Sårad men inte övervunnen i Pasewalk 1760 (del 2)

Ja nu är det upp till Älvsborgs regemente tillsammans med många andra regementen att samla sina soldater för att bege sig till Pommern för att slåss mot Preussarna. Mitt i händelsernas centrum finns åhs kompani och soldat 545 Abraham Sahlgrén från Salarps rote, Murums socken i dagens Ulricehamns kommun.

Regementet mönstrar sommaren 1757
Regementets mönstrade under sommaren 1757 av landshövding Johan Råfält och regementschefen generalmajor Reinhold Johan von Lingen.
Åhs och Gäseneds kompanier mönstrade i Mörlanda den 17 juni (här bor fortfarande ättlingar till Abraham Sahlgrén än idag). Norra Kind och Redvägs kompanier på Timmele  den 30 juni. Lif- och Majorens kompanier i Skene den 4 juli. Överstelöjtnantens (Vedens) och Södra Kind i Borås  den 7 juli. Trots mönstringarna hade regementet 123 vakanser. Regementet var bemannat med 1077 soldater och befäl.

Regementet organiseras
På hösten samma år började de regementena överföras till Pommern. För Älvsborgs del var det endast några officerare som blev kommenderade. Soldaten var kvar hemma på roten. Den 11 april 1758 fick regementet order att vara marsch beredda för att ge sig av till Pommern med 1000 man. I orden angavs det att regementet skulle organiseras på sex kompanier.

Förutom de sex kompanierna med över och underbefäl så skulle överstelöjtnanten, båda majorerna, regementskvartermästaren, adjutanten, auditären, regementsprästen, 1 bataljonspräst, 1 regementskommissarie, 6 regementsfältskär, 3 mönsterskrivarare, 1 regementsväbel, 2 profosser, 12 trumslagare, 6 kaptener, 6 löjtnanter, 6 fänrikar och 4 fanor.

Marschorder till Karlskrona gavs i maj 25 juni 1758 och  framme i Pommern samlades regementet i lägret i Loits. Regementet bestod då av

Lifkompaniet 162 man
123 man från Lif och 39 man från överstelöjtnantens kompani. Chef kapten Gustaf Lilleihöök.

Majorens kompani 162 man
119 man av Majorens komani och 43 man från överstelöjtnantens kompani. Chef kapten Lars Stjergranat.

Kapten Falkenbergs kompani 164 man
121 man från Norra Kinds kompani och 43 man från Södra Kinds kompani. Chef kapten Falkenberg.

Kapten Lilliehööks kompani 171 man
126 man från Redvägs kompani och 45 man från Södra Kinds kompani. Chef kapten Bengt Lilliöhöök.

Kapten Saltzas kompani 170 man
130 man från Åhs kompani och 40 man från Södra Kinds kompani. Chef kapten H. H. von Saltza.

Kapten Armfelts kompani 145 man
109 man från Väsendes kompani och 36 man från Södra Kinds kompani. Chef kapten C. Armfelt.

Grenadjärerna på varje kompani (ca 16 st per kompani) blev kommenderade till en svensk grenadjärbataljon.

Senare kom regementets kompanier få kompani nummer 1-6.

Älvsborgs regementes deltagande i Pommerska kriget 1757-1762
Regementet deltar vid följande strider från både land och hav:

  1. Gustow 1758 (träffning)
  2. Grosses Friske Haft 1759 (besättning på gevärseskader)
  3. Wollin 1759 (Älvsborgsbat. förluster 4 döda ett tiotal sårade)
  4. Anfall mot bron över Peene 1760 (manöverkrig)
  5. Passewalk 1760 (utfall under försvarsstrid)
  6. Neusand 1761 (träffning)
  7. Neu Kahlen 1762 (anfall mot höjd)

 
Källa: En bok om I15, sid, 104. Mannerfelts anteckningar sid 126-140.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen