Andreas döms till livstids straffarbete för dråp 1875

Andreas Johansson f 1823 i Karlshetser Kinnarumma döms till livstids straffarbete för dråp och skadegörelse. Andreas döms av Göta Hovrätt 1875-10-26. Andreas kom att avtjäna sitt straff på fem olika fängelser fram till benådningen av Hans Majestät Konungen 1897-01-29.

Livstidsstraffet
Andreas kom att tillbringa sitt livstidsstraff på Vänersborg kriminalvårdsanstalt, Landskronas fängelse 2 ggr, Varbergs straffängelse, Karlskrona centralfängelse och Malmö centralfängelse fram till benådningen. Förutom straffarbete kom Andreas att sitta ett år i cell eller som det står i fångrullan “Tolf månader straffarbete i enrum, fullbordat den 29 oktober kl 3 e.m”. Andreas kom att sitta i fängelse 22 år under sitt livstidsstraff. Hade han dömts något decennium tidigare hade Andreas antagligen blivit dömd till döden. Andreas påbörjade sitt straff vid 52 års ålder och avslutade det vid 73 års ålder.

Med sig till Vänersborgs kriminalvårdsanstalt hade Andreas:
1 Rock 5 kr, 1p Byxor 2 kr, 1 Väst 1 kr, 1 Skjorta, 50 öre, 1p Kalsonger 50 öre, 1 Tröja 25 öre,  1p Strumpor 25 öre, 1p Skor 1,25 kr, 1 Hatt  1 kr, 1 Rock 1,12 kr och 95 kr och 92 öre i kontanter.

Hemkomsten
Andreas hustru Christina Hansdotter väntade på Andreas i Rönneäng Kinnarumma. Christina och Andreas fick sex år tillsammans innan Christina dog 1903 76,8 år gammal. Andreas dog 1910-06-14 i Rönneäng där han bott hela sitt vuxna liv 86,8 år gammal.

Vänersborg kriminalvårdsanstalt 1875-10-29 till 1876-11-07
Andreas påbörjade sitt livstidsstraff på Vänersborgs kriminalvårdsanstalt. Andreas beskrivs i anstaltens kyrkbok som fånge” No 421 Snickaren Andreas Johansson”. Andreas fick även: “Tolf månader straffarbete i enrum, fullbordat den 29 oktober kl 3 e.m” Andreas avreste från Vänersborg: “Den 1 November kl 5 fm avfärd till Landskrona” 

Vad står det om Andreas i kyrkboken och straffrullan?
Det står om att Andreas är född 1823 i Kinnarummma och vika hans föräldrar är. Det står även att han kom till Långholmen 1862 och att det var hans 3e resa. Anderas beskrivs sedan 23 år, att han har fyra barn och att det yngsta är 13 år. Att han är far till en son och tre döttrar som alla är ogifta och arbetar på fabriken i Borås. Att Andreas var boende i torpet Rönneängen innan sitt straff.

Som tidigare straff står det att han i Alingsås dömdes för “1a resan till 11 dagar på vatten och bröd. 2a resan kort efter med 40 par (40 par spö) i Skene. 3e resan 5 år på Långholmen. 1875 4/8 Dråp”. Andreas har även genomgått “absolution och nattvard d. 29/3 76.” Andreas har alltså genomgått någon slags bikt och fått syndernas förlåtelse.

Med sig till Vänersborgs kriminalvårdsanstalt hade Andreas:
1 Rock 5 kr, 1p Byxor 2 kr, 1 Väst 1 kr, 1 Skjorta, 50 öre, 1p Kalsonger 50 öre, 1 Tröja 25 öre,  1p Strumpor 25 öre, 1p Skor 1,25 kr, 1 Hatt  1 kr, 1 Rock 1,12 kr och 95 kr och 92 öre i kontanter.

