Petter Kind tjänar Älvsborgs regemente under fyra krig (del 3)

Den 14 mars 1807 var det dags igen efter en månad utan strid med fienden att genomföra anfall mot fiendens anlagda redutt vid Kettenhagen. Överste v. Cardell fick ordet avfältmarskalken v. Essen att den 14 Mars kl. 15:00 att framrycka mot Jungfernhoff och Kettenhagen. 1300 svenska soldater skulle hamna i …

Petter Kind tjänar Älvsborgs regemente under fyra krig (del 2)

Januari 1807 godkänns Petter Kind att bli soldat 1134 för Kinnarumma och överstelöjtnantens kompani (Vedens kompani). Vad han inte vet i januari är vad som kommer att vänta honom ute i Europa och Norden. Fyra krig kommer han att delta i innan freden 1814 slutligen kommer och regementsfanan hängs upp …

Petter Kind tjänar Älvsborgs regemente under fyra krig (del 1)

Soldat 1134 Petter (Peter) Kind från Kinnarumma tjänade Älvsborgs regemente och fäderneslandet under fyra Krig 1807-1814 som jägarsoldat vid Överstelöjtnantens kompani (Vedens kompani). Petter Kind är författarens farmors farfars morfar. För att få en bra bild av Petter Kind och hans regementskamraters liv under krigen 1807-1814 så behövs manskapets liv beskrivas, …

Vad fick farfar och hans kamrater vid I 15 vara med om under kriget?

Torsten Johansson, författarens farfar var en tystlåten man. Farfar dog redan 1986 när jag var 14 år gammal. Trots en del frågor så kom inga svar om farfars militärtjänst. Jag fick av farmor några kort av farfar. Men inte heller hon visste så mycket. Vad fick farfar och hans kamrater …

Blank blev sårad i kriget mot Napoleon och fortsatte att strida mot Danmark

Soldat 869 Johannes Blank för Kåkindskompani, Skaraborgs Regemente blev sårad i Stienhagen, Tyskland 1807-07-14. Sverige hade förlorat kriget mot Napoleon och de svenska styrkorna fick fly landet. Blank och hans regementskamrater hinner inte komma hem till Skaraborg förrän det var dags att slåss mot Danmark och Norge i Kriget mot Danmark …

Johannes Blank skadad i Steinhagen i Sveriges krig mot Napoleon

Gustav IV Adolf drevs av ett “fanatiskt hat” mot Napoleon Bonaparte och beslut att ansluta sig till det krig som pågick mot Napoleon. Johannes Blank och Skaraborgs Regemente som befann sig i Pommern tillsammans med övriga svenska styrkor går från Pommern 1805 för att delta i kriget. I krigets slutskede …

Skaraborgs Regemente och Jean Tiberg deltog i kriget mot Ryssland

1788-1790 så pågick Gustav III:s krig mot Ryssland. Mitt i striderna fanns soldat Jean Tiberg och Kungliga Skaraborgs Regemente. 1788 när Sverige anföll  Ryssland  beordrades Skaraborgs regemente först att försvara gränsen mot Norge men överfördes 1789 till Finland och deltog i strider vid Kymmene älv.  Jean Tiberg är författarens morfars farmors farfars …

Ryttarboställe Lunden i Orleka

Hembygdsföreningen i Fridene-Fröjered-Korsbergas hembygdsförenings har framställen en bok om Orleka och sammanställt kartor och information om vilka som bott i bygden på ett föredömligt sätt. Tack vare deras arbeten vet jag nu exakt var Ryttarbostället Lunden No 18 låg. Att använda olika hembygdsföreningars många gånger gedigna arbeten att forska i sin bygd …

Lars Friberg hamnar i Tyskt fångläger och blir svårt skadad

1757-1762 deltar Ryttare (Kavallerist) Lars Friberg i Sveriges krig i Pommern mot Tyskland. 1760 hamnar Lars i Tyskt fångläger. Han är svårt skadad och får genomgå en avancerad hjärnkirurgi för att överleva. Lars Tiberg är författarens morfars farmors farfars farfar. Ryttare (Kavallerist) Lars Friberg deltar i Pommerska kriget (1757-1762).  Sverige är i …

Tillbaka till toppen