Banvaktarhustru Wilhelmina Johansdotter

Wilhemina Johansdotter
WILHELMINA JOHANSDOTTER föddes i Koltorp, Västra Gerum 1846-12-12. Hon döptes 1846-12-13 i Västra Gerum. Hon var det fjärde barnet av smidesarbetare JOHANNES LARSSON (1819-05-26) och STINA ANDERSDOTTER (1815-09-14).

Hon hade tre bröder (Carl August Johansson (1844-06-01), Lars Johan Johansson (1849-10-21), Gustaf Johansson (1853-05-02)) och två systrar (Anna Britta Johansdotter (1840-01-23), Stina Charlotta Johansdotter (1842-02-22)).

När hon var 34 år gammal dog hennes mor STINA ANDERSDOTTER (1881-02-07). När hon var 45 år gammal dog hennes far Smidesarbetare JOHANNES LARSSON (1892-01-22).

Familjen
Hennes man var banvakt Emanuel Malmgren (1837-02-02).
Hon hade två barn med banvakt Emanuel Malmgren: Maria Malmgren (1868-03-13), Charlotta Malmgren (1870-09-23).

Hon hade en dotter med för oss en okänd far till: SOFIA MALMGREN (1865-12-31).

Från 1865 arbetade hon som Stöpen under Brotorp i Locketorp. Hon var då 18 år gam- mal.

Livet som banvaktarhustru
1866 flyttar hon till Ved i Ulfångens rote, Lockatorp och gifter sig med banvakten Emanuel som två år tidigare förlorar sin första hustru och barn. Hon var då 19 år gammal. Från 1869-11-05 arbetar maken som banvakt i Kliened Herrgård, Frösve. Hon var då 22 år gammal. Från 1875 arbetar maken som banvakt i Gudmunstorp, Skövde. Hon var då 28 år gammal.

Från 1892 arbetar maken som banvakt i Horsås Kvarngården, Skövde. Hon var då 45 år gammal. Från 1893 arbetar maken som banvakt i Kuletomten, Skövde. Hon var då 46 år gammal. 1897 står maken som fd. banvakt i Horsås Kablagården, Arvika, Värm- lands län. Hon var då 50 år gammal.

1914-12-15 bor hon på Skaraborgs läns sjukhem i Skövde. Hon var då 68 år gammal. Hon dog 1922-12-11 i Skaraborgs läns sjukhem när hon var 75 år gammal. Hennes man banvakt Emanuel Malmgren dog 1914-02-07, 9 år före henne.

Tillbaka till toppen