Född under geväret

Det är inte utan att man känner repekt och vördnad när man håller i en svensk flintlåsmusköt som är cirka 255 år gammalt och som har varit i den svenska arméns tjänst och som bars av våra anfäder i både tider av fred och tider av krig.
Svensk flintlåsmusköt modell 1762

M/1762 i kriget mot Ryssland 1788-1790
När jag tittar i böcker om Älvsborgs regemente så ser man att under kriget mot Ryssland 1788-1790 så hade regementet 775 stycken musköter av modell 1762. De resterande var av den tidigare modellen 1744. Till m/1762 under kriget mot Ryssland hade Älvborgarna bajonett, 1 karts, 1 bandolär (med 30 skott), 1 gehäng med sölja, 1 kopparflaska, 1 ränsel, 1 kruthorn och 1 smörjehorn. Även m/1774 hade bajonett. Till musköten bar korpralerna huggare.

Senare modeller
1807 och 1808 fick regementet åter nya musköter av av blandade modeller. Älvborgarna tyckte att m/1762 var betydligt bättre då de var nyare musköterna som förstärke regementet inför kriget mot Danmark-Norge 1808-1809 var av dålig kvalitet.

Om senare modeller: försedda med nog veka stål- och långfjädrar, så att flintorna böra som oftast hvässas, om skotten skola med säkerhet afbrinna, äf- vensom genom försök med ett och annat gevär utrönt blifvit, att fänghålen på de fläste är nog litet uppborrade, så att ständig putsning fordras under skjutning dermed, om de skola vara på- litliga och säkra.

Sannolikt behöll de därför sina m/1762 fick även flera m/1762 för att ersätta se om gått sönder och förlorats under kriget mot Ryssland.

Musköten en del av vår svenska historia
När man håller i musköten som så är är det med respekt för det antika  men också för livet förr. Dessa musköter hängde i våra svenska och finska soldattorp. Många av våra anfäder och deras barn har “fötts under geväret” som Vilhem Moberg beskrev sin egen uppväxt i det lilla soldattorpet i Småland.

Mobergstenen
Mobergstenen

Soldatstugan låg på en liten backe mitt inne i skogen
– en blandskog av barr- och lövträd. Några åkerlappar av ett par tunnlands storlek hade brutits upp omkring den;
här ur naturen för övrigt oförändrad sedan Skapelsens morgon.
Bara ett stenkast från stugan rann bäcken förbi, Bjurbäcken, som bildade ägogräns till grannroten.
I skrivande stund anno 1968 betraktar jag mina nio år på soldattorpets stugbacke som den lyckligaste delen av min levnad.
Jag för min del starkt medveten om att min växtgrund på en stenbacke i Småland har präglat hela min livssyn.

Vördnad och respekt
Det handlar också om vördnad och respekt för de som har burit vapen i tider av ofred och som har utstått krigets hemska umbäranden som idag är bortom de flesta svenskars erfarenhet och upplevelse. När jag håller i denna musköt så går mina tankar till mina anfäder som med stor sannolikhet bar modellerna 1762 (Älvsborg) och modell 1775 (Skaraborg) i krig .  Ja nu hänger denna musköt åter på väggen för att minnas de som stred och för de som gav sitt liv i sjukdom, i umbäranden, i fångenskap, i krig någonstans ute i det då krigshärjade Europa i min släkt.

Soldat 877 Lars Dunder, Gustav den III:s ryska krig 1788-1790
”Död under fångenskapen i Ryssland” 1790. Stred i Ryssland tillsammans med sin bror för Skarborgs regemente.

Kungliga Älvsborgs regemente (bar sannolikt musköt m/1762 i krig)

Åhs kompani
Soldat 543 Pehr Wennberg, Gustav den III:s ryska krig 1788-1790.

Gäsene kompani
Soldat 421 Anders Liljegren, Gustav den III:s ryska krig 1788-1790.
Soldat 440 Jonas Spak, Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon 1805-1807 .(Deltar i GM i Stralsund 1807), kriget mot Danmark 1808-1809.
Avlider under kriget i Göteborg 1808-09-27 troligtvis av sjukdom.

Södra Kinds kompani

Soldat 1001 Johan Qvick, kriget mot Danmark 1808-1809, Karl Johans krig mot Napoleon 1813-1814, fälttåget mot Norge. Får avsked då han fått ”fallande sot” (epilepsi) 1819-05-26

Överstelöjtnantens/Vedens kompani

Soldat 1134 Petter Kind (Jägarsoldat)
Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon 1807-1809
Kriget mot Danmark 1808-1809
Karl Johans krig mot Napoleon 1813-1814
Kampanjen mot Norge 1814.

Kungliga Skaraborgs Regemente 
(bar sannolikt musköt m/1775 i krig)
2a Majorens kompani/Kåkinds kompani
Soldat 894 Jean Tiberg, Gustav den III:s ryska krig 1788-1790.
Soldat 877 Lars Dunder, Gustav den III:s ryska krig 1788-1790.
”Död under fångenskapen i Ryssland” 1790.
Soldat 814 Carl Hurtig, Gustav den III:s ryska krig 1788-1790.
Soldat 869 Johannes Blank, Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon 1805-1807 ”Blaserad (skadad) vid Stienhagen (Tyskland)”  1807-07-14, kriget mot Danmark 1808-1809.
Soldat 895 Lars Fin, Karl Johans krig mot Napoleon 1813-1814, fälttåget mot Norge 1814

Wartofta kompani

Soldat 593 Lars Holm, Gustav den III:s ryska krig 1788-1790
Avled efter kriget i ”Finnaland” 1791-09-06 i fångenskap.
Soldat 595 Pehr Nöjder, Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon 1805-1810.
Fick avsked under kriget pga sjukdom 1808-11-05 .”Sjuklig i Vänersborg”.
Källa: Boken av Mannerfelt och egen forskning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen