Skeppsgosse i flottans tjänst

När man presenterar sin pågående forskning på nätet så får man man kontakt med människor som kommer med ny information. Bland annat så fick jag vetskap om att tre söner till Lars August (Johansson) Black och Mathilda Sofia Johansdotter emigrerade till Amerika varav en inte kom fram utan dog i Amsterdam. Jag …

Soldattorpet Orratorpet i Kinnarumma

Idag gav jag och min dotter Linnéa 7 1/2 år ut på torpjakt. Målet med resan var att hitta soldattorpet Orratorpet i Kinnarumma. Soldattorpet hittade vi bortom farbar väg.  Våran Countryman har en bra markhöjd men det var närmast ett äventyr att ta sig fram till där torpet låg. Vägen …

Smålands husarregemente K4

Drängen Oscar Johansson från Åryd Bengtsgård under Åbo, Öfvergården, Fivlered, Falköping, Älvsborgs län blev Husar på Smålands husarregemente i Eksjö 1912-12-08. Smålands husarregemente har sina rötter redan på mitten av 1500-talet. Regemenet har inte mindre än 19 segernamn. Det sägs att Oscar tjänstgjorde under flera perioder i Eksjö. Tyvärr så finns inte några dokument …

Soldat Petter Kind och Älvsborgs regemente

Våra anfäder och Älvsborgs regemente har följt varandra sedan regementets bildande 1624. På 1800-talet så försvarade soldat Petter Kind vår frihet. Han bodde i Snärjeslätt (Viskafors kommundel) och var soldat under Kinnarumma. Petter och hans fru Catharina med deras nio barn levde i soldattorpet. Petter var en duktig soldat enligt …

Soldat Johan Gill för Redvägs Kompani

Soldat Johan Gill Föddes 1848-06-28 i Grofvared, Älvsborgs län. Johan blev soldat vid No. 15 Kungliga Älvsborgs Regemente, Redvägs Kompagnie 1867-09-20, 19 år gammal. Johan blev Gratialist 1898, 50 år gammal. Johan hade soldatnummer N. 423 för Örkestorp i Od enl generalmönsterrullorna. Citat från mönstringsrullorna: ”Johan Gill. Förut kallad Johan Emanuel …

Soldat Sven Borg vid 3e Majorens och Södra Kinds Compagnie

Soldat Sven Borg Föddes 1793-09-28 i Småland. Sven blev soldat vid No. 15 Kungliga Älvsborgs Regemente, 3e Majorens Compangnie 1815-07-20, 21 år gammal. 3e Majorens Compagnie blev senare Södra Kinds Compagnie. Sven begärde och fick avsked 1846-09-22 53 år gammal med försörjning och blev Gratialist. Sven fick omdöme ”Tjent wäl”. Sven …