Älvsborgarna och slaget vid Helsingborg 1710

Den ärrade krigsveteranen Anders Broberg kom den 28 februari 1710 stå i centern av den Svenska armén på 14 000 man. I centern av armén (mellan Ringstorp och Berga) står Älvsborgs regemente med sina två bataljoner tillsammans med 20 ytterligare infanteribataljoner. 

När Anders tittar till väster (vid Ringtorpshöjden) så ser han bland annat fanan till Riksänkedrottningens livregemente till häst med sin åtta skvadroner, han ser Upplänningar och Smålänningar. Till öster (vid Brohusen) ser Anders fanorna från Västgöta- och Östgöta kavalleriregementen. Smålands husarregementes hästar står och trampar tillsammans med Östgötar och Skåningar till häst. Så långt allt gott.

På andra sidan ser Anders fanor han aldrig tidigare har sett. Den danska armén står uppställd med lika många män som Sverige. De 32 danska kanonerna låter skräck injagande. Jorden skvätter omkring och de 22 svenska bataljonerna börjar bli ivriga att köra dansken ur Sverige en gång för alla.

Anders och Älvsborgarna har ett stort problem. På deras ena sida har dom inget skydd av infanteri och mitt framför dom står 2 bataljoner av danska elitsoldater. En hel grenadjärkår verkar det som att Älvsborgarna kommer att få möta man mot man.

Älvsborgarna utmärker sig under slaget
I Stenbocks rapport till konungen kan man läsa om Älsvborgarnas “långvariga och hårdnackade kamp med de danska grendiernerna”:

“Den högra flygelns kavalleri, kommenderadt af generallöjtnant Meyerfelt och h. generalmajor grefve Ascheberg, attackerade i detsamma också fiendens venstra med oförliknelig bravour och tapperhet, hvarmedelst icke allenast fiendens sqvadroner blefvo öfver ända kastade och på flykten till Helsingborg förjagade, utan ock blef h. generalmajor Sparfelds regemente, som stod ytterst på höger af infanteriet och träffade med det danska grenadiergardet, igenom förbemälte h:rar generalers försigtige och brave konduit, märkeligen sekonderadt, hvartill överste Schommer med dess sachsar, som sig under denna bataljen helt manligen betedde, kom att gifva förberörde grenadiergarde en stark salva uti den högra flanken, hvarmedelst de, således å bägge sidor trängde, obligerades att vända ryggen och rymma fältet, retirerandes sig inom förr omtalte deras retranchement”.

Efter striden fann man att fanan vid överstelöjtnantens kompani var genomskjuten inte med mindre än 30 skott och att föraren som bar fanan fick flera skott genom kläderna samt två blessyrer.

Älvsborgs regementes förluster:

Stupade Älvsborgare:
4 officerare: major Georg Miles Fleetwood, löjtnanterne Reinhold Rabe, Nils Munk och Arved Elfman
2 underrofficerare: sergeant Wilh. Järnsköld, rustmästare Axel Wettervik
94 soldater och korpraler

Sårade Älvsborgare:
7 officerare: kaptenerna Carl Georg Silfversvärd, Hans Friberg, regementsqvatertermästaren S. Reutervall, löjtnant Glömberg, fänrikarne Carl Littman, Erik Falk och Björkman (Björkman avled den 17 Mars).
2 trumslagare och pipare
252 soldater och korpraler

Älvsborgarna led slagets största förluster
Ytterligare officerare, underofficerare och soldater som sårats under striden kom senare att avlida. Älvsborgs regemente kom att förlora 1/3 av av sina två bataljoner. Älvsborgarnas förluster motsvarar 22 % av det svenska infanteriets totala förluster. Totalt räknar man att det dog 895 svenskar och 2098 sårades. På dansk sida dog 1500, 3500 sårades och 2677 togs tillfånga.

Hemmarsch och rekryteringsmöte i Borås
Under dess att regementet låg i kvarter  avled 157 av sjukdom och under hemmarschen som startade i maj avled ytterligare 22 man eller rymde. Regementet hade vid rekryteringsmötet i Borås den 3 juni 401 man närvarande, 183 var kvar  sjuka i Skåne, 200 man (25 från varje kompani) var kommenderade till flottan. 35 soldater låg sjuka hemma i torpen.

Anders Broberg och Ås kompani
Hur gick det för Anders Broberg och hans kamrater på kompaniet? 28 000 soldater och ett 60-tal kanoner har skjutit på varandra en hel dag och regementet fick slagets största förluster. När slaget är slut så har Anders ännu en gång som genom ett mirakel överlevt. Han kommer ända hem till hustrun och barnen i Hällstad. Det är långt ifrån alla på Ås kompani som kommer undan med livet i behåll.

På bilden från rullan 7-8 juni 1710 kan man läsa om två av Anders närmsta grannar  och som varit med Anders sedan början av hans soldatliv.  Nu får Anders komma hem och berätta för änkorna vad som hände med deras makar.

Ås kompani, soldatnummer 530 och 531. Rullan från 7-8 juni 1710 (bild från www.ra.se)
Ås kompani, soldatnummer 530 och 531. Rullan från 7-8 juni 1710 (bild från www.ra.se)

Efter rekryteringsmötet den 3 juni så har Ås kompani  precis som övriga regementet redan fyllt upp de flesta vakanserna med nya rekryter.

Summeringen av Ås kompanis bemanning 7-8 juni 1710 (bild från www.ra.se)
Summeringen av Ås kompanis bemanning 7-8 juni 1710 (bild från www.ra.se)

Anders Broberg är författarens FF FF FF F.
Källor: Rullan 1710, Otto Mannerfelts anteckningar om Kongl. Elfsborgs Regemente, egen forskning.

0 kommentarer

  • Hej Birgitta!
   Att följa människor genom historien kan verkligen vara en rysare.
   Då det saknas en del böcker i Hällstad för denna tid så saknar jag ännu en del information.
   Men det är bara att leta vidare.
   Vh Mattias

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen