Älvsborgs regemente i krig, på slagfält och kommenderingar

Fristad Hed
Fristad Hed

Älvsborgs regementes deltagande i krig och slagfält

 1. 1563-1570 Nordiska Sjuårskriget
  1.  Varberg 1565
 2. 1600-1629 Andra polska kriget
  1. Mewe 1626 (stormning av ställning)
  2. Käsemark 1627 (erövring av skans)
  3. Dirschau 1627 (rekonterstrider i anslutning till fältläger)
  4. Guttstadt 1627 (stormning av stad)
  5. Wormditten 1627 (stormning av stad)
 3. 1630-1648 Trettioåriga kriget
  1. Lutzen 1632 (slag)
  2. Breitenfeld 1639 (slag)
  3. Demmin 1639 (erövring av befäst ort)
  4. Dömitz 1639 (erövring av fäste)
  5. Bergen 1641 (mindre strid)
  6. Gross Glogau 1642 (erövring av förrådsfästning)
  7. Schweidritz 1642 (fältslag)
  8. Friedland 1642 (stormning av staden)
  9. Leipzig 1642 (slag)
  10. Jankow 1645 (slag)
  11. Winsheim 1648 (erövring av stad)
  12. Prag 1648 (strid i förorterna och på bron vid staden)
 4. 1655-1660 Karl X Gustavs polska krig
  1. Krakow 1655 (mindre strid)
 5. 1658-1660 Karl X Gustavs andra danska krig
  1. Danzigerhaupt 1659 (försvar av skans)
  2. Halden 1660 (belägring av befäst stad)
 6. 1700-1721 Stora nordiska kriget
  1. Retusari 1705 (landstigning från flottar)
  2. Viborg 1706 (amfibieföretag med 200 man)
  3. Helsingborg 1710 (slag, regementets största stridsinsats i ett slag)
  4. Gadebusch 1712 (slag, Svenska arméns sista rangerade batalj)
  5. Coldenbuttel 1713 (återtågsstrid)
  6. Tönningen 1713 (Dansk belägring, hela regementet blev krigsfångar, regementet fick ny uppsättas 1714)
  7. Stralsund 1715 (sjöslag)
  8. Fredrikshald 1716 (blixtanfall mot Norge, belägring av Akershus)
  9. Sundbsborg 1718 (fientligt överfall)
  10. Fredriksten 1718 (belägring av fästningen. Älvsborgare i avsnittet där Karl XII stupade)
  11. Nya Älvsborgs fästning 1719 (Norra och Södra Kinds kompanier försvarar fästningen)
 7. 1741-1742 Hattarnas ryska krig
  1. Fredrikshamn vid Korsarö (sjöslag, Älvsborgare marininfanteri)
 8. 1757-1762 Pommerska kriget
  1. Gustow 1758 (träffning)
  2. Grosses Friske Haft 1759 (besättning på gevärseskader)
  3. Wollin 1759 (Älvsborgsbat. förluster 4 döda ett tiotal sårade)
  4. Anfall mot bron över Peene 1760 (manöverkrig)
  5. Passewalk 1760 (utfall under försvarsstrid)
  6. Neusand 1761 (träffning)
  7. Neu Kahlen 1762 (anfall mot höjd)
 9. 1788-1790 Gustav III:s ryska krig
  1. Hogland 1788 (sjöslag)
  2. Kaipiais 1789 (anfall mot ryskt vinterkvarter)
  3. Anjala 1789 (ställningskrig, artillerield)
  4. Peretimäki 1790 (motstånd och utfall)
  5. Keltis 1790 (anfall mot ryskt vinterkvarter)
  6. Svensksund 1790 (sjöslag)
 10. 1805-1810 Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon 1805-1810 (Inga strider efter 1807)
  1. Ehnenhorst 1807 (strid under tillbakaryckning)
  2. Frankenfronten vid Stralsund 1807 (utfall mot mindre befästning)
  3. Kettenhagen vid Stralsund 1807 (utfall mot fransk redutt)
 11. 1808-1809 Kriget mot Danmark
  1. Gäddelund 1809 (förpoststrid)
 12. 1813-1814 Karl Johans krig mot Napoleon
  1. Dessau 1813 (anfall mot staden, strid vid stadsporten)
 13. 1814 Kampanjen mot Norge
  1. Fredrikshald januari 1815 (Sveriges sista krig)

