Trafikreglemente för Borås stad 1925

I december 1925 var det dags att uppdatera ordningstadgan för rikets städer från 1868. Borås stad behövde ett eget trafikreglemente som möte det moderna 1920-talet.

Genom resolution den 8 december 1925 har Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län funnit skäligt att med stöd av 20p i Ordningsstadgan för rikets städer den 2 mars 1868 till efterrättelse fastställa följande.

Några viktiga saker att beakta i Boråstrafiken

Hästfordon och motorfordon
När man passerar Druveforsbron och Byttorps vägport så skall man:

sakta fart, varmed förstås för hästfordon i skritt och för motorfordon högst 10 km. pr timme.

för motorfordon med personbefordran stadgade högsta tillåtna hastighet av 35 km. per timme inom stads bebyggda område skall iakttagas inom ett område, som begränsas av Granstull å Göteborgsvägen, Hestra å Bredaredsvägen, Älgården å Älmenäsvägen, Långesten å Fristadsvägen, Ekenäs å Ulricehamnsvägen, Söderkulla kvarn å Gånghestersvägen, Hedvigsborg å Kråkeredsvägen och Kristiansfält å Varbergsvägen, eller inom de andra gränser…

Dragkärra

Dragkärra får icke framföras annorledes än vid skalmarna och skall, då den, som framför kärran, icke har fri utsikt framför sig, dragas och icke skjutas

Velocipedåkning
Din velociped (cykel) får inte användas innan den är inregistrerad och försedd med en svart plåt med bokstäverna Bs och nummersiffror i vit färg.

Övning i velocipedåkning får icke äga rum å mera trafikerade platser såsom Österlånggatan, Västerlånggatan; Brogatorna och Stora Torget.

Inte minst behöver man som velocipedåkare betänka att

Överdådig framfart å velociped straffas enligt strafflagen

Transport av kreatur

Vid transport av kreatur skall iakttagas:
Tjura skola, då icke forslas i fordon, vara försedda med nosring eller broms…. en person icke må föra flera än två kreatur.

Källbacksåkning

Kälkbacksåkning varmed förstås sådan åkning med kälke eller sparkstötting då fordonet lämnas fri fart utför sluttning, får icke äga rum å gångbana, ej heller utan polismyndighetens särskilda tillstånd å plats, som är för körtrafik upplåten.

Innehållsförteckning

 • Gångtrafik (sid 1)
 • Huvudtrafikleder (sid 2)
 • Trafikförbud (sid 4)
 • Inskränkningar av hastigheten (Sid 4)
 • Inskränkningar för lastfordon (Sid 4)
 • Inskränkningar i belastningen (Sid 4)
 • Körning av fordon (sid 5)
 • Hållande med fordon å gågata (sid 5)
 • Velocepidåkning (sid 5)
 • Gods av särskild beskaffenhet (sid 6)
 • Skramlande gods (sid 7)
 • Dragkärra (sid 7)
 • Hjulringars bredd (sid 7)
 • Transport av kreatur (sid 7)
 • Kälkbacksåkning (sid 8)
 • Tidningsskolportörer (sid 8)
 • Köbildning (sid 8)
 • Bollsparkning (sid 8)
 • Gatuprocessioner (sid 9)
 • Handel med hästar (sid 9)
 • Tillämplighetsområde (sid 9)
 • Ansvarsbestämmelser (sid 9)
 • Övergångsbestämmelser (sid 10)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen