Bonde Carl Gustavsson och Stina Petersdotter i Lilla Bråared

Carl Gustavsson
Bonde CARL GUSTAVSSON föddes i Lilla Bråared, Sandhem 1786-02-27. Han döptes 1786-02-28 i Sandhem. Han var det tredje barnet av bonde GUSTAV GUSTAVSSON (1748-04-06) och KERSTIN CARLSDOTTER (1753-11-28).

Han hade en syster (Annica Gustafsdotter (1778)) och två bröder: Johannes Gustavs- son (1781-11-22), Anders Gustavsson (1788-09-20).

När han var 43 år gammal dog hans mor KERSTIN CARLSDOTTER (1829-04-11). När han var 43 år gammal dog hans far bonde GUSTAV GUSTAVSSON (1829-04-25).

Livet som lantvärnsman
1808 står Carl noterad som lantvärnsman och kommenderad till Marstrand. Han var då 22 år gammal.

Under 1808-1809 års krig uppsattes ett lantvärn upp i Sverige. Sverige låg både i krig mor Ryssland och mot Danmark-Norge. Lantvärnsbrigader sattes upp i de flesta länen i Sverige så också i Skaraborgs län och i Jönköpings län. Plikten att ingå i lantvärnet omfattade ogifta män i åldrarna 18 till 25 år. Undantag fanns för b la. studerande och bönder med eget jordbruk. Lantvärnet kom att bestå av cirka 30 000 man.

Lantvärnet var dåligt utrustat och lantvärnsmännen hade en bristfällig soldatutbildning. Den dåliga utrustningen och bristfälliga utbildningen gjorde att lantvärnet led stora förluster. Många av soldaterna dog i vad som kallades lantvärnssjukan som var ett samlingsnamn för sjukdomar som rödsot (dysenteri), nervfeber (tyfoidfeber) och tyfus.

Många kyrkogårdar fick namnet lantvärns kyrkogård bland annat i Västerås vid Oxbackstullen och vid Skanstull i Stockholm.

Livet som bonde
Från 1816 arbetade han som bonde i eget frälse i Lilla Bråared, Sandhem. Han var då 30 år gammal. 1854 lämnar han över gården till sönerna Carl och Clas. Han var då 68 år gammal.

Han dog 1863-05-10 i Lilla Bråared, Sandhem när han var 77 år gammal. Han begrav- des 1863-05-24 i Sandhem. Hans fru STINA PETERSDOTTER dog 1847-11-23, 15 år före honom.

Stina Petersdotter
STINA PETERSDOTTER föddes i Lämmemossen, Sandhem 1791-01-17. Hon döptes 1791-01-19 i Sandhem. Hon var det första barnet av bonde PETER JONSSON (1759- 12-25) och ANNIKA AMBJÖRNSDOTTER (1762-05-02).

Hon hade en bror (Johannes Petersson (1795-10-27)) och två systrar: Catrina Peters- dotter (1793-03-01), Ulrica Petersdotterr (1805-09-11).

När hon var 28 år gammal dog hennes mor ANNIKA AMBJÖRNSDOTTER (1819-07- 21). När hon var 45 år gammal dog hennes far bonde PETER JONSSON (1836-06-19).

1813 lämnade hon föräldrarna i Lämmemossen och bildade familj i Lilla Bråared. Hon var då 22 år gammal.

Familjen
Hennes man var bonde CARL GUSTAVSSON (1786-02-27). Hon hade sex barn med bonde CARL GUSTAVSSON: JOHANNES CARLSSON (1814-11-24), Anders Carlsson (1818-04-29), Gustaf Carlsson (1820-07-15), Anna Stina Carlsdotter (1823-12-25), hemmansägare Carl Carlsson (1827-10-16), Clas Carlsson (1833-07-04).

Hon dog 1847-11-23 i Lilla Bråared, Sandhem när hon var 56 år gammal av bröstsjukdom. Hon begravdes 1847-12-05 i Sandhem. Hennes man bonde CARL GUSTAVSSON dog 1863-05-10, 15 år efter henne.

Sonen Anders dör 1819-02-03 av rödsot 9 år gammal. Övriga barn når vuxen ålder.

Övrigt
Carl lever hela sitt liv på gården i Lilla Bråared. Han föddes på gården som hans far brukare. Gården går vidare till sönerna Carl söner. Gården har varit inom familjen åtminstone fyra generationer.

Familjen Carl Gustafsson i Lilla Bråared 1816-1834
Familjen Carl Gustafsson i Lilla Bråared 1816-1834
Bild från www.arkividigital.se
Tillbaka till toppen