GRENADJÄREN LARS GÖRANSSON

Det blir uppenbart när man läser i generalmönstringsrullorna att Lars var inte vilken soldat som helst. Lars var en svensk elitsoldat.

Lars var en reslig karl på minst 178 cm lång (tre alnar) mot hans kamrater som normalt var cirka 10 cm kortare. Han var djärvare än det vanliga manskapet då han i sin väska bar tre handgranater full med lättantändligt svartkrut på cirka ett kilo styck. På sin musköt hade Lars en lång och blank bajonett som han efter att ha skjutit med sin musköt och kastat sina handgranater skulle rusa mot fienden.

Lars såg nog inte heller ut som den vanliga soldaten. Ibland bar grenadjärer en speciell karpus (mössa) som skulle visa fienden och de egna var dessa elitsoldater befann sig. Syftet var att skrämma fienden och visa sina egna att dom bar handgranater i sin väska. 1717 verkar Jönköpings regemente inte ha dessa speciella karpusen utan bar den klassiska trikornerhatten. Inte helt ovanligt var det att grenadjären hade ståtlig mustasch eller andra tecken för att urskilja sig.

Den klädsen, utrustning och beväpning Lars hade under belägringen av Fredrikstensfästning i november 1718 kan man läsa i generalmönstringsrullan för Jönköpings regemente när dom mönstrade den 14 oktober 1717 i Jönköping:

Mattias som grenadjär på Fredrikstens fästning
Mattias som grenadjär på Fredrikstens fästning

”fått musquett bajonet Soldate wäria krats grenadeurs taska med rem kruthorn snörie horn fänge nårl. lunte betäckare. Sold och roten skaffat låås betackare gehäng hatt med hwit snöre whita 1 pr swårtat halsduk grå wallmars lif Råck skintrrja, skinbyxor Bröstlapp 2 siörter 1 pr hanskar 1 pr hwita och 1 pr grå ullstrumpor, 2 pr Swenska skor med messings spenne, knäborn med spenne natt myssa Räntzel togsäck”.

Utrustningen som Lars Göransson bar under det andra norska fälltåget (bild från www.arkivdigital.se)
I generalmönstringsrullan för Jönköpings regemente står det noterat vilken klädsel, utrustning och vapen varje enskild soldat hade. Att veta exakt vad just just en specifik soldat bar är ovanligt att läsa. Denna notering är på Lars Göransson (bild från www.arkivdigital.se)

Fått: musköt, bajonett, soldatvärja, krats, grenadiners väska med rem och kruthorn, smörjhorn, fångnål, lunt-betäckare, lås-betäckare, gehäng, hatt med vitt snöre, svart halsduk, grå vadmalsrock, skinnväst (kamisol) och skinnbyxor, bröstlapp 2 sorter, 1 par handskar, 1 par vita och 1 par grå ullstrumpor, 2 par svenska skor med mässingspänne, knärem med spänne, räntsel och tygsäck dvs. en slags ryggsäck.

De första grenadjärerna i Svenska armén kom till under Karl XI:s tid. Karl XII beslutade den 20 november 1717 att 12 (kom att bli 15 och även 18) soldater ur varje kompani skulle bli grenadjärer. Regementets grenadjärer skulle tillsammans kunna bilda en division (kompani) med dessa elitsoldater och en bataljon skulle kunna bilda en pluton. Även vissa officerare skulle utses att vara grenadjärofficer. När det gällde överstelöjtnantens kompani så skulle en kapten och en fältväbel bli grenadjärofficer och grenadjärunderofficer. Normalt bar inte officerare musköter men det gjorde grenadjärofficeren.

Mattias som svensk grenadjärofficer
Mattias som svensk grenadjärofficer

Under striden när de ingick bland de vanliga soldaterna så stod grenadjärerna längst ut på högerflanken ifall att en granat skulle explodera innan den kastades. Vid ett anfall så skulle grenadjären:

1. skjuta sin musköt
2. sätta musköten på ryggen
3 ta fram, tända och kasta sina handgranater
4. rusa mot fienden med bajonetten på

3 kommentarer

 1. Du ser riktigt farlig ut på fotona, Mattias! Jag visste inte vad en grenadjär hade för uppgifter. Nu när jag läste detta plockade jag fram lite noteringar jag har om min farfars farfar, som skulle ha varit grenadjär vid Första livgrenadjärregementet, Stångebro kompani 1818-1858. Hade de samma uppgifter även under den tiden? Han bodde i ett soldattorp i Gammalkil och hade fått soldatnamnet Krantz. Så mycket mer vet jag inte om honom, men det kanske skulle kunna gå att få fram hur han hade det som soldat.

  • mattiasabom

   Hej Birgitta!

   Jag får titta på det där med grenadjären på 1800-talet.

   Första livgrenadjärregementet bildade 1814 och fanns kvar till 1928. Som livregemente var dom hedersvakt åt kungen.

   Första livgrenadjärregementet har sina rötter i Östgöta infanteriregemente som bildades 1634 som 1791 blev Livgrenadjärjägarregementets rothållsdivision, 1812 bildades som sagt Första livgrenadjärregementet som 1928 blev Livgrenadjäregementet och lades ner år 2000.

   Stångebro var 2a kompaniet på regementet.

   På sidan https://www.minarotter.nu/sveriges-infanteriregementen-1500-2000/ så beskriver jag Sveriges alla infanteriregementen.

   Vh Mattias

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen