Smålands husarregemente K4

Drängen Oscar Johansson från Åryd Bengtsgård under Åbo, Öfvergården, Fivlered, Falköping, Älvsborgs län blev Husar på Smålands husarregemente i Eksjö 1912-12-08. Smålands husarregemente har sina rötter redan på mitten av 1500-talet. Regemenet har inte mindre än 19 segernamn. Det sägs att Oscar tjänstgjorde under flera perioder i Eksjö. Tyvärr så finns inte några dokument …

Soldat Petter Kind och Älvsborgs regemente

Våra anfäder och Älvsborgs regemente har följt varandra sedan regementets bildande 1624. På 1800-talet så försvarade soldat Petter Kind vår frihet. Han bodde i Snärjeslätt (Viskafors kommundel) och var soldat under Kinnarumma. Petter och hans fru Catharina med deras nio barn levde i soldattorpet. Petter var en duktig soldat enligt …

Soldat Johan Gill för Redvägs Kompani

Soldat Johan Gill Föddes 1848-06-28 i Grofvared, Älvsborgs län. Johan blev soldat vid No. 15 Kungliga Älvsborgs Regemente, Redvägs Kompagnie 1867-09-20, 19 år gammal. Johan blev Gratialist 1898, 50 år gammal. Johan hade soldatnummer N. 423 för Örkestorp i Od enl generalmönsterrullorna. Citat från mönstringsrullorna: ”Johan Gill. Förut kallad Johan Emanuel …

Soldat Sven Borg vid 3e Majorens och Södra Kinds Compagnie

Soldat Sven Borg Föddes 1793-09-28 i Småland. Sven blev soldat vid No. 15 Kungliga Älvsborgs Regemente, 3e Majorens Compangnie 1815-07-20, 21 år gammal. 3e Majorens Compagnie blev senare Södra Kinds Compagnie. Sven begärde och fick avsked 1846-09-22 53 år gammal med försörjning och blev Gratialist. Sven fick omdöme ”Tjent wäl”. Sven …