Korpral Anders Dunderfelts soldatliv 1711-1757 på Skaraborgs regemente

Bild från mönstringsrulla för Skaraborgs regemente och Vartofta kompani
Bild från www.arkivdigital.se

Det är inte utan att jag med stor respekt och stolthet jag här skriver ner min anfader korpral Anders Dunderfelts livshistoria. Anders kom att få vara med om några mycket spännande händelser i Skaraborgs, Göteborgs och Sveriges historia.

Skaraborgs regemente återuppstår efter katastrofen i Poltava 1709

Skaraborgs regemente bestod endast av cirka 500 soldater vid slaget vid Poltava i slutet av juni 1709. Vid detta slag stupade större delen av manskapet. De överlevande gick i fångenskap. Få av de fånga Skaraborgarna kom åter till sin hembygd.

Redan den 11 juli gavs order om att nyuppsätta regementet och 1710 gick den nyupsatta regementet i garnisionstjänst i Göteborg och på västkustfästningarna. 1713 fick sedan Skaraborgarna tjänstgöra som marininfanteri i Göteborgseskadern.

Ja det var i spännande tider som den 18 åriga Anders Andersson, född 1692 i Sandhem, Jönköpings län blir soldat. Den första juni 1711 antas Anders som soldat för Kråmmereds rote i Habo, Jönköpings län och får soldatnamnet Dunderfelt. Anders kom att få soldatnummer 553 på Vartofta kompani vid Skaraborgs regemente.

Belägringen av Wismar 1715

1714 marscherade Skaraborgs regemente till Uppland inför en väntad rysk landstigning. I januari 1715 marscherade regementet den långa vägen till Skåne för att sedan med hjälp av flottan i Karlskrona ta sig till den belägrade staden Wismar för att förstärka försvaret.

Den 11 juni 1715 påbörjade den preussisk-danska armén som bestod av 18 000 soldater varav 10 000 danska soldater belägringen av den svenska staden Wismar. Staden försvarades av 3000 soldater och var vid denna tid Europas största fästning med inte mindre än 700 kanoner, 18 bastioner, 9 raveliner och 2 citadeller.

Det tog hela 14 veckor till havs innan Anders och regementet kunde landstiga i december 1715 pga. det dåliga vädret. I Wismar fick regementet lida stort av köld och nöd som åstadkom stora förluster för regementet. Wismar intogs i april 1716.

Mitt i händelsernas centrum för belägringen av Wismar stod Skaraborgs regemente, Vartofta kompani och den 23 åriga soldaten 553 Anders Dunderfelt till stadens försvar. I rullorna för regementet kan man läsa att Anders blivit skadad i huvudet. Anders kom att lida av denna skada hela sitt liv. Men Anders hade tur då 200 sjuka Skaraborgare fick lämnas kvar i fångenskap.

emedan han wid Wismarska beläringen blifwit blesserad i hufwudet

Fredrikstens fästning i Halden 2016 (bild av Mattias Åbom)
Fredrikstens fästning i Halden 2016
Bild av Mattias Åbom

Kung Karl den XII stupar i Halden 1718

Under hösten 1718 började Sveriges andra norska fälltåg med 48 000 soldater mot Norges 34 000 soldater. Skaraborgs regemente hade stora vakanser 1718 då pesten hade tagit tusentals liv i Skaraborg. Många rotar var helt öde och på andra fanns det endast äldre kvar.

Till en början var fälltåget framgångsrikt. Den 20 november belägrade den svenska armen Norges nyckel, Fredrikstens fästning i Fredrikshald (Halden). Den 30 november halv tio på kvällen klättrade kungen upp på bröstvärnet för att kunna se bättre. Han blev då skjuten i vänstra tinningen och skottet dödade kungen omedelbart.

Här listas den utrustning som soldat 553 Anders Dunderfelt personligen bar 1718
Bild från www.arkivdigital.se

Försvaret av Nya Älvsborgs fästning 1719

1719 skickas en bataljon av Skaraborgs regemente till Uddevalla för att vara reserv åt de soldater som försvarade Bohuslän. Överste Steal von Holstein får befälet över den andra bataljonen och får order att gå till Hisingen i Göteborg.

Den 21 juli 1719 anfaller Peter Tordensköld Nya Älvsborgs fästning med sin flotta. Under fyra dagar beskjuts fästningen av Tordenskölds flotta som försvarades av Norra och Södra Kinds kompanier på Älvsborgs regemente och två kompanier värvade saxare. Skaraborgarna med Överste von Holstein kom att verksamt bidra till att danskarna och Tordenskiöld fick ett svidande nederlag.

En av Överste von Holsteins Skaraborgare var den 27 årige soldaten 553 Anders Dunderfelt som är med vid bataljonens mönstring på Hisingen 1719.

Befordras till korpral 1725

Den 16 augusti 1725 befordras Anders Dunderfelt till korpral 33 år gammal Anders och familjen får flytta från Kråmmereds rote i Habo till Stora Stigabo i Bjurbäcks socken och får nummer 551.

Soldat 553 Anders Dunderfelt befordras till korpral 1725-08-16.
Bild från www.arkivdigital.se

Hattarnas ryska krig 1741-1742

I maj 1742 är korpral Anders Dunderfelt kommenderad på galären De la Gardie i Stockholmseskadern vid kriget i Finland. Han var då 50 år gammal. Hattarnas ryska krig innebar stora förluster på Sveriges regementen pga. sjukdomar och umbäranden. Skaraborgs regemente bidrog med 1155 man till kommenderingen på galärflottan. 752 av dessa omkom då två fartyg förliste och de större delan av soldaterna drunknade och de andra galärerna härjades av sjukdomar. De flesta av soldaterna från Habo var kommenderad på galären Åkerhjelm. 25 av Habos 32 soldater dog under återfärden. Kommenderingen på galärflottan kom att ge regementet den största förlusten genom historien. Även större än vid Poltava 1709.

1748 förflyttas Anders tillbaka till sitt gamla nummer 553 och soldattorpet i Kråmmared i Habo. Han var då 56 år gammal.

Anders avslutar sitt soldatliv 1757

Text från rullan när Anders får avsked 1757
Bild från Riksarkivet

Den 8 december 1757 begär och får Anders avsked med dubbelt korpralsunderhåll. Han var då 65 år gammal. Man kan läsa följande om Anders vid sitt avsked:

Gammal och orkar ei längre tjena, begiär och får afskied, och emedan han wid Wismarska beläringen blifwit blesserad i hufwudet och thessutom medelst thess många utståndne fatigver. är utur stånd, at sig sielf föda, han til dubbelt Corporalsunderhålls åtniutande in naturai Krigsmanshuset

Anders fick bestående men av sin huvudskada som han fick i Wismar 1715. Han fick “många utståndne fatigver”. Vilket tyder på att han led ofta av hjärntrötthet.

Anders dog 1767-08-17 i Nykyrka, Jönköpings län när han var 75 år gammal. Hans fru Kerstin Eriksdotter dog samma dag 78 år gammal.

Makarna Anders Dunderfelt och Kerstin Eriksdotter dör samma dag 1767-08-17
Bild från www.arkivdigital.se

Källor: Egen forskning, mönstringsrullor, Skaraborgs regementes Minnesskrift 1981, Artikel i Mullsjö – Habobygdens genealogiska förening nr 2 1983. Rolf Alnefälts bok den indelta armén i Vartofta härad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen