Älvsborgs regemente under stora nordiska kriget 1700-1721

Regementschefer: 1698-1710 Anders Johansson Sparrfeldt 1710-1728 Johan Johansson von Mentzer Övningshed: Timmele hed 1685-1770 Segernamn: Helsingborg 1710 Gadabusch 1712 Nya Älvsborg 1719 Kompanier: Regementet bestod av 1200 man fördelade på åtta kompanier. Livkompaniet, Majorens kompani (Marks kompani), Gäsendes kompani, Åhs kompani, Redvägs kompani, Norra Kinds kompani, Södra Kinds kompani, Överstelöjtnantens kompani (Vedens kompani). Slag och …

Sårad men inte övervunnen i Pasewalk 1760 (del 4)

Jag så står det på min ff ff mf f soldat 545 Abraham Sahlgrén medalj från slaget vid Pasewalk. Abraham blev sårad i de intensiva striderna mot de Preussiska styrkorna. Sverige hade förlorat 500 man i döda, sårade eller fånga. Abraham var en av dom. Soldat 545 Abraham Sahlgrén Abraham föddes 1734 …

Sårad men inte övervunnen i Pasewalk 1760 (del 3)

Regementet hade under det Pommerska kriget varit delaktiga i en rad strider och de hade presterat bra i från sig. Men det var tuffa år. Regementet fick  uppleva sjukdom och även svält pga dålig och bristande proviant. Men snart stod regementets största strid under det Pommerska kriget. Slaget vid Pasewalk! Fienden anfaller …

Sårad men inte övervunnen i Pasewalk 1760 (del 2)

Ja nu är det upp till Älvsborgs regemente tillsammans med många andra regementen att samla sina soldater för att bege sig till Pommern för att slåss mot Preussarna. Mitt i händelsernas centrum finns åhs kompani och soldat 545 Abraham Sahlgrén från Salarps rote, Murums socken i dagens Ulricehamns kommun. Regementet mönstrar sommaren …

Sårad men inte övervunnen i Pasewalk 1760 (del 1)

Jag så står det på min ff ff mf f soldat 545 Abraham Sahlgrén medalj från slaget vid Pasewalk som ägde rum den 3 oktober 1730. Abraham blev sårad i de intensiva striderna mot de Preussiska styrkorna. 1700 svenska soldater stod emot den Preussiska armén på 4200 man. Det Europeiska sjuårskriget När det Europeiska …

Tillbaka till toppen