Segernamn

Varberg 1565
Lutzen 1632
Leipzig 1642
Helsingborg 1710
Gadebusch 1712
Nya Älvsborg 1719

Kommenderingar

1685-1699
1685 Sprängarbete
1687 Göteborg  (fulltaligt regemente deltog)
1688 Göteborg
1689 Göteborg (fulltaligt regemente deltog)
1690 Göteborg
1691 Göteborg (1000 man)
1693 Göteborg, Marsstrand, Bohus (ca 250 man).
1695 Bohus
1696 Göteborg
1697 Göteborg, Malmö, Karlskrona (större delen av regementet deltog)

1700-talet
1730 Carlstens fästning (240 man)
1731 Carlstens fästning (240 man)
1733 Göteborg, Carlstens fästning (220 man)
1734 Göteborg, Älvsborgs fästning (140 man)
1735 Älvsborgs fästning (20 man)
1736 Göteborg, Älvsborgs fästning, Halmstad, Marstrand (295 man)
1737 Göteborg, Älvsborgs fästning (175 man)
1738 Göteborg, Älvborgs fästning (330 man)
1739 Göteborg, Marsstrand, Helsingborg, Landskrona, Varberg (510 man).
1740 Göteborg, Marsstrand, Helsingborg, Landskrona, Varberg (510 man)
1740 Göteborg (430 man)
1744 Göteborg, Marstrand, Bohus fästning (240 man)
1746 Göteborg, Älvsborgs fästning (90 man)
1748 Göteborg (180 man)
1749 Karlskrona (55 man)
1750 Vänersborg kronobageri (80 man)
1751 Sveaborg, Degerby (600 man)
1752 Sveaborg, Landskrona (1100 man)
1753 Sveaborg, Göteborg, Älvsborgs fästning (825 man)
1754 Sveaborg, Göteborg (800 man)
1755 Göteborg (290 man)
1757 Falkenberg (80 man)
1763 Älvsborgs fästning, Malmö (600 man)
1764 Karlskrona, Kungsholm, Varberg, Marstrand, Bohus (250 man)
1765 Trollhättan, Varberg, Malmö, Karlskrona, Helsingborg, Landskrona (675 man)
1766 Varberg, Carlstens fästning (225 man)
1767 Carlsten och Älvsborgs fästningar  (85 man)
1768 Carlstens fästning (145 man)
1771 Göteborgs, Marstrand, Älvsborgs fästning, Kristianstad (440 man)
1772 Varberg (35 man)
1773 Bohus och Älvsborgs fästning, Varberg, Marstrand
1774 Bohus och Carlstens fästningar, Varberg (290 man)
1775 Bohus och Carlstens fästningar, Varberg (285 man)
1776 Carlstens fästning, Trollhättan, Vänersborg (205 man)
1777 Trollhättan (200 man)
1778 Kristianstad, Landskrona, Älvsborgs fästning, Göteborg (200 man)
1779 Trollhättan (20 man)
1780 Oklart vart (132 man)
1782 Karlskrona, arbete på docka (1000 man)
1784 Älvsborgs fästning, Marstrand (100-300 man)
1785 Varberg, Landskrona, Älvsborgs fästning (925 man)
1786 Storläger i Skåne 30 dagar (regementsmöte)
1794 Trollhättan (1000 man)
1795 Trollhättan, Landskrona, Malmö, Kristianstad (1000 man)
1796 Halmstad, Varbergs kronobränneri (60 man)
1799 Trollhättan, Älvsborgs fästning, Göteborg (860 man)

1800-1814
1800 Älvsborgs fästning (45 man)
1801 Varberg (100 man)
1802 Göteborg – till flottan (50 man)
1810 Göteborg, Varberg (680 man)
1811 Göteborg, Varberg, Carlstens fästning (fulltaligt regemente deltog)
Källor: En bok om I 15 Kungl Älvsborgs regemente 1624-1974. Anteckningar om Kongo. Elfsborgs Regemente 1680-1815 av Otto Mannerfelt och Älvsborgs regemente under 374 år.

Älvsborgs regementes äldsta bevarade soldatkontrakt från 28 januari 1686, Major Drakenfälts kompani, No 353 Mars härad, Kinnarumma socken
Älvsborgs regementes äldsta bevarade soldatkontrakt från 28 januari 1686, Major Drakenfälts kompani, No 353 Mars härad, Kinnarumma socken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen