Korpral Anders Dunderfelt och Kerstin Svensdotter i Habo

Anders Dunderfelt
Korpral ANDERS DUNDERFELT föddes år 1692 i Sandhem. Han är det första barnet av ANDERS, hans biologiska mor är okänd.

Livet som soldat
1711-06-01 antas Anders som soldat 553 vid Vartofta kompani, Skaraborgs regemente för Kråmmered rote i Habo. Han var då 18 år gammal.

Det stora nordiska kriget 1711-1721
1715 deltar Anders i försvaret av Wismar. Anders blev illa skadad i huvudet under be- lägringen. Belägringen varade mellan 11 juni 1715 till april 1716. 18 000 soldater belägrade Wismar med 3000 soldater som försvarade staden. Han var då 23 år gammal.

1718 deltar Skaraborgs regemente i det andra norska fälltåg och är med är med i Halden när kung Karl XII stupar i Halden, Norge. Han var då 26 år gammal

1719-07-21 befinner sig Anders på Hisingen vid tiden för Tordenskiölds anfall mot Nya Älvsborgs fästning. Han var då 27 år gammal.

Befordrad till korpral
“Anders Andersson Dunderfelt avancerat till Corpral d:16 aug. 1725. Wid N.551”. An- ders fick nummer 551 och förflyttades till Stora Stigabo i Bjurbäck socken. Bor antagligen kvar i Kråmmared då dottern är född i Kråmmared 1733.

Hattarnas ryska krig 1741-1742
1742-05 är Anders kommenderad på galären De la Gardie i Stockholm. Han var då 49 år gammal.
1748 blir Anders förflyttad tillbaka till nummer 553 och Kråmmared i Habo. Han var då 56 år gammal.

Pommerska kriget 1757
1757-05 drar regementet ut i Pommerska kriget i Pommern. Han var då 65 år gammal.

Avsked
1757-12-08 får Anders avsked med dubbelt korpralsunderhåll i Habo. Han var då 65
år gammal. “Gammal och orkar ei längre tjena, begiär och får afskied, och emedan han wid Wismarska beläringen blifwit blesserad i hufwudet och thessutom medelst thess många utståndne fatigver. är utur stånd, at sig sielf föda, han til dubbelt Corporalsunderhålls åtniutande in naturai Krigsmanshuset”

Han dog 1767-08-17 i Bredaryd, Nykyrka när han var 75 år gammal. Hans fru KERSTIN SVENSDOTTER ERIKSDOTTER dog samma dag 1767-08-17.

Anders Dunderfelt och Kerstin Eriksdotter dör samma dag 1767-08-17 (Bild från www.arkivdigital.se)

Bouppteckning
”1767 24/8 efter soldatcorpralen Anders Dunderfelt och hans hustru Kerstin Eriksdot- ter: En ko, en kviga två får och ett lamm samt inhärjat hö och gröda. Värderat till 16 daler. Detta tyder på att de har varit torpare under Bredaryd. Behållingen i boet 52 daler. Bouppteckningen undertecknades av arvingarna två söner och tre mågar bla. Måns Månsson i Korpåsen som då var gift med Eliken Andersdotter”.

Kerstin Svensdotter Eriksdotter
KERSTIN SVENSDOTTER ERIKSDOTTER föddes år 1689. Hon anges ha en far som heter Sven men också att hon heter Eriksson

Familjen
1722-12-26 gifte hon sig med korpral ANDERS DUNDERFELT (1692) i Habo. Hon var 33 år gammal när hon gifte sig med korpral ANDERS DUNDERFELT, som då var 30 år gammal.

Hon hade sju barn med korpral ANDERS DUNDERFELT: Sara Andersdotter (1723- 02-10), Maria Andersdotter (1725-06-20), Anders Andersson (1728-06-21), Johannes Andersson (1731-01-04), ELIKEN ANDERSDOTTER (1733-09-30), Erik Andersson (1736-08-29), Erik Andersson (1737-11-30). Sonen Erik född 1736-08-29 dog 1736-10- 29 2 månader gammal.

Hon dog 1767-08-17 i Bredaryd, Nykyrka när hon var 78 år gammal av bräcklighet. Hennes man korpral ANDERS DUNDERFELT dog samma dag 1767-08-17.

Soldat 553 Anders Dunderfelt utrustning vid mönstringen 1716 (Bild från www.arkivdigital.se)
Tillbaka till toppen