Älvsborgs regementes Karolinska uniformer

Kung Carl XI var den förste kung som uniformerade hela svenska armén. År 1676 gav han order om att uniformera hela den svenska armén. Infanterites uniformer kom i fem olika modeller och kan delas in i den första Karolinska uniformen, den äldre Karolinska uniformen och den yngre Karolinska uniformen. Det blev många uniformsbyten för Älvsborgs regemente.  

Nedanstående sammanställning är gjord genom att sammanföra Christian Brunstens forskning om arméns uniformer från boken “Svenska arméns uniformer – del 2 – infanteriet” och de regementshistoriska böckerna: Otto Mannerfelts “Anteckningar om Kongo Elfsborgs Regemente 1680-1815 samt “Älvsborgs regemente under 374 år”. För mer information hänvisar jag till dessa böcker. Några få årtal och detaljer om uniformernas utseende stämmer inte överens böckerna emellan men i huvudsak är de överens.

För att göra beskrivningen enkel så kan man sammanfatta att uniformen som kom 1687 var sig i stort lik fram till 1778. 1778 går den Karolinska uniformen i graven. Det finns endast ett fåtal uniformer att beskåda från dessa tider gör att man får utgå från beskrivningarna om uniformernas utseende. Ett av dessa plagg är huvudbonaden som kallades karpus. Av denna huvudbonad finns det ingen bevarad.

“Beklädnaden var för såväl befäl som manskap enkel och ändamålsenlig”
Otto Mannerfelt

Indelt soldat vid Älvsborgs regemente m/1706 som bars från 1709 på regementet. Den Karolinska uniformen bars ända fram till 1778.
Indelt soldat vid Älvsborgs regemente m/1706 som bars från 1709 på regementet. Den Karolinska uniformen bars ända fram till 1778.

