Sårad men inte övervunnen i Pasewalk 1760 (del 3)

Regementet hade under det Pommerska kriget varit delaktiga i en rad strider och de hade presterat bra i från sig. Men det var tuffa år. Regementet fick  uppleva sjukdom och även svält pga dålig och bristande proviant. Men snart stod regementets största strid under det Pommerska kriget. Slaget vid Pasewalk!

Fienden anfaller Pasewalk 3 oktober 1760
I början av oktober gav prinsen av Wurtenberg och general Werner order om att göra ett samtidigt anfall mot de svenska försvarsställningarna vid Prentslau och Pasewalk. Anfallet mot Prentslau blev förhindrar för att prinsen var tvungen att skicka trupp till Berlin. Den svenska styrkan i Pasewalk bestod av 4 bataljoner ut Östgöta, Älvsborg, Åbo och Södra Skånska regementena. Den svenska styrkan av ca 1700 man. General Werner utförde  sitt anfall mot Pasewalk med ca 5000 man med stor kraft.
 

En av Pasewalks stadsportar
En av Pasewalks stadsportar

Häftiga strider för Älvsborgarna
De fientliga trupperna hade det inte lätt. Svensken hade gjort bra försvarsåtgärder med bla flertalet redutter (sluten befästning) som skyddade staden Pasewalk. Östgötarnas bataljon fick möta hårt motstånd till den grad att de fick dra sig tillbaka. Älvsborgs bataljonen skickades till Östgötarna som förstärkning och anfall fienden för att tränga tillbaks dom.

Striden var “ytterst häftig” och anfallet pågick mellan Älvsborgarna och fienden över en timma. Älvsborgsbataljonen under överstelöjtnant Hierta fick  överge skansen och dra sig tillbaka till sina ställningar. Deg var inte lätt för Älvsborgarna att dra sig tillbaka  då många lador brann mellan skansen och Prentslauerporten. Fienden skar av Älvsborgarnas reträttväg och en del trupper blev fångar.

Svensken ger inte upp
Striden höll på till klockan fem då general Werner ville “uppfordra” staden. Men svensken och Älvsborgarna hade ingen tanke på att överge Pasewalk till fienden. Då fortsätter Werner anfallet mot Pasewalk ända till mörkret kom då drog sig fienden tillbaka och striden var vunnen av svensken.

Förluster i Pasewalk
Den svenska förlusten blev 28 officerare och 450 man var döda, sårade eller fångar. General Werner och Preussarna fick 300 man döda eller sårade.

Älvsborgsbataljonens förluster i Pasewalk
En rad officerare vid Älvsborg bataljonen blev fångar. Bla bataljonschefen själv överstelöjtnant Hierta., löjtnant Gustaf Edman, fänrikarna David Björnberg, Gustaf de la Capelle och Hofflander. Furierna Sven Frisk och C. M. Widbom samt rustmästare A. Apelberg blev också fångar.

Kompani                    fångar              döda             skadade
Lif                              39                3                   8
Majorens                   27                4                   10
Kapten Lillihööks     33                 6                   9
Kapten v. Saltzas      29                2                   21
Summa                    128               15                   48

De flesta av befälet som var fångar utväxlades våren 1761. Bataljonschefen blev fri och återtog befälet 5 november. Fältväbel Lyxell dog i striden och sårades blev fänrikarna Edman och von Schwartzenhoff.

Älvsborgarna drar sig tillbaka i trakterna kring Rustow
Den 16 oktober förflyttar sig regementet för att få vila och plåstra om såren efter den intensiva striden. Regementet mönstrades den 16 november och då var 342 man i lägret. 20 var kommenderade, 95 var kommenderade till grenadjärbataljonen, 88 artillerikuskar, 200 fångar, 90 sjuka och 225 vakanta. Ja det var en klar förminskad bataljon vid mönstringen 1760.

Källa: Mannerfelts anteckningar sid 126-140.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen