Bonde Peter Jonsson och Annika Ambjörnsdotter i Lämmemossen

Peter Jonsson
Bonde PETER JONSSON föddes i Lämmemossen, Sandhem 1759-12-25. Han döptes 1759-12-26 i Sandhem. Han var det första barnet av JONAS ARVIDSSON (1690-02-19) och KIRSTIN JOHANSDOTTER.

När han var 24 år gammal dog hans far JONAS ARVIDSSON (1784). Peter bodde och brukade jorden i Lämmemossen under hela sitt liv.

Han dog 1836-06-19 i Lämmemossen, Sandhem när han var 76 år gammal av ålderdomsbräcklighet. Han begravdes 1836-06-26 i Sandhem. Hans fru ANNIKA AMBJÖRNSDOTTER dog 1819-07-21, 17 år före honom.

Annika Ambjörnsdotter
ANNIKA AMBJÖRNSDOTTER föddes i Fällan under Stensholms säteri, Hakarp 1762- 05-02. Hon var det första barnet av torpare AMBJÖRN SVENSSON (1725-11-17) och KARIN JONASDOTTER (1726-10-01). Hon hade en bror och en syster, dödfödd Ambjörnsson (1765-09-27) och Brita Ambjörnsdotter (1767-06-28).

När hon var 6 år gammal dog hennes mor KARIN JONASDOTTER (1769-01-21). När hon var 8 år gammal dog hennes far torpare AMBJÖRN SVENSSON (1771-02-17). Efter faderns död 1771 flyttar hon till Rommelsjö i Öggestorp.

Hon dog 1819-07-21 i Lämmemossen, Sandhem när hon var 57 år gammal av lunginflammation. Hon begravdes 1819-07-25 i Sandhem. Hennes man bonde PETER JONSSON dog 1836-06-19, 17 år efter henne.

Familjen
1790-12-04 gifte hon sig med bonde PETER JONSSON (1759-12-25) i Sandhem. Hon var 28 år gammal när hon gifte sig med bonde PETER JONSSON, som då var 30 år gammal.

Hon hade fyra barn med bonde PETER JONSSON: STINA PETERSDOTTER (1791- 01-17), Catrina Petersdotter (1793-03-01), Johannes Petersson (1795-10-27), Ulrica Petersdotter (1805-09-11).

Dottern Ulrica dog 1819-01-13 13 år gammal av rödsot.

Tillbaka till toppen