Manskaps uniform vid Älvsborgs regemente 1706-1778
Den uniform du ser på bilden är den som Älvsborgs regemente kom att bära från 1709 fram till 1778. Uniformen kallas m/1706.
Som huvudbonad bars från en början en mössa som kallades karpus. Befälet bar svart filthatt som på bilden. Den svarta filthatten och karpusen bars under en övergångstid samtidigt av manskapet. 1717 hade hela manskapet den svarta filhatten med vita snören som på bilden.
Den blå rocken är en symbol för Carl XI enhetsuniform. Manskapet vid regementen fick den blå rocken med det gula fodret 1696 och bar den ända fram till 1778 då den Karolinska uniformen helt går i graven. Först hade manskapet på regementet mässingsknappar och efter 1728 bars tennknappar. Rocken var av kläde. Med m/1706 blev rockarna försedda med veck i sidorna och ryggen. Innan var det bara befälet som hade dessa veck. Även andra förändringar gjordes.
Under rocken bars vad som som ibland kallas väst, tröja men som också benämns för kamisol. Kamisolen var för regementet gjort i bockskinn. 1728 var kamisolen inte längre i skinn utan i kläde för underofficerarna.
Byxorna från början i bockskinn. När 1728 års uniform kom så hade soldaterna både skinn och klädesbyxor. Manskapet verkar både ha haft skinn och klädesbyxor åtminstone fram till 1760 och ev. fram till 1778.
Strumporna var av ylle och var gula från 1687 fram till 1752 då vita strumpor tilldelades. Manskapet hade även andra färger på strumporna när de inte bar livmunderingen (fältuniformen). Strumporna bars upp av skinnrem med mässingspännen.
Skorna var så kallade vaxskor från 1687. Det kom svenska skor, tyska skor och skor med spännen under den Karolinska uniformens tid. Man kan kort säga att skorna var av svart läder och att avigsidan var utåtvänd och skorna var inte tillverkade med höger eller vänsterfot vid denna tid.
1687 var kappan av blått kläde med gult foder med blåa och gula snören på kragkanten. Kappan förändrades något fram till 1778 vad gällande att det gula fodret ev. blev blått även för manskapet.
Ammunitionsväskans häng och värjans häng var av älgskinn.
I övrigt hade manskapet skinnhandskar av älg, skjortor, nattmössa, svarta halsdukar.
Den första karolinska uniformen 1675-1686
Uniform m/1680 ca
Regementet tilldelades uniformer 1677. På denna tid var alltså rockarna olikfärgade mellan de olika infanteriregementena.
Regementets underofficerares uniformer skulle bekostas av staten 1680 men 1695 hade de ännu inte fått några uniformer. Så 1695 förskaffade de sig själva uniformer.
Knektarnas uniform
Rock: Grått kläde och isabellfärgat foder och uppslag
Byxor: Rött kläde
Strumporna: Röd ylle
Huvudbonad: Karpus med röda uppslag. Från 1682 hade man både karpuser och hattar med bård.
Underofficerarnas uniform
Rock: Blått kläde med blått foder, blått uppslag, silverträns runt knapphålen och silvergalon på ficklock och uppslag. Tennknapp.
Kappa: Blått kläde med blått foder. Silvergalon på kragen.
Väst: Kamisol av gult skinn (bock)
Byxor: Gult skinn (bock)
Strumpor: Blått ylle
Huvudbonad: Hatt av svart filt med silvergalon
Handskar: Skinnhandskar (älg)
Skor: Vaxsläderskor
Häng: Älghudshäng
Officerarnas uniform
Rock: Grått kläde, tätt åtsittande med små uppslag (rock vid parad: blått kläde, galonet för kaptener och regementsofficerare)
Officerarna bar ännu så kallad vaktbricka runt halsen. De hade olika utseende beroende på grad.
Huvudbonad: Mjuk filthatt med brättet uppsatt på tre ställen
Den äldre karolinska uniformen 1687-1705
Uniform m/1687
Älvsborgs regementes manskap tilldelades uniform m/1687  samma år och fick behålla den ända till 1709 som sin enda uniform.
Knektarnas uniform
Rock: Blått kläde med gult foder, krage och uppslag. Mässingsknappar. (Rocken tilldelades 1696)
Kappa: Blått kläde med gult foder. Blåa och gula snören på kragkanten.
Väst: Kamisol av gult skinn (bock), mässingsknappar och gula silkesknapphål
Byxor: Gult skinn (bock)
Strumpor: Gult ylle (kirsingstrumpor) med knäremmar med messingsspännen
Huvudbonad: Blå karpus med gult foder
Handskar: Gula
Skor: Vaxläderskor
Underofficerarnas uniform
Rock: Blått kläde med blått foder, blått uppslag, silverträns runt knapphålen och silvergalon på ficklock och uppslag. Tennknapp (tilldelades 1691).
Kappa: Blått kläde med blått foder. Silvergalon på kragen.
Väst: Kamisol av gult skinn (bock)
Byxor: Gult skinn (bock)
Strumpor: Blått ylle
Huvudbonad: Hatt av svartfilt med silvergalon
Den yngre karolinska uniformen 1706-1778
Uniform m/1706, m/1756, m/1765
1709 års uniform
1709 fick manskapet vid regementet enkompletteringar till den gamla uniformen. I 1710 års mönstringsrulla står det att soldaterna fick:
Kappa: Blå kappa
Rock: Ny blå rock med gult foder, gamla blå rockar, valmarspajrockar, blå rockar med axelband
Byxor: Nya och gamla skinnbyxor,