Källa: Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIga:6 (1872-1881) Bild 1470 / sid 140 (kyrkbok)
Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIa:10 (1861-1861) Bild 5400 (Fångrulla)
Landskrona fängelse (M) DIIIac:11 (1877-1889) Bild 1350 / sid 132

Fängelset i Karlskrona där Andreas avtjänade en del av sitt livstidsstraff som fånge No 274 1880-12-07 till 1882-03-01
Fängelset i Karlskrona där Andreas avtjänade en del av sitt livstidsstraff som fånge No 274 1880-12-07 till 1882-03-01

Landskronas fängelse 1876-11-07 till 1877-07-14
Livstidsfånge “No 132 Andreas Johansson ankom de 7e november 1876 förpassad från Wernersborgs läns centralfängelse”.
Andreas blir sedan “förflyttad till straff-fängelser i Warberg den 14/7 1877 på grund av af Kongl. Fångvårds styrelsens beslut den 9e i samma månad”.

Vad står det om Andreas i stam- och straffrullan?
Här har man uppdaterat informationen om Andreas och beskriver vad hans barn heter och hur gamla dom är. Det står även att hans far Johannes är fattighjon. Det är noterat att Andreas tog sin “första nattvard i Kinnarumma 1841, sista 6 mars 1853” Här står det också att Anderas är “gift 1851 den 8 nov med Christina Hansdotter”. I husförhörslängderna står inte deras vigseldatum men väl här i straffrullan. Här kommer det fram att det är i Borås Häradsrätt 1862 den 28 april för sitt 5 års fängelsestraff på Långholmen.

Källa: Landskrona fängelse (M) DIIId:6 (1872-1881) Bild 1390 / sid 132 (Stam- och straffrulle)
Landskrona fängelse (M) DIIIac:11 (1877-1889) Bild 1350 / sid 132 (Stam- och straffrulla 1877-1889)
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=vSAkDjpsmuI&w=560&h=315]

Varbergs straffängelse (Varbergs fästning) 1877-07-14 till 1880-12-07
Livstidsfånge “No 144 Andreas Johansson ankom den 14 juli 1877. Förflyttad från straffängelset i Landskrona. Kungliga fångvårds styrelsen belutade den 30 november 1881 den 6 derpå följande December förflyttas till straffängelset i Karlskrona”.

Vad står det om Andreas i kyrkboken och stamrullan?
Här beskrivs Andreas utseende: “är 5 fot 8 tum lång, af ordinär växt, svart hår, blåa ögon”. Att han “vistades i föräldrahemmet till de 20de året. Kan åtskilliga yrken”. Andreas hade 87 kronor och 76 öre. Av dessa pengar hade Andreas med sig 62 kronor och 86 öre till Karlskrona. På fästningen i Varberg fanns det många fångar som var duktiga hantverkare. De sålde sina alster och tjänade en peng. Några av föremålen finns utställda på fästningen idag.

Livstidsfånge Andreas Johansson No 144 Varbergs straffängelse 1877-07-14 till 1880-12-07 (kyrkbok). (Bild från www.arkivdigital.se)
Livstidsfånge Andreas Johansson No 144 Varbergs straffängelse 1877-07-14 till 1880-12-07 (kyrkbok). (Bild från www.arkivdigital.se)

Källa: Varbergs straffängelse (N) DIIIaa:8 (1877-1880) Bild 950 / sid 1409 (Stamrulla över straffångar)
Varbergs straffängelse (N) DIIIb:3 (1869-1880) Bild 1130 / sid 514 (Kyrkbok)

Karlskrona centralfängelse 1880-12-07 till 1882-03-01
Livstidsfånge “No 274 Andreas Johansson ankom den 7 december 1880. Flyttad från straffängelset i Warberg. Förflyttad till Landskrona straffängelse 1882 1/3”.

Vad står det om Andreas i fångrullan?
Här har beskrivningen på Andreas utseende uppdaterats: “är 5 fot 8 tum lång, af ordinär wext, har svart hår, blå ögon, stor rak näsa, stor mun, mörk hy”.

