Fabrikörsfamiljen Albert Andersson och Sofia Malmgren i Hallaströmmen

Om bild: Fabrikör Albert Andersson firar sin 80 årsdag i Eriksbo 1943-05-19
Albert dör 3 månader och 15 dagar senare. Sofia dog en månad innan Alberts 80 årsdag. Tyvärr så har jag inte hittat något kort på Sofia. Det sägs att Albert hade den första bilen i Sandhem.

Albert Andersson
Spinnerimästare och fabrikör ALBERT Linus ANDERSSON föddes i Sandtaget, Valstad 1863-05-19. Han döptes 1863-05-20 i Valstad.

Han var det femte barnet av smed ANDERS JOHANSSON (1817-06-22) och ANNA MARIA PERSDOTTER (1833-09-15). Han hade sex bröder (Carl Johan (1853-11-19), Anders Lewin (1858-07-30), Gustaf Herrman (1860-10-10), Frank Theodor (1866-04- 10), Frank Oskar (1868-04-05), Josef Gottfrid (1870-12-02)) och tre systrar (Augusta Wilhelmina (1856-02-26), Amander Sigfrid (1874-09-13), Emma Albertina Johansson (1877-04-01)).

När han var 24 år gammal dog hans far smed ANDERS JOHANSSON (1887-08-13). När han var 54 år gammal dog hans mor ANNA MARIA PERSDOTTER (1918-03-04).

1881-11-16 lämnar han föräldrahemmet i Sandtaget för att börja arbeta på spinneriet vid Norka kvarn under Gimmene i Vättak. Han var då 18 år gammal.

1883-10-18 träffar Albert och Sofia varandra i Skövde (0klart vilken adress han bodde på i Skövde. Han var då 20 år gammal.

1885-11-20 står han som ägare till Hallaströmmens spinnerifabrik i Ljunghem, Utvängstorp. Albert omnämns som spinnerimästare och spinnerifabrikör. Han var då 22 år gammal.

Albert och Sofia flyttar senare (oklart när) till Eriksro Tunarp, Sandhem.

Han dog 1943-09-03 i Eriksro Tunarp, Sandhem när han var 80 år gammal. Han begravdes 1943-09-10 i Sandhem. Hans fru Sofia Malmgren dog 1943-04-16.

Sofia Malmgren
Sofia Malmgren föddes i Stöpen under Brotorp, Locketorp 1865-12-31 som oäkta barn. Hon döptes 1865-12-31 i Locketorp. Hennes far anges som okänd i födelseboken. Hennes mor var Wilhelmina Johansdotter (1846-12-12).

När hon var 56 år gammal dog hennes mor Wilhelmina Johansdotter (1922-12-11).

1885 lämnade hon föräldrahemmet i Gudmunstorp, Skövde och flyttar till Hallaströmmen för att bilda familj. Hon var då 19 år gammal.

Familjen
1885-11-13 gifte hon sig med ALBERT Linus ANDERSSON (1863-05-19). Hon var 19 år gammal när hon gifte sig med ALBERT Linus ANDERSSON, som då var 22 år gam- mal.

Hon hade elva barn med ALBERT Linus ANDERSSON: Maria Charlotta Andersson (1886-06-22), Axel Rickard Andersson (1887-06-11), ELIN Sofia Andersson (1888- 09-14), HILDUR Elisabeth Andersson (1890-07-14), jordbruksarbetare Gustav ERIK Hjalmar Andersson (1892-05-23), Linus Henrik Valdemar Andersson (1894-01-20), KARIN Ingeborg Andersson (1896-04-13), Sigrid VALBORG Andersson (1898-06-27), Lilly Juliana Viktoria Andersson (1901-08-31), MÄRTA Linnea Fredrika Andersson (1902-09-28), DAGMAR Elvira Frideborg Andersson (1907-01-10).

Hon dog 1943-04-16 i Eriksro Tunarp, Sandhem när hon var 77 år gammal. Hon be- gravdes 1943-04-25 i Sandhem. Hennes man ALBERT Linus ANDERSSON dog 1943- 09-03.

Tillbaka till toppen