Soldaten Petter Snygg (1763-1826) och Anna Stina Jönsdotter (1767-1848) i Ingelsbo

Levnadsberättelse om släktforskarens farmor Berta Johanssons morfars morfars far och mor och första make.

Familjen Petter Snygg i Ingelsbo soldattorp, Norra Hestra 1792-1800 (bild från www.arkivdigital.se)
Familjen Petter Snygg i Ingelsbo soldattorp, Norra Hestra 1792-1800
(bild från www.arkivdigital.se)

Petter Snygg
Soldat 177 PETTER SNYGG föddes i Mossebo, Valdshult 1763-12-18. Han var det första barnet av Bonde ERIC ANDERSSON (1725) och ANNA ANDERSDOTTER (1729). Han hade två systrar: Sara Ericsdotter (1766-04-03), Caijsa Ericsdotter (1768-05-05).

När han var 17 år gammal dog hans far Bonde ERIC ANDERSSON (1781-11-05). Närhan var 30 år gammal dog hans mor ANNA ANDERSDOTTER (1794-06-10).

Soldatlivet
1790-01-15 antas som han som soldat nummer 177- 39 vid Överstelöjtnantens kompani (Mo Härads kompani), Jönköpings regemente för Ingelsbo rote. Ingelsbo soldattorp i Norra Hestra. Han var då 26 år gammal. 1799-03-29 får han avskedad som soldat med noteringen: “Liten, oduglig, får afsked”. Han var då 35 år gammal.

Familjen Petter Snygg i Nyhemman Lugnet i Bösshult Norra Hestra 1801-1810 (Bild från www.arkivdigital.se)
Familjen Petter Snygg i Nyhemman Lugnet i Bösshult Norra Hestra 1801-1810
(bild från www.arkivdigital.se)

Nybyggare
Efter sitt avsked så blir han nybyggare och bygger upp nyhemmat Lugnet under Bösshult, Flahult, Norra Hestra år 1800. Han står noterad som fattighjon. Han var då 36 år gammal. Man kan tänka sig att Petter har blivit sjuklig och och får svårt att klara av det fysiska arbetet som krävs både som soldat och nybyggare.

Han dog 1826-11-28 i Lugnet, Norra Hestra när han var 62 år gammal av bröstfeber. Han begravdes 1826-12-02 i Norra Hestra Hans fru ANNA STINA JÖNSDOTTER dog 1848-07-25, 22 år efter honom.

Anna Stina
ANNA STINA JÖNSDOTTER föddes i Granstorp soldattorp i Åsenhöga 1767-10-11. Hon döptes 1767-10-13 i Åsenhöga. Hon var det andra barnet av Soldat 674 Håkan Gran (1741-09-27), hennes biologiska mor är okänd. Hon hade två bröder (Petter Håkansson (1766-08-26), Johan Petter Håkansson (1775-11-26)) och fyra systrar (Lena Håkansdotter (1771-01-11), Ingrid Håkansdotter (1773-12-16), Maja Håkansdotter (1778-05-09), Catharina Håkansdotter (1780-10-02)).

Hon dog 1848-07-25 i Lugnet, Norra Hestra när hon var 80 år gammal av ålderdom. Hon står noterad som ”Fatt. Enka på Lugnet” i begravningsboken. Hon begravdes 1848-07-30 i Norra Hestra. Hennes partner Soldat 271 Anders Nöjd dog 1789-12-01, 59 år före henne. Hennes man Soldat 177 PETTER SNYGG dog 1826-11-28, 22 år före henne.

Familjen
Hennes partner var Soldat 271 Anders Nöjd (1760-06-14). 1791-02-03 gifte hon sig med Soldat 177 PETTER SNYGG (1763-12-18) i Norra Hestra. Hon var 23 år gammal när hon gifte sig med Soldat 177 PETTER SNYGG, som då var 27 år gammal.

Hon hade en son med Soldat 271 Anders Nöjd: Johannes Andersson (1788-12-27) . Hon hade fem barn med Soldat 177 PETTER SNYGG: Soldat 833 Magnus Rapp (1792-03-17), Torpare Anders Pettersson (1794-08-28), Soldat 832 Peter Ryd (1796-10-30), Soldat 831 ABRAHAM MOD (1799-05-28), Sven Pettersson (1802-12-07).

Stina Jönsdotter och soldaten 271 Anders Nöjd
Petter var inte Stinas första make. Stina hade tidigare varit gift med soldaten 271 Anders Nöjd som var soldat på överstelöjtnantens kompani (Mo Härads kompani) vid Jönköpings regemente. Soldaten 271 Anders Nöjd och Stina levde tillsammans i Valebo soldattorp i Åsenhöga, Gnosjö. Anders Nöjd approberades (godkändes) som indelt soldat 1788 då regementet behövde alla soldater de kunde få. Konungen Gustav den II skulle nämligen 1788 starta kriget mot Ryssland som varade till 1790.

Anders Nöjd begav sig med sina regementskamrater till Finland för att strida. I dessa strider eller av sjukdom avled Anders Nöjd den första december 1789 29 år gammal. 26 dagar efter att Anders Nöjd avled i Finland under kriget mot Ryssland så föder Stina deras son Johannes Andersson ensam i soldattorpet 27 december 1788. Troligtvis visste inte Stina om att Anders var död när deras son Johannes föddes. 14 månader efter att sonen Johannes föddes bildade Stina en ny familj med soldaten 177 Petter Snygg som tjänstgjorde på samma kompani som Anders. Fast Petter hade aldrig farit ut i kriget som Anders. Tur var väl det för Stina och lilla Johannes.

Soldat Anders Nöjd död i Finland 1789-12-01 (Bild från www.arkivdigital.se)
Soldat Anders Nöjd död i Finland 1789-12-01 (Bild från www.arkivdigital.se)

173

Tillbaka till toppen