Borgaren och stadsbetjänten Sven Bengtsson Landgren i Skövde

(Bild från www.arkivdigital.se)

Familjen i Kultomten “Kohlatomten”
1731-11-26 föddes Sven Bengtsson i Kultomten eller som det står i födelseboken “Kohlatomten”Skövde. Svens föräldrar var Bengt Larsson som föddes 1689 och Marit Svensdotter som föddes 1702. Bengt och Marit gifte sig 1731-07-14 i Skövde. Bengt var 42 år gammal och Marit 29 år gammal. Det kan tänkas att Bengt var änkeman för han gifte sig. Sven var det äldsta barnet av fyra syskon. Marit dog 1746-02-24 endast 43,7 år gammal och Bengt 1754-04-28 64,9 år gammal av trånsjuka (lungsot), båda i Kultomten.

Familjen i Kjellbergs tomt nr 50
Sven kom 1757-11-18 att gifta sig med Elisabet Magnusdotter Kiellberg som båda då var 25 år gamla,. Elisabet föddes 1732-04-24 på Kjellbergs tomt nr 50 i Skövde. Kjellbergs tomt utgjorde en hörntomt nordost om kyrkan i Skövde stad. Elisabets föräldrar var Magnus Larsson och Ingrid Månsdotter (1701-1784). Sven och Elisabeth kom att bilda familj på Kjellbergs tomt nr 50.

Sven förlorar hustru och fyra barn
De fick 5 barn tillsammans men endast ett barn kom att nå vuxen ålder.
Magnus föddes 1759-03-28 och dog i koppor 1763-06-02, 4 år gammal
Maria föddes 1761-05-03 och dog i kikhosta 1762-04-21, 11 månader gammal
Ingrid föddes 1762-08-21 och dog före 1769, ca 6 år gammal
Jonas föddes 1764-04-03 och är det enda barn som kom att nå vuxen ålder. Han dog 1843-11-26 79 gammal

Elisabeth dör i barnsbörd
När Sven och Elisabet yngsta barn skulle föddas 1765-10-25 så dör både Elisabeth och det ofödda barnet i barnsbörd. Elisabeth var endast 33,6 år gammal när hon dog.

Stadsbetjenten Sven Landgren
1764 när Johan är 32 år gammal kan man läsa i mantalslängden att Sven nu har efternamnet Landgren och är stadsbetjänt dvs. polis i Skövde.

Stadsbetsjänten Sven Landgren, Kjellberrgstomt 50 Skövde stadsförsamling (Bild från Riksarkivet)

Sven gifter sig med Kerstin Larsdotter
1768-04-01 gifter sig den nu 36 år gamla änkemannen med Kerstin Larsdotter som är 32 år gammal, Kerstin föddes 1735-03-04 på Hälsingegården i Sätuna (Falköping) och var äldst av två syskon. Sven och Kerstin får 6 gemensamma barn.

Lisa föds 1768-05-26 och dör ca 1769
Magnus föddes 1771-04-02 och dör 1773-08-11, 2,4 år gammal av rödsot
Maria Svensdotter föddes 1774-08-06 och dör 1845-03-21 70 år gammal
Margareta Svensdotter föddes 1776-12-30 och dör 1777-08-19, 7 månader gammal
Magnus föddes 1779-07-10 och dör 1856, 76 år gammal
Margareta föddes 1785-06-01 och dör 1824, 39 år gammal

Familjen i Hälsingegården
Kerstins föräldrar var bonde Lars Jonsson och Catharina Larsdotter. Catharina var född 1704-09-06 på Helsingsgården och var dotter till Britta Andersdotter och Lars Månsson som hade hade varit ryttare och rusthållaren på Västgöta kavalleriregemente och senare bonde. De fick även sonen Anders som föddes 1714-05-01 och kom att bli rusthållare och bonde som sin far i Hälsingegården, men Anders dör 1741-10-04, 27 år gammal. Kerstins mamma Catharina läste på gymnasiet på 1720-talet vilket inte var vanligt. Detta berodde sannolikt att Lars Månsson tidigare hade varit gift med en kvinna som var beläst och/eller kom från en prästfamilj. Lars Månsson och den för mig okända hustrun fick sonen Magnus Larsson (senare Alme´n) 1690-12-01 som kom att bli kyrkoherde.

Stadsbetjänten blir borgare i Skövde stad
1784 står den tidigare stadsbetjänten Sven Landgren som “Borgaren Landgren”. Sven är då 52 år gammal. Det verkar som att vigseln med Kerstin ger Sven nya möjligheter.

Borgaren blir bonde i Havstena Skattegården
Det verkar som att affärerna har gått bra för 1786 står Sven noterad som bonde i Havstena Skattegården, Skövde.

Borgaren Sven Landgrens familj i Skattegården Havstena, Skövde landsförsamling 1808-1810 (Bild från www.arkivdigital.se)


Ålderns höst
Kerstin Larsdotter dog 1807-12-09 i Havstena Skattegården av trånsjuka (lungsot) 72,9 år gammal
Sven Landgren kom att bo i Havstena Skattegården fram till sin död 1810-04-21. Sven dör av ålderdom 78 år gammal. Sven kom ett förlora 2 hustrur och 7 barn innan sin död.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen