Ambjörn Svensson och Karin Jonasdotter i Hakarp

Ambjörn Svensson
Torpare AMBJÖRN SVENSSON föddes i Fällan under Stensholms säteri, Hakarp 1725-11-17. Han döptes 1725-11-19 i Hakarp. Han var det fjärde barnet av borrare SVEN AMBJÖRNSSON (1682) och MARIA NILSDOTTER (1699-02-02).

När han var 33 år gammal dog hans far borrare SVEN AMBJÖRNSSON (1759-09-16).

1753 står han som torpare i Fällan under Stensholms säteri, Hakarp. Han har tagit över torpet efter sin far. Hans mor bor kvar på torpet. Han var då 27 år gammal.

Han dog 1771-02-17 i Fällan, Hakarp när han var 45 år gammal av tvinsot. Hans fru Annika Svensdotter dog 1760-09-01, 10 år före ho- nom. Hans fru KARIN JONASDOTTER dog 1769-01-21, 2 år före honom.

Familjen i Fällan 1771 när Ambjörn och dottern Brita dör (bild från www.arkivdigital.se)

Annika Svensdotter (första äktenskapet)
Annika Svensdotter föddes år 1733.

1753-11-25 gifte hon sig med torpare AMBJÖRN SVENSSON (1725-11-17) i Hakarp. Hon var 20 år gammal när hon gifte sig med torpare AMBJÖRN SVENSSON, som då var 28 år gammal.

Hon hade fyra barn med torpare AMBJÖRN SVENSSON: Olof Ambjörnsson Lenneberg (1754-09-11), Christina Ambjörnsson (1756-12-29), Nils Ambjörnsson (1757-12- 13), Sven Ambjörnsson (1760-07-15).

Sonen Sven dog 1760-09-07 1 månad och 23 dagar gammal av ”okänd barnsjukdom”. Annika dör samma vecka som den 2 månader gamla sonen Sven.

Hon dog 1760-09-01 i Fällan, Hakarp när hon var 27 år gammal av tvinsot. Hon begravdes 1760-09-07 i Hakarp. Hennes man torpare AMBJÖRN SVENSSON dog 1771- 02-17, 10 år efter henne.

Vigsel mellan Ambjörn Svensson och Karin Jonasdotter 1761-07-19 i Öggestorp
(bild från www.arkivdigital.se)

Karin Jonasdotter (andra äktenskapet)
KARIN JONASDOTTER föddes i Torp, Öggestorp 1726-10-01. Hon döptes 1726-10-02 i Öggestorp. Hon var det första barnet av soldat 103 JONAS ANDERSSON AHLGREN (1697) och BRITTA HÅKANSDOTTER (1692).

När hon var 7 år gammal dog hennes mor BRITTA HÅKANSDOTTER (1734-07-28). När hon var 16 år gammal dog hennes far soldat 103 JONAS ANDERSSON AHLGREN (1742-10-12).

1761-07-19 gifte hon sig med torpare AMBJÖRN SVENSSON (1725-11-17) i Öggestorp. Hon var 34 år gammal när hon gifte sig med torpare AMBJÖRN SVENSSON, som då var 35 år gammal.

Hon hade tre barn med torpare AMBJÖRN SVENSSON: ANNIKA AMBJÖRNSDOTTER (1762-05-02), dödfödd Ambjörnsson (1765-09-27), Brita Ambjörnsdotter (1767- 06-28). Dottern Brita dog 1771-10-16 4 år gammal av bröstplågor.

Hon dog 1769-01-21 i Fällan, Hakarp när hon var 42 år gammal av håll och styg. Hon begravdes 1769-01-29 i Hakarp. Hennes man torpare AMBJÖRN SVENSSON dog 1771-02-17, 2 år efter henne.

Ingeborg Mårstensson (tredje äktenskapet)
Ingeborg Mårtensson föddes år 1735.

1770-05-24 gifte hon sig med torpare AMBJÖRN SVENSSON (1725-11-17) i Hakarp. Hon var 34 år gammal när hon gifte sig med torpare AMBJÖRN SVENSSON, som då var 44 år gammal. De fick inga barn tillsammans.

Tre generationer på dagsverkstorpet Fällan
Torpare Ambjörn Svensson var född på Fällan 1725-11-17 och dör där 1771-02-17, 45 år gammal. Ambjörn Svensson var son till Sven Ambjörnsson som brukade Fällan 1728-1741. Han dör i Fällan 1759-09-16. Ambjörn förlorar två hustrur och fyra barn i Fällan.

Om dagsverkstorpet Fällan
”Liksom många andra torp i Hakarp var även Fällan bostad åt en och annan vapen- hantverkare från Husqvarna Gevärsfaktori. Vigselboken från 1723 talar om att bajo- nettsmeden Nils Svensson ingått äktenskap i maj månad det året.

Fällan brukades som dagsverkstorp med 154 dagsverken om året, till 1905 då Stens- holms betrodde rättare, Anders Lorentz Johansson, friköpte stället som därmed blev en egen jordbruksenhet. Efter honom blev sonen Helge ägare till Fällan. Han var den siste lantbrukaren i Hakarp som använde sig av oxar som dragare i jordbruket. Han hade också fyra kor, men ingen häst (1940). Numera ägs marken och byggnaderna av Carlfors Bruk, som har några lösgående så kallade biffkor som betar och håller markerna vid Fällan och Erikstorp öppna”.

Källa: Ragnar Karlsmo från Hakarps hembygdsförening

Tillbaka till toppen