Livstidsfånge 274 Andreas Johansson i Karlskrona centralfängelse från 1880-12-07 till 1882-03-01
Källa: Centralfängelset i Karlskrona (K) D3AA:14 (1880-1894) Bild 300 / sid 274 (Fångrulla)

Landskrona fängelse 1882-03-01 till 1889-04-01
Livstidsfånge No 132 Andreas Johansson. Beskrivning som tidigare i Landskrona.
Källa: Landskrona fängelse (M) DIIId:6 (1872-1881) Bild 1390 / sid 132 (Stam- och straffrulle)
Landskrona fängelse (M) DIIIac:11 (1877-1889) Bild 1350 / sid 132 (Stam- och straffrulla 1877-1889)

Malmö centralfängelse 1889-04-01 till 1897-02-09
Livstidsfånge “nr 75 Andreas Johansson ankom 1 april 1889. Flyttad från Landskrona”. 9/2 97 frigiven”

Vad står det om Andreas i fångrullan?
“Nådeansökan afslagen d 26/11 85, d 22/12 87, d 19/12 90, d 12/5 92, d 22/6 93, de 31/8 94, d 7/11 95. 9/2 97 frigiven på grund af Kong. Majest. nådiga utsag 29/1 97. Straffarbetet började 29/10 75, Cell i 1 år”.

Livstidsfånge nr 75 Andreas Johansson i Malmö centralfängelse från 1889-04-01 till benådningen 1897-02-09. (Bild från www.arkivdigital.se
Livstidsfånge nr 75 Andreas Johansson i Malmö centralfängelse från 1889-04-01 till benådningen 1897-02-09. (Bild från www.arkivdigital.se)

I husförhörslängden för Kinnarumma står det vid denna tid: “Benådad d. 29 jan. 1897 enl. skrifv. fr. slottpastorn uti Malmö Centr. f. Frigifven d. 9/2 1897 enl. uppvisad förpassning och skrifv. fr slottspastorn.” Nådeansökan avslagen sju gånger. “Frigiven på grund af Kong majest nådiga utfall 29/1 97”.

Andreas Johansson: Benådad d. 29 jan. 1897 enl. skrifv. fr. slottpastorn uti Malmö Centr. f. Frigifven d. 9:2 1897 enl. uppvisad förpassning och skrifv. fr slottspastorn. (Bild från www.arkivdigital.se)
Andreas Johansson: Benådad d. 29 jan. 1897 enl. skrifv. fr. slottpastorn uti Malmö Centr. f. Frigifven d. 9:2 1897 enl. uppvisad förpassning och skrifv. fr slottspastorn. (Bild från www.arkivdigital.se)

Källa: Malmö centralfängelse (M) DIIIa:47 (1882-1904) Bild 780 / sid 75 (Fångrulla)
Kinnarumma (P) AI:14 (1891-1900) Bild 131 / sid 121

0 kommentarer

  1. Intressant att läsa vidare om Andreas samt att se filmen som du lagt in. Som jag skrivit i min blogg tillbringade min farfar åren 1885-1887 i Värvfade Arméns Disciplin-Kompani på Varbergs fästning. Han hade då varit värvad i 2 år på Svea Livgarde i Stockholm, men blev “Utstruken för opålitligt uppförande” och fick avtjäna resten av tiden på Varberg.
    Jag har varit på Varbergs fästning, men hade då inte möjlighet att följa med på någon guidad tur. Kanske dags för en liten utflykt!

  2. Filmen om hur fångarna hade det på Varbergsfästning är riktigt givande. Troligtvis så skilde det sig mellan de som var livstidsfångar och vanliga fångar. Disciplinskompanierna hade det sannolikt betydligt bättre. Intessant att din farfar var där. Berättade han något om tiden i Varberg?

    • Tyvärr dog han 10 år innan jag föddes.Jag hade aldrig hört talas om detta. Det var när jag började släktforska som jag hittade de uppgifterna om farfar. Jag vet inte ens vad pappa eller farmor kände till och ingen av de levde när jag började släktforska, så det fanns ingen att fråga. Det hade varit intressant att höra hur han hade det på Varberg, men vad jag förstår av rullorna därifrån så skärpte han sig.Han fick belöning i form av flitpeng som sattes in på sparbanken flera gånger, han “anmäldes till uppflyttning uti Elitklassen” och när han blev fri 1887 står det “Korpral och Elit nr 11 Gustaf Krantz”. Antar att det betydde att han skötte sig. Eller vad tror du som är insatt i det militära?
      Man kan få fram mycket som man inte hade en aning om när man släktforskar. Det är väl det som gör det spännande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen