre bröder (Karl Johan Albin (1876-01-05), tändsticksarbetare Johan Nata-nael Klasson (1883-03-26), Oskar Wilhelm (1886-01-16)) och tre systrar (Anna Mathilda (1877-11-22), ALMA Josefina Klasdotter (1879-11-14), emigrant GERDA Eleonora- Teresia Johansson (1887-10-16)).

När han var 27 år gammal dog hans mor CLARA Charlotta ANDERSDOTTER (1918- 05-22). När han var 40 år gammal dog hans far Torpare CLAS Johan JOHANSSON (1930-12-25).

Oskar som husar
1910-01-10 antogs Oskar som volontär nummer 68 vid 4de skvadron vid Smålands Husarregemente K4 i Eksjö. Han var då 19 år gammal. 1912-10-31 avslutar han tjänst
som volontär efter 2,9 års tjänstgöring. Han var då 22 år gammal.

Oskar som fabriksarbetare
1914 står han skriven hos föräldrarna i Häggåsen, Nolbo. Han var då 23 år gammal. Från 1918-10-15 arbetade han i Hallaströmmens spinnerifabrik, Utvängstorp. Han var då 28 år gammal.

Oskar som torpare
1919-12-11 blev han dagsverks torpare i Bussaslättens torp, Ljunghem, Sandhem. Han var då 29 år gammal.

Oskar som småbruksägare
1940-03-12 köper familjen Dalen i Slättäng, Utvängstorp och blir småbruksägare. Han var då 49 år gammal.

Han dog 1964-03-19 i Utvängstorp när han var 73 år gammal. Han begravdes 1964- 03-26 i Sandhem. Hans fru HILDUR Elisabeth ANDERSSON dog 1977-12-06, 14 år efter honom.

Hildur Andersson
HILDUR Elisabeth Andersson föddes i Spinnerigården Hallaströmmen, Utvängstorp 1890-07-14. Hon döptes 1890-08-03 i Utvängstorp. Hon var det fjärde barnet av spinnerimästare & fabrikör ALBERT Linus ANDERSSON (1863-05-19) och SOFIA Malmgren (1865-12-31).

Hon hade tre bröder (Axel Rickard Andersson (1887-06-11), jordbruksarbetare Gustav ERIK Hjalmar Andersson (1892-05-23), Linus Henrik Valdemar Andersson (1894-01- 20)) och sju systrar (Maria Charlotta Andersson (1886-06-22), ELIN Sofia Andersson (1888-09-14), KARIN Ingeborg Andersson (1896-04-13), Sigrid VALBORG Andersson (1898-06-27), Lilly Juliana Viktoria Andersson (1901-08-31), MÄRTA Linnea Fredrika Andersson (1902-09-28), DAGMAR Elvira Frideborg Andersson (1907-01-10)).

När hon var 52 år gammal dog hennes mor Sofia Malmgren (1943-04-16). När hon var 53 år gammal dog hennes far spinnerimästare & fabrikör ALBERT Linus ANDERSSON (1943-09-03).

Hildur arbetade i sin fars fabrik innan hon gifte sig.

Familjen
1918-04-13 gifte hon sig med småbruksägare OSKAR Einar Frithiof JOHANSSON (1890-09-20). Hon var 27 år gammal när hon gifte sig med småbruksägare OSKAR Einar Frithiof JOHANSSON, som då var 27 år gammal.

Hon hade tre barn med småbruksägare OSKAR Einar Frithiof JOHANSSON: Klara Hildur Magdalena (LENA) Johansson (1918-07-22), jordbruksarbetare GÖTE Einar Valdemar Johansson (1920-07-14), Gunborg Linnea ANNA-LISA Johansson (1930- 02-22).

Hon dog 1977-12-06 i Sandhem när hon var 87 år gammal. Hon begravdes 1977-12-15 i Sandhem. Hennes man småbruksägare OSKAR Einar Frithiof JOHANSSON dog 1964-03-19, 14 år före henne.

Tillbaka till toppen