Så här startade det stora nordiska kriget för soldat Broberg och Älvsborgs regemente

1697 i december klev Anders Larsson fram inför kompanichefen för Ås kompani  Capitein Nills Elfwencrona som noggrant besiktade drängen Larsson innan han gav order till mönsterskrivaren att skriva ner att Anders Larsson nu har approberats som soldat 532 och får soldatnamnet Broberg.

Det var nog med skälvandes ben och rak rygg som Anders stod inför sin blivande kapten.  Snart skulle Anders få tillträde till soldattorpet för Snygge rote i Hällstad. Med sig till soldattorpet hade Anders sin nygifta hustru Anna Svensdotter. Ännu hade de inte fått några barn så de såg fram emot att få höra barns fotsteg i det lilla torpet.

Anders Larsson Broberg antas som soldat i december 1697 (bild från www.arkivdigital.se)
Anders Larsson Broberg antas som soldat i december 1697 (bild från www.arkivdigital.se)

Anders blev knekt i en mycket spännande tid som det 322 år senare fortfarande talas om och skrivs böcker om. Han kom att få vara med i kommenderingar till sjöss, delta i den dramatiska landstigningen Retusari 1704 där 95 Älvsborgare stupade. 1710 är Anders med i slaget vid Helsingborg som blev en stor seger för Sverige men där Älvsborgs regemente led de största förlusterna under slaget. Inte minst så klarar sig Anders under pestens härjningar i Helsingborg som kom efter slaget. Låt oss följa Anders och Älvsborgs regemente från att Anders blir approberad till att han blir demiterad från sin tjänst i maj 1712.

Starten för Älvsborgs regemente i det stora nordiska kriget
I augusti 1699 fick Älvsborgs regemente order från konungen att samtliga soldater skulle inställa sig och inga undantag fick beviljas och att regementet skulle vara berett att som marininfanteri landstiga i Jutland.

Kommenderingar till sjöss
I november gick 2a majorens kompani ner till garnisonen i Göteborg men fick omedelbart order att vara marschfärdiga. Fyra av regementets kompanier tillsammans med de Bohusländska dragonerna skulle hamna under flottans befäl. Regementschef överste Sparfeldt fick order att med fyra kompanier och fyra kanoner skulle landstiga i Jutand vid Aalborg för att “befästa inloppet till Limfjorden och brandskatta der i trakten”. Trots kungens planläggning och alla ordrar som gavs så blev de flesta soldater hemma vid sina rotar.

Regementet fick mellan åren 1703 och 1709 årliga kommenderingar för tjänstgöring i flottan. Under dessa kommenderar kom många Älvsborgare att mista sina liv. Även Ås kompani deltog vid dessa kommenderingar och säkerligen Anders också.

Älsvborgare vid Narvas mynning 1703
Ryssarna kom i början av 1703 att förstöra Nyens skans nära Nevaflodens mynning och tränga in i Sverige på båda sidorna av finska viken. 200 Älvsborgare med befäl fick order att gå till Karlskorna för att ingå i en eskader av fregatter. I Juni 1703 så går eskadern till Narvas mynning och lyckas få in livsmedel och förnödenheter till fästningen som var  i blockad. När eskadern kom hem efter detta uppdrag så hade 40 Älvsborgare mist sina liv.

Kommendering till sjöss 1704
I mars 1704 blev 150 man med befäl kommenderade till Karlskrona och flottan. I maj anlände Älvsborgarna med flottan till Finska men flottan misslyckades att undsätta Narva och skada Sankt Petersburg. På ön Retusari lyckades flottan den 9 juli storma två av ryssarnas batterier. Under denna kommendering stupade 40 Älvsborgare.
Huruvida Ås kompani var med vid Narvas mynning  1703 och kommenderingen 1704 är för mig i skrivandes stund oklart men i generalmönstringsrullan för 1708 så framkommer det att kompaniet har förluster dessa år.

Anders Broberg är författarens FF FF FF F.
Källor: GMR 1708, Otto Mannerfelts anteckningar om Kongl. Elfsborgs Regemente, egen forskning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen