Grenadjären Göransson är med i Halden när kung Karl XII stupar

Då var det dags att berätta om min farmors morfars farfars mormors far Lars Göransson. Lars föddes 1696 antingen i Uppland eller Nyland (båda platserna anges) innan han tar sig Långö i Nydala socken utanför Värnamo 1717 för att bli grenadjär i kung Karl XII armé.

Lars blir karolinsk soldat
1717-05-01 blir han antagen som soldat 222-84 i maj 1717 (datum ej noterat) på Överstelöjtnantens kompani (Mo härads kompani), Jönköpings regemente för Nydala socken i Långö mellangården som ligger i dagens Värnamo kommun. Han var då 20 år gammal.

Deltar i det stora nordiska kriget
1717-1720 deltog han i stora nordiska kriget 1717-1720. Jönköpings regemente var med vid Sveriges andra norska fälttåg. En bataljon från regementet deltog vid belägringen av Fredrikstens fästning och stormningen av Gylenlöwe skans 1718. Här stupar den 30 november 1718 Sveriges enväldige konung, kung Carl den XII. Den andra bataljonen var inkvarterad i Ingedahl.

Lars kommer hem från fångenskapen (bild från www.arkivdigital.se)
Lars kommer hem från fångenskapen (bild från www.arkivdigital.se)

Regementet förlorar 490 karoliner och Lars blir krigsfånge
Regementet tog sig till Uddevalla efter att kungen stupat. 490 karoliner vid Jönköpings regemente dog genom brist på underhåll och det dåliga vädret.

Lars blev tillfångatagen under det andra norska fälltåget. Han var då 21 år gammal. 1722-09-01 står det noterat att Lars är hemkommen efter fångenskap och tilldelas ett nytt torp och nummer.

I mönstringsrullan står det:

“Lars Transp: till 132 i dess ställe in septbr 1722 uhr fångenskapet hemkommit gl (gamla soldaten) soldaten som warit här förelagd Nils Svensson…”

Lars blir porterad (förflyttad) från kompaninummer 84 till 132. Lars blir soldat i Smedsgårdens soldattorp med nummer 270-132 i Gynnås rote på samma kompani. Han var då 26 år gammal.

Kommenderad till Stralsund
1739 står Lars som ”Commenderad till Stralsund”. Han var då 43 år gammal. Efter det vet vi inget mer om Lars. 1742 står soldaten Anders Smedberg på Lars nummer.

Familjen
Det vi vet om familjen är att Lars var gift med Ingegerd Andersdotter och tillsammans hade de dottern Karin Larsdotter (1736-04-18) . Vi vet inget mer om Ingegerd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen