Åbo Hans Gunnesson (1768-1834) och Ingegerd Olofsdotter ( 1773-1847) i Häggårda

Levnadsberättelse för släktforskarens farmor Berta Johanssons farmors mormors far och mor.

Familjen Hans Gunnesson i Häggårda 1820-1826 (bild från www.arkivdigital.se)
Familjen Hans Gunnesson i Häggårda 1820-1826 (bild från www.arkivdigital.se)

Åbo HANS GUNNESSON föddes i Häggårda, Kinnarumma 1768-11-27. Han döptes 1768-11-30 i Kinnarumma.

Han var det åttonde barnet av GUNNE TORESSON (1721-03-05) och ANNA LARSDOTTER (1730-07-02). Han hade två bröder (Hans Gunnesson (1753-07-20), Hans Gunnesson (1768-11-27)) och fem systrar (Gunla Gunnesdotter (1751-07-23), Brita Gunnesdotter (1755-11-01), Kirsti Gunnesdotter (1758-10-01), Ingeborg Toresson (1761-04-06), Lisa Gunnesdotter (1762-10-30)).

När han var 19 år gammal dog hans far GUNNE TORESSON (1788-04-12). När han var 34 år gammal dog hans mor ANNA LARSDOTTER (1803-05-08).

Från 1795 arbetade han som åbo i Häggårda 1/4mtl. Han tar över gården av sin far. Han var då 26 år gammal. Från 1828 bor han på undantag i Häggårda 1/4mtl (antagligen samma bostad där han var åbo). Han står noterad som bräcklig och urfattig. Han var då 59 år gammal.

Han dog 1834-11-01 i Håggårda när han var 65 år gammal av blodslag. Han begravdes 1834-11-09 i Kinnarumma. Hans fru INGEGERD OLOFSDOTTER dog 1847-09-13, 13 år efter honom.

INGEGERD OLOFSDOTTER föddes i Hultenäs, Kinnarumma 1773-12-13. Hon döptes 1773-12-18 i Kinnarumma.

Hon var det första barnet av OLOF SVENSSON (1737-01-19) och BRITA LARSDOTTER (1750). Hon hade en bror (Anders Olofsson (1777-11-07)) och tre systrar: Stina Olofsdotter (1773-12-13), Catharina Olofsdotter (1785-10-14), Catharina Olofsdotter (1787-12-24).

När hon var 31 år gammal dog hennes far OLOF SVENSSON (1805-12-02).

Innan vigseln 1795 arbetade hon som piga i Fagerås. Hon var då 21 år gammal. Efter makens död 1834 så bor hon kvar i Häggårda på undantag. 1835 noteras hon som bräcklig och urfattig. Hon var då 61 år gammal.

Hon dog 1847-09-13 i Häggårda när hon var 73 år gammal av bröstsjukdom. Hon begravdes 1847-09-19 i Kinnarumma. Hennes man Åbo HANS GUNNESSON dog 1834-11-01, 13 år före henne.

Familjen
1795-01-04 gifte hon sig med Åbo HANS GUNNESSON (1768-11-27) i Kinnarumma. Hon var 21 år gammal när hon gifte sig med Åbo HANS GUNNESSON, som då var 26 år gammal. Hon hade sju barn med Åbo HANS GUNNESSON: BRITA HANSDOTTER (1797-03-12), Gunne Hansson (1800-07-18), Soldat 1128 Andreas Hägg (1803-11-13), Dräng Olof Hansson (1808-02-02), Dräng Lars Hansson (1812-09-08), Dräng Johannes Hansson (1818-05-17), Anders Hansson (1818-05-17).

Sonen Olof född 1808 var dräng i Häggårda och avled 1836-10-09 28 år gammal i “Hufvudsjuka” 1836-10-09.

Sonen Lars född 1812 var dräng i Häggårda och avled 1836-09-09 24 år gammal i bröstfeber. Noteras som “Sjuk och går illa, är ofärdig”.

Tvillingarna Johannes och Anders föds 1818. Anders dör endast 1 månad gammal i en okänd sjukdom 1818-06-07. Johannes dör 1846-11-30 28 år gammal. Johannes dör helt plötligt och blev funnen på marken. Det står noterat: “Funnen död på marken. Troligen aaf slag”.

Hans var sjuklig vid 60 års ålder. Står noterad som bräcklig och urfattig och gården står noterad som undantag. När Hans dör 1834 så står Ingegerd 60 år gammal noterad som bräcklig och urfattig.

Sonen Andreas arbetar i Häggården fram till Hans död 1834. Andreas blir soldat 1128 Hägg. Andreas får avsked som soldat 1843, 39 år gammal då han “har af en stor nedfallen sten blifvit skadad i högra knäet och knäled, hvarefter det förra har svällt och tillståndet funnit såsom oboteligt ger honom till krigs tjenst oduglig”

11-01, 13 år före henne.

Tillbaka till toppen