Väst: Nya och gamla skinntröjor (kamisol) med mässingsknappar
Strumpor: Nya gula strumpor, vita ullstrumpor, knäremmar med dom gula kirsingstrumporna
Skor: Svenska skor, tyska skor med mässingsspännen, skjorta två st, halsdukar två st, hårpung
Huvudbonad: Karpus med rem samt hatt med vita snören
Övrigt: Nattmössa, nya och gamla handskar
Det betyder att regementet  hade kläder så de skulle klara sig under det Skånska fälttåget och slaget i Helsingborg 1710 som blev en stor framgång för regementet. 400 uniformer var defekta men ersattes 1711.
1714  & 1717 års uniformer
1709 års uniformer gick förlorade vid belägringarna i Stralsund och Wismar och när regementet togs till fånga 6 maj 1713 i Tönningen. Regementet fick återupprättas 1714 och då var uniformerna helt uppätna av mal så man fick använda de gamla uniformerna från 1687 som fanns kvar. En ny släpmundering fick tas fram. Med denna uniform gjorde regementet sitt fälttåg i Norge 1716. I augusti 1717 kom mer uniformer som såg i huvudsak lika ut. De hade kvar 1687 års kappor men de hade fått hakar och gult foder och karpusorna (mössor) var nu ersatta med hattar. Dessa uniformer hade regementet ända fram till 1728. Uniformen bestod av:
Kappa: De hade kvar 1687 års kappor men de hade fått hakar och gult foder
Rock:  Blå roch med gult foder och uppslag, mässingsknappar
Byxor: Skinnbyxor
Väst: Skinntröjor, två skjortor,
Strumpor: Två par strumpor
Huvudbonad: Karpusorna (mössor) var nu ersatta med hattar
Övrigt:  Tre st halsdukar. Remtygs och utredningspersedlar skaffades mot att soldaten endast fick halv lön.
1714 noteras det i mönstringsrullan att underofficerarna var “dismonterade”  tills dess att det fått medel från staten att för att kunna införskaffa sig uniformerna som de redan skulle fått medel för 1680. I augusti 1717 kom underofficerarnas nya uniform äntligen. De underofficerare som befordrades till officerare behöll ofta sin underofficers uniform.
1728 års uniform
Nästa gång regementet nya uniformer var först 1728 (det var första gången efter freden 1721), 1752 samt 1765.
Med uniformen de fick 1728 stred soldaterna i Hattarnas ryska krig 1741-1743 (med kappor från 1717, skor och strumpor från 1725 samt övrigt från m/1728).
Knektarnas uniform
Kappa: Tilldelades augusti 1717
Rock:  Blått kläde, gult foder och uppslag med tennknappar
Byxor: Klädes och skinnbyxor
Strumpor: Gula (nya tilldelades 1725)
Skor: (nya tilldelades först 1725)
Huvudbonad: Hatt med vita snören
Musiker
Hade samma uniform som knektarna 1717. Det som skilde sig var att de hade “listor” på rocken och att de hade blå regnrockar istället för kappor.
Underofficerarnas uniform
Rock: Blått kläde, foder och uppslag med tennknappar
Kappa: Med spänne
Väst: Kamisol i chamoisfärgat kläde (gul färg)
Huvudbonad: Hatt med silvergalon
1752 års uniform
Knektarnas uniform
Kappa: Blå slängkappor med gula kragar
Rock:  Blått kläde, gult foder och uppslag med tennknappar
Västar: Gula
Byxor: Klädes och skinnbyxor
Strumpor: Vita
Skor: Med spännen
Huvudbonad: Hatt med vita snören
Övrigt: Halsduk
Profossernas uniform
Över rock: Blåa
Rock: Gula
Väst: Ljusblå
Byxor: Ljusblå
Strumpor: Vita
Skor: Med spännen
Huvudbonad: Gula mössor med björnskinskantning
Halsduk: Svart
Trumslagare
Hade snören på rockarna
1760 & 65 års uniform
Under kriget i Pommern 1760 tilldelades nya uniformer till regementet. 1768 fick regementet den nya modellen m/1765 tilldelad
m/1765 skiljde sig från  m/1752 endast genom att uppslagen, västarna och byxorna blev paille-gula till färgen och att profossernas mössor gjordes till blåa istället för för gula. 1760 bestämdes att manskapet skulle klippa sig en gång i månaden och “hårpiskan” inte fick vara längre än en 1/2 aln. Släpmunderingen bestod av grå vadmal.
I 1763 års mönstringsrulla står det:

För övrigt befanns manskapet, ändskönt uti deras gamle, försluten och kasserade lifmundering, hurtige, väl höfsade och disciplinerade, så att man funnit en mäkta stor skillnad hos dem nu, emot den tid då regementet gick ut till Pommern 1758, och vore önskligt att sådana utvägar vidtagas, var igenom manskapet kunde genom övning blivna bibehållen uti den färdighet och disciplin de sig nu förvärfat äga.

Trossdrängarnas uniform
Trossdrängarna fick överta uniformen som bars i Pommerska kriget: kapprockar, livrockar av grönt vadmal, skinnväst, röda klädesbyxor och hattar utan snören.
Rock: Blått kläde, gult foder, uppslag och krage. Kantade av vita snören
Kappa: Blå klädnad, gult foder och krage.
Väst: Kamisol av gult kläde, krage och uppslag.
Byxor: Gult kläde
Uniformen byter skepnad
1778 förändrades uniformen stort. Uniformens enkelhet försvann och varje år gjordes nya ändringar bla infördes hög hatt som huvudbonad. Den Karolinska uniformen hade nu spelat ut sin roll.

Tillbaka till toppen