Bonde Pähr Pärsson och Sara Larsdotter i Åsaka

Pähr Persson
Bonde PÄHR PÄRSSON föddes år 1696 i Storegården Öja, Vartofta-Åsaka. Han var det första barnet av PÄR LARSSON och KERSTIN.

1735 står han noterad som bonde i Åsaka Brogården, Vartofta-Åsaka. Han var då 39 år gammal.

Storegården i Öja 1920. (Bild från digitaltmuseum.se)

Han dog 1784-05-05 i Åsaka Brogården, Vartofta-Åsaka när han var 87 år gammal av ålderdoms bräcklighet. Han begravdes 1784-05-16 i Vartofta-Åsaka Hans fru SARA LARSDOTTER dog 1799-09-25, 15 år efter honom.

Sara Larsdotter
SARA LARSDOTTER föddes år 1720 i Granbeck, Nykyrka. Hon var det första barnet av LARS HÅKANSSON och KARIN.

Familjen

Hon hade sju barn med bonde PÄHR PÄRSSON: soldat 593 LARS PERSSON HOLM (1744-12-15), bonde Sven Pärsson (1748-09-23), Johannes Pärsson (1753-04-07), Karl Pärsson (1754-10-25), Johan Pärsson (1758-01-04), Isac Pärsson (1760-04-16), Carin Pärsson (1762-05-27). Jag har bara hittat 7 av 10 barn. Det är bara sonen Sven som lever vid faderns bortgång.

Pähr och Sara förlorar tre barn 1768 i koppor (Bild från www.arkivdigital.se)

Barnen:
Jag har hittat 7 av 10 barn. Det är bara sonen Sven som lever vid faderns bortgång enligt hans bouppteckning.
Johannes dog 1754-03-07 11 månader gammal.
Karl dog 1756-12-26 2 år och 2 månader gammal.
Johan dog 1768-09-18 10 år och 8 månader gammal av koppor.
Carin dog 1768-10-06 6 år och 4 månader gammal av koppor.
Isac dog 1768-10-13 8 år och 5 månader gammal av koppor.
Lars Persson Holm dör 1771-09-18 26 år gammal av hetsig feber i sitt soldattorp. Sven som tar hand om föräldragården dör 1785-09-27 37 år gammal av hetsig feber. Sara kom att överleva alla sina barn.

Innan Pähr bildar familj med Sara så har han varit gift med en Ingrid och tillsammans fick de sonen Petter född 1735-02-09. Petter dog 1754-07-18 19 år gammal i Brogården.

Efter makens död 1784 driver Sara vidare gården tillsammans med sonen Sven. 1785 avlider Sven. Drängen John Andersson flyttar in 1785 och hjälper Sara med gården ef- ter sonens död. 1787-11-15 gifte hon sig med drängen Johan Andersson (1748-07-30) i Vartofta-Åsaka. Hon var 67 år gammal när hon gifte sig med drängen Johan Andersson, som då var 39 år gammal.

Hon dog 1799-09-25 i Åsaka Brogården, Vartofta-Åsaka när hon var 79 år gammal av ålderdoms svagheter. Hon begravdes 1799-09-29 i Vartofta-Åsaka. Hennes man bonde PÄHR PÄRSSON dog 1784-05-05, 15 år före henne. Hennes man dräng Johan Andersson dog 1821-12-23, 22 år efter henne.

Drängen Johan Andersson föddes 1748-07-30 i Yllestad. Efter Saras död flyttar han till fattigstugan i Åsaka. “Njuter dagligt underhåll”. 1821-12-23 dör Johan i fattigstuga, Åsaka av ålderdom 73 år gammal.

Saras bouppteckning:
Boupptekning hos Änkemannen Jean Andersson efter avlidna hustrun Sara Larsdotter. Inga överlevande barn finns år 1799 inte i detta äktenskapet och inte i förra äktenskapet med Per Persson endast barnbarn sone sonen soldaten per nögd och Nämndeman Välförståndig Per Jonasson i Löve förmyndare för de bägge sönedött- rarna. Anders Mattisson här i gården på de övriga arvingarnas vägar. Sönedöttrar ej namngivna”

Pährs bouppteckning:
De har tillsammans sammanavlat 10 barn men 9 är genom döden avgångna. En son lever Sven Persson 35 år gammal i Brogården”.

Tillbaka till toppen