Sårad men inte övervunnen i Pasewalk 1760 (del 1)

Jag så står det på min ff ff mf f soldat 545 Abraham Sahlgrén medalj från slaget vid Pasewalk som ägde rum den 3 oktober 1730. Abraham blev sårad i de intensiva striderna mot de Preussiska styrkorna. 1700 svenska soldater stod emot den Preussiska armén på 4200 man.

Det Europeiska sjuårskriget
När det Europeiska sjuårskriget inledes stod Sverige avvaktande och med hjälp av Frankrike och Österrike ställde upp som garant för Sveriges besittningar i Pommern på villkor att Sverige utövade diplomatiska påtryckningar med den kraftfulla Preussen som 1741 hade erövrat de Schlesien från Österrike.  Frankrike och Österrike ville senare att Sverige skall delta i kriget med 30 000 man mot att Sverige får tillbaks gamla landområden som förlorats i freden 1676 i S:t Germein och i 1720 års fred med Preussen i Stockholm.

Hattarna i konflikt med hovet
Vid denna tid lede Hattpartiet Sverige. Hattarna hade under flera år misskött Sverige och såg nu chansen att vända det politiska läget i Sverige med att delta. Det verkar vara en lätt manöver att ta tillbaka dessa landområden då Preusserna hade blivit svaga. Hattarna såg att ett krig mot Preussarna skulle vara en förolämpning mot Sveriges drottning  Lovisa Ulrika som var syster till Fredrik den II av Preussen.

Sveriges arme
1757 går Sverige ut i det Europeiska sjuårskriget och deltar i det man kallar Pommerska kriget och deltar ända till 1762. Sverige var mycket illa rustat för krig. Men Hattarna beslöt trots detta att Sverige skulle försvara den Westfaliska freden och skickar ut en mycket illa rustad armé i krig. Ja på Sveriges gator och i torpen så led folket med de svenska soldaterna som skulle iväg.

Armén är så illa utrustad att det inte går att se en svensk soldat “utan att känna medlidande”.

Kunskapen bland officerarna är mycket låg. Kunskap premieras inte utan endast tjänste år. Officerarna är mest politiskt intresserade. Genom ett nytt ersättningssystem så premierades inte officerarnas “mod, utan de satt hellre hemma i soffan än att drar i fält”. Visst fanns det dugliga officerare men de var undantagen. Den svenska officerskåren var i huvudsak oduglig för sin uppgift när man drag i fält. Trots detta så drog Sveriges armé ut i ett sex år lång krig på kontinenten.

Källa: Svenska Krig 1521-1814 av Ulf Sundberg, sid 327-336.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen