Jägarsoldat Petter Kind (1780-1861) och Catharina Pehrsdotter (1781-1847) i Snärjeslätt soldattorp

Levnadsberättelse om soldat Petter Kind och Catharina Pehrsdotter som är släktforskarens farmor Berta Johanssons farfars morfar och mormor.

Petter Kind antas som soldat 1806 (bild från www.ra.se)
Petter Kind antas som soldat 1806 (bild från www.ra.se)

Jägarsoldat 1134 Petter Kind
Överstelöjtnantens kompani
Älvsborgs regemente

Deltar i fyra krig
Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon 1807
Kriget mot Danmark-Norge 1808-1809
Karl Johan krig mot Napoleon 1813-1814
Kampanjen mot Norge 1814

Jägarsoldat 1134 PETTER KIND föddes i Od 1780-10-18. Han döptes 1780-10-19 i Od.

Han var det första barnet av ANDERS OLSSON och ANNA GUSTAFSDOTTER.

Innan han gifte 1805 arbetade han som dräng i Hassmundshult enligt vigselboken i Kinnarumma. Han var då 24 år gammal.

1806-06-14 blir approberad (godkänd) vid mönstringen i Borås. Han blir soldat 1134 för Överstelöjtnantens kompani (Vedens kompani) för Kinnarumma Stom i soldattorpet Snärjeslätt. Han var då 25 år gammal. Han var 5 fot 8 1/2 tum lång (174 cm).

1807 deltar han i Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon i nuvarande Tyskland. Han vardå 26 år gammal.

1808-1809 deltar han i kriget mot Danmark-Norge. Han deltar vid mönstringen i Hästskede Bohuslän 1808-07-20. Han blir kommenderad till Göteborg 1809 “Com å Gborg”. Han var då 27 år gammal.

2a jägardivisionen 1813 (bild från www.ra.se)
2a jägardivisionen 1813 (bild från www.ra.se)

1813-1814 deltar han i Karl Johan krig mot Napoleon. Han deltar vid mönstringen i Göteborg 1813-03-01. Det står att han gör tjänst vid jägerne. Han ingår då i 2a Jägardivisionen vid Älvsborgs regemente. Han var då 32 år gammal.

1814 deltar i kampanjen mot Norge som jägarsoldat i Sveriges sista krig. Han var då 33 år gammal.

Petter Petter Kinds militära vitsors (bild från www.arkivdigital.se) - Mönstringsrulla (Bilden kommer i från http://www.arkivdigital.se)
Petter Kinds militära vitsors (bild från www.arkivdigital.se)

1836-07-13 får han avsked med goda vitsord och blir gratialist med pension från Vadstenaskrigsmannakassa. ”Tjent Wäl, bevistat 4 fälttåg, anmäls nu vid avskeds fåndet till underhåll”. Petter var soldat i 30 1/2 år. Han var då 55 år gammal.

Efter ca tre månader efter att han blev gratialist blir han som alla fd. soldater tvungen att lämna sitt soldattorp för nästa knekt. Han flyttade då till Hultsbacken backstuga under Kinnarumma Stom. Han var då 55 år gammal.

Han dog 1861-10-19 i Hultsbacken backstuga under Kinnarumma Stom när han var 81 år gammal av åldersbräcklighet. Han begravdes 1861-11-03 i Kinnarumma. Hans fru CATHARINA PEHRSDOTTER dog den 1847-06-05, 14 år före honom.

CATHARINA PEHRSDOTTER föddes år 1781.

Innan hon gifte sig 1805 arbetade hon som piga i Björkered enligt vigselboken och sonen Anders föds i detta torp i Kinnarumma. Hon var då 24 år gammal.

Hon dog 1847-06-05 i Hultsbacken backstuga under Kinnarumma Stom när hon var 65 år gammal av magsjukdom. Hon begravdes 1847-06-20 i Kinnarumma. Hennes man Jägarsoldat 1134 PETTER KIND dog 1861-10-19, 14 år efter henne.

Catharinas får problem med ögonen vid cirka 45 års ålder. I kyrkböckerna står det noterat ”ser litet”.

Familjen
1805-04-05 gifte hon sig med Jägarsoldat 1134 PETTER KIND (1780-10-18) i Kinnarumma. Hon var 23 år gammal när hon gifte sig med Jägarsoldat 1134 PETTER KIND, som då var 24 år gammal. Hon hade nio barn med Jägarsoldat 1134 PETTER KIND: Anders Pettersson (1805-04-28), Sakarias Pettersson (1806-12-18), Johannes Pettersson (1810-01-24), ANNA BRITTA PETERSDOTTER (1812-10-22), Gustaf Pettersson (1816-01-25), Lars Peter Pettersson (1818-12-28), Carl Johan Pettersson (1821-05-30), Elias Pettersson (1823-11-17), Christina Pettersdotter (1825-08-22).

Tre av barnen dör i soldattorpet
Sonen Elias dog 1824-09-22 när han var åtta månader gammal i Öresjukdom? (Svårläst). Dottern Christina dog i andtäppa 1824-04-13 när hon var 2,5 är gammal. Sonen Gustaf dog på juldagen 1830 14,9 år gammal av blodstörtning.

Sönerna Lars Peter och Petter
Sonen Lars Peter anges som bräcklig, svagsint och fattighjon. Petter och Lars Peter bor tillsammans i Hultsbacken, backstuga under Kinnarumma Stom. Lars Peter bor kvar efter faderns död 1861. Lars Peter dör 30 december 1890 två dagar efter sin 72-årsdag.

Oklarheter
Det är oklart vilka som är Petters föräldrar. Det tydligaste spår på vart Petter är född är från Od enligt flera forskare. Det är oklart vilka Catharinas föräldrarna är. Flera Catharina är födda 1781 i Kinnarumma. Ingen ytterligare källa har hittats som kan styrka vilka föräldrar hon har.

Om soldattorpet
Soldattorp Snärjeslätt kommer senare i folkmun att kallas för Strida-torpet då alla fyra soldater i torpet efter Kind hette Strid. Soldattorpet brann ner 1952. Det finns fem gamla torp i Snärjeslätt. Den ekonomiskkartan för 1895 visar vart torpet låg.

Tillbaka